Rentabiliteit: dit is het en zo bereken je het

Leestijd: 5 min.
NL - blog image - office

Hoe winstgevend is je onderneming? Hoeveel winst maak je per geïnvesteerde euro. De rentabiliteit is een belangrijke ratio voor het draaien van je onderneming. Hoe bereken je rentabiliteit en wat kun je doen om deze te verbeteren?

Wat is de rentabiliteit?

De rentabiliteit berekent de winstgevendheid van de onderneming. Rentabiliteit geeft de verhouding weer van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen. Ofwel, hoeveel winst je maakt per geïnvesteerde euro.

Het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS) hanteert twee definities rond rentabiliteit:

  • Rentabiliteit eigen vermogen. De rentabiliteit op het eigen vermogen is de verhouding tussen de nettowinst (het resultaat ná belastingen) en het eigen vermogen. Het is een indicator van het rendement op het vermogen dat door aandeelhouders geïnvesteerd is.
  • Rentabiliteit totaal vermogen. De rentabiliteit op het totaal vermogen is de verhouding tussen het resultaat uit de normale bedrijfsvoering (het resultaat vóór belastingen) en het totale vermogen.

Rentabiliteit is nauw verbonden met solvabiliteit en liquiditeit van een bedrijf. Solvabiliteit geeft aan of een onderneming op lange termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen. Liquiditeit geeft aan of een bedrijf op korte termijn aan zijn betalingsverplichtingen kan voldoen.

Lees ook: Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit...wat is het verband?

De rentabiliteit zegt iets over de winstgevendheid - en dat is belangrijk om te groeien, te investeren en om financiële tegenvallers op te vangen. Rentabiliteit hoeft op zich niet het doel van je onderneming te zijn, maar kan een indicator zijn om op lange termijn financieel gezond te zijn. Hoeveel rendement een onderneming moet hebben, hangt ook sterk af van de sector waarin je actief bent.

Rentabiliteit berekenen

Rentabiliteitsratio's geven aan of een onderneming voldoende 'rendabel' is en op het vermogen voldoende winst maakt. De gegevens om de rentabiliteit van je bedrijf te berekenen vind je in de winst- en verliesrekening - of resultatenrekening - en op de balans van een bedrijf.

Er zijn drie mogelijke berekeningen voor rentabiliteit:

- Rentabiliteit op totale vermogen

NL - blog image - rentabiliteit totale vermogen

- Rentabiliteit op eigen vermogen

NL - blog image - rentabiliteit op eigen vermogen

- Rentabiliteit op vreemd vermogen

NL - blog image - rentabiliteit op vreemd vermogen

Voor wie is rentabiliteit belangrijk?

Allereerst is rentabiliteit belangrijk voor jezelf, om uit te rekenen of je de investeringen die je doet wel kan terugverdienen. Als bedrijfseigenaar kun je er daarmee achter komen of je de goede bedrijfsstrategie voert, of dat je misschien moet bijsturen.

Ook voor banken en geldverstrekkers is het een goede indicatie om te kijken of je bedrijf genoeg verdiend om op lange termijn winst te gaan behalen.

Lees ook: 9 redenen om een banklening te overwegen

En geldschieters als investeerders kijken ook graag naar je rentabiliteit. Vaak zijn investeerders op zoek naar nieuwe investeringen in een bedrijf. Dan kijken zij uiteraard, naast andere cijfers, hoe groot de rentabiliteit is van het geld dat ze investeren.

Wat is goede rentabiliteit?

Het gaat erom dat hoe goedkoper het aantrekken van vreemd vermogen is, hoe beter. Of de rentabiliteit uiteindelijk goed of minder is, is afhankelijk van de business waarin je zit en vergelijkbare bedrijven in jouw sector. Gemiddeld kun je uitgaan van 5 tot 10 procent als goede rentabiliteit. Toch moet je je hier niet blind op staren. Een klein bedrijf streeft vaak naar een veel hogere rentabiliteit, omdat de kosten hier relatief laag zijn. Een groot bedrijf daarentegen is al snel blij met een lagere rentabiliteit.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Wat kun je doen om je rentabiliteit te verbeteren?

Er zijn verschillende zaken die je kunt aanpakken om je rentabiliteit te verbeteren:

  1. Trek vreemd vermogen aan, zodat je de rentabiliteit van je eigen vermogen kunt verbeteren. Dat is het zogenaamde hefboomeffect. Het betekent dat er hogere opbrengsten worden behaald dan de rentekosten voor het vreemd vermogen. Als de rentabiliteit van het totaal vermogen hoger is dan de rentabiliteit van het vreemd vermogen is er sprake van een positieve hefboomwerking.
  2. Verlaag je kosten, zodat je meer kan doen met hetzelfde aantal geld. Kijk naar de contracten met je leveranciers.

Lees ook: Waarom leveranciers belangrijk zijn voor je onderneming

Misschien kun je slimmer inkopen, iets doen met algemene kosten, of de kosten van je pand. 3. Verhoog de omzet. Kijk naar de prijzen die je nu hanteert voor je geleverde producten of diensten en zie of je daar nog ruimte ziet. 4. Verbeter de omloopsnelheid van je werkkapitaal. Stem het voorraadbeheer af tussen je afdelingen in- en verkoop en zorg dat de omloopsnelheid als een geoliede machine werkt. Verbeter het proces van factureren: factureer meteen nadat een order is geplaatst.

Verbeter je rentabiliteit met een cashflow forecast

Met een goede cashflow forecast hou je de financiële situatie van je onderneming scherp voor ogen. Een cashflow forecast is een schatting die het mogelijk maakt om de kaspositie van een bedrijf in de nabije toekomst te beoordelen. Het doel van een cashflow forecast is om een lijst te maken van alle inkomsten en uitgaven uit het verleden en heden, om zo toekomstige inschattingen te kunnen maken. Zo weet je precies wat er in en uitgaat en voorkom je onverwachte tekorten.

Lees ook: Hoe maak je een cashflow forecast? Deze tips helpen je verder

Zie een dergelijke forecast als een essentieel instrument voor je plannen - én voor zicht in je rentabiliteit. Zo kom je niet voor onaangename financiële verrassingen te staan, hou je je bedrijf fit en kun je met vertrouwen ondernemen.

NL - Blog CTA banner V2


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief