Wettelijke vermeldingen

Laatste update op 04/08/2022

WEBSITE EIGENAAR

Agicap SAS met een kapitaal van 22 381,50€, geregistreerd onder het nummer 823 248 703 RCS LYON, gedomicilieerd te Immeuble Lyon Vaise Saint-Cyr, Bâtiment 2 57-59 Rue de Saint-Cyr 69009 Lyon. intercommunautair BTW-nummer: FR 21 823 248 703 Tél. : 04 81 68 10 90

Directeur: Sebastien BEYET Verantwoordelijke voor de inhoud: Clement Mauguet

Web hosting: De site wordt gehost op de servers van Google Cloud Platform, die zich in Ierland bevinden.

Contact: Microsoft Ireland Operations Ltd, Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4 Irlande - tel : 33 805-980-425

Wettelijke kennisgeving

Auteursrecht Alle teksten, foto's, grafieken, geluidsdocumenten, animaties en videosequenties en hun rangschikking op onze internetpagina's zijn beschermd door het auteursrecht en andere beschermende wetten. Reproductie, wijziging, openbare verspreiding of gebruik in andere elektronische of gedrukte publicaties is verboden zonder voorafgaande toestemming. De rest geldt alleen als de reproductie voor privé-gebruik is.

Koppelingen Onze internetpagina's bevatten links naar externe websites. Wettelijke overtredingen van externe pagina's waren niet aanwezig op het moment van de linking. Wij hebben echter geen invloed op de ontwikkeling van de inhoud van deze gelinkte websites. Voor de inhoud van de gelinkte websites zijn uitsluitend de beheerders ervan verantwoordelijk. Wij distantiëren ons van alle inhoud die na de koppeling is gewijzigd. Indien wij kennis nemen van een overtreding van de wet, zullen wij de desbetreffende link of de inhoud in kwestie onmiddellijk van onze internetpagina's verwijderen.