Wat zijn schaalvoordelen en hoe behaal je ze?

Leestijd: 5 min.
NL - blog image - schaalvoordelen

Bedrijven verhogen de productie als ze zien dat er veel vraag naar is. Dat levert kostenvoordelen op in het productieproces, ofwel schaalvoordelen. Schaalvergroting heeft vaak een gunstig effect, maar er zijn niet alleen voordelen.

Wat zijn schaalvoordelen?

Schaalvoordelen zijn kostenvoordelen die ontstaan door op grotere schaal te produceren. Je weet dan door het verhogen van de productieaantallen de productiekosten per eenheid te verlagen.

Op grotere schaal produceren levert veel voordelen op. Je kunt het uitleggen als een borspel (bron: Aksant.nl). De eenmalige kosten blijven hetzelfde of we nu honderd stuks van het product maakt of duizend. Stel dat je er duizend gaat maken. Dan zijn de vaste kosten verdeeld over duizend exemplaren en per exemplaar veel kleiner. Natuurlijk zijn er dan nog variabele kosten, van de verpakking van het bordspel en de extra exemplaren plus het drukwerk. Maar de eenmalige kosten zijn er dus niet meer. Kortom: schaalvoordelen tonen ons dat een groter bedrijf vaak efficiënter werkt.

Voordelen van schaalvergroting

Als je bedrijf bepaalde productiegrootte weet te bereiken en daardoor de productiekosten per eenheid kan verlagen, heeft dat intern voordelen.

1. Meer grootschalige productie gaat altijd gepaard met meer arbeidsdeling

Er worden in deze eenheden steeds meer machines worden gebruikt. Daarom neemt met het gebruik van machines per werknemer de output toe en pluk je daar de vruchten van. De grootschalige productie vereist natuurlijk bekwame en efficiënte organisatie.

2. De hele markt kan beter worden gemaakt

Extern ontstaan schaalvoordelen als een onderneming door zijn omvang de hele markt beter maakt. Het zijn voordelen die voor de hele sector gelden en niet uitsluitend voor één bedrijf. Wanneer een bedrijfstak groeit, wordt het mogelijk om een deel van de processen op te splitsen die door speciale bedrijven worden opgepakt. Katoenfabrieken kunnen zich bijvoorbeeld specialiseren in de productie van verschillende soorten producten. In grootschalige productie kunnen bijproducten in een betere vorm worden gebruikt. Zo wordt bijvoorbeeld glycerine geproduceerd uit het bijproduct van zeep.

3. Consumenten__ zijn uiteindelijk de grote begunstigden bij grootschalige productie.

Ze krijgen goede artikelen tegen goedkope prijzen en daardoor kan de levensstandaard van de samenleving worden verhoogd.

4. Gemakkelijker en goedkoper kredietfaciliteiten te verkrijgen + Meer vermogen om verliezen te dragen

Dit zijn voordelen voor ondernemers. Elke business wordt geconfronteerd met periodes van hoogconjunctuur en depressie. Als je als ondernemer schaalvoordelen geniet, kun je de verliezen gemakkelijk dragen.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Nadelen van schaalvergroting

Schaalvoordelen zijn er dus te over, maar er zijn zeker ook nadelen. Niet elke schaalvergroting van je productie pakt positief uit.

1. Arbeidskosten stijgen door de groei

Als je bedrijf de productie wil vergroten, dan kan de arbeidskost van de extra productie een variabele kost zijn en dus een onzekere factor. Het is dus goed om dat door te rekenen. Daarnaast kun je ook te veel werknemers hebben in een bepaald productieproces, wat je op kosten jaagt door een dalende productiviteit.

2. Minder toezicht

Een grootschalige producent kan niet alle aandacht besteden aan elk detail. Kosten lopen vaak op door verspilling van materiaal. Dit komt door het gebrek aan toezicht. Door minder controle kunnen de productiekosten stijgen. Ook de afstand van eigenaar naar de werkvloer kan groter worden, waardoor het werk minder persoonlijk wordt.

3. Minder naar individuele wensen klant geluisterd

Massaproductie of gestandaardiseerde productie betekent dat er uniforme kwaliteit wordt geleverd ongeacht de eisen van individuele klanten. Daarmee wordt er minder naar individuele wensen van de klant geluisterd. Dit kan resulteren in klantenverlies.

4. Overproductie

Grootschalige productie kan leiden tot overproductie. De productie kan de vraag overtreffen en depressie en werkloosheid veroorzaken. Het is niet altijd gemakkelijk of rendabel om over een grote output te beschikken.

5. Afhankelijkheid van buitenlandse markten

Een grootschalige producent is doorgaans aangewezen op buitenlandse markten die hij misschien minder goed kent. Dit maakt het ondernemen riskant.

6. Moordende concurrentie

Grootschalige producenten moeten vechten voor markten. Er is sprake van verspillende concurrentie die de samenleving niet ten goede komt.

7. Minder aanpassingsvermogen

Een grootschalige productie-eenheid kan vaak lastiger overschakelen van de ene soort productie naar de andere. In een depressie verplaatsen kleine bedrijven zich gemakkelijk van afnemende handel naar bloeiende. Op deze manier kunnen ze verliezen voorkomen. Dit aanpassingsvermogen ontbreekt in een groot bedrijf.

8. Schaalvergroting door samenwerken kan ook vertraging opleveren

Als je gaat samenwerken, of misschien wel samengaat met een bedrijf omdat dit schaalvergroting en schaalvoordelen oplevert, hoeft dat niet altijd meteen positief uit te pakken. Dat kan te maken hebben met cultuur, andere manier van werken, een andere administratie en inkoopmethode, et cetera.

Bekijk je cashflow uit investeringen

Je wilt groeien als bedrijf en kijken hoe je schaalvoordelen kunt behalen.
Als je investeringen doet om te groeien, wil je weten wat dat betekent voor je bedrijfsvoering en liquide middelen. Een realtime overzicht van je cashflow uit investeringen kan je verder helpen.

NL - Blog CTA banner V2


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief