Quick ratio, wat is het en hoe bereken je het?

Leestijd: 5 min.

De quick ratio is één van de manieren om de liquiditeit te berekenen. In deze blog leggen we uit wat het is, hoe je het berekent en waarom het belangrijk is om je quick ratio te berekenen.

Dit vind je terug in de blog:

Wat is quick ratio?

De quick ratio is een kerngetal dat de verhouding tussen de vlottende activa (je bedrijfskapitaal) en vlottende passiva (het kort vreemd vermogen) aangeeft, waarbij je de voorraad goederen buiten beschouwing laat. Je berekent de quick ratio om vast te stellen of de onderneming wel in staat is om aan alle lopende betalingsverplichtingen te kunnen voldoen.

Quick ratio = current ratio?

De quick ratio is wat anders dan de current ratio. Het is afhankelijk van het soort onderneming welke je gebruikt. De current ratio is eveneens een kerngetal dat de verhouding tussen de vlottende activa en vlottende passiva aangeeft.

Maar het verschil zit in de voorraden. Bij de quick ratio hou je daar geen rekening mee. Retailers, winkeliers en supermarkten die snelle dagelijkse handel hebben, berekenen vaak de current ratio, omdat de producten die ze hebben ingekocht vaak ’s avonds alweer de winkel uit zijn.

Die voorraad wordt dus sneller omgezet in geld. De quick ratio is handig voor bedrijven die wat langer met hun voorraad zitten, zoals een bouwmarkt of een meubelmaker. Maar bij beide ratiovormen gaat het dus om de liquiditeit van je onderneming.

Doel van quick ratio

De quick ratio noem je ook wel de acid test ratio of snelle activa ratio. Het doel van de berekening is om te kijken of je cashflow en liquiditeit voldoende zijn om op korte termijn aan je verplichtingen te kunnen voldoen, zoals je leveranciers, de Belastingdienst, leningen en andere schuldeisers. Als we het hebben over de korte termijn, dan is dat maximaal één jaar.

Berekening quick ratio

Bij de quick ratio zet je de bezittingen op de korte termijn tegen de schulden op de korte termijn tegen elkaar af en neem je voorraden niet mee. Dit is een berekening die bedrijven hanteren die voorraden voor langere tijden hebben.

De berekening van quick ratio: vlottende activa + liquide middelen - voorraden / vlottende passiva

Voorbeeld:

Stel dat jouw vlottende activa 4.000EU zijn, je voorraden 1.000EU en je kort vreemd vermogen 1.500EU. Dan is de berekening 4.000 – 1.000 /1.500 = 3.000 / 1.500 = 2.

Goed om te weten:

  • Onder vlottende activa vallen kasgeld, je banksaldi, debiteuren (de facturen aan klanten die je uit hebt staan) en je liquide middelen.
  • Vlottende passiva is het kort vreemd vermogen, ofwel leningen met een kortere looptijd dan een jaar.
  • Onder liquide middelen verstaan we cash dat direct beschikbaar is.

Wat is een goede quick ratio waarde?

Een goede waarde is als je quick ratio berekening boven de 1 zit. Komt het getal onder de 1 uit of in de min, dan kom je als onderneming in de financiële problemen. Je weet dan dat je niet aan je verplichtingen op de korte termijn kunt voldoen, leveranciers misschien niet kunt betalen en mogelijk komt je productieproces of je dienstverlening stil te liggen. Schuldeisers kunnen zelfs voorraden en andere bedrijfsmiddelen opeisen waardoor het voortbestaan van jouw onderneming in gevaar komt.

Heb je anderzijds een hogere quick ratio, zoals in het voorbeeld hierboven, dan betekent het dat je veel liquide middelen in je bedrijf hebt. Dat kan ook een keerzijde hebben, omdat je dan misschien je liquide middelen niet goed gebruikt om de onderneming te groeien. Je zou het kunnen benutten voor investeringen.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Het belang van quick ratio

Niet alleen voor je eigen onderneming is de quick ratio belangrijk, maar ook voor banken, geldverstrekkers en investeerders. Als deze ratio onder de 1 zit, kan het lastig zijn voor je onderneming om nieuw kapitaal aan te trekken, of een lening te nemen. Als dit een structureel probleem wordt, dan kan je onderneming in de problemen komen en het voortbestaan ervan onzeker worden. Het is daarom goed om altijd scherp te hebben wat de quick ratio van je onderneming is.

Daarnaast willen investeerders in jouw onderneming ook weten hoe je draait. Als ze geld in jouw onderneming hebben gestoken, willen ze een bepaalde zekerheid dat hun investering ook een keer terugkomt.

Tips voor een goede quick ratio

Er zijn manieren om voor een goede quick ratio te zorgen:

  • De betalingstermijn van je klanten versnellen. Als klanten eerder betalen, verbetert automatisch de quick ratio.
  • Blijf je zitten met bepaalde goederen of activa, of levert het te weinig op, dan kun je het misschien beter verkopen. Zo zet je het om in liquide middelen.
  • Benut ongebruikt geld en verplaats het naar je andere bankrekening, waardoor je liquide middelen groeien en dus ook je quick ratio verbetert.

Cashflow management voor inzicht in je quick ratio

Wil je 24/7 weten hoe de liquiditeit van je onderneming is en gemakkelijk je quick ratio berekenen? Zorg dan voor een realtime cashflowoverzicht.

Met cashflow management ben je altijd op de hoogte van de beschikbare middelen. Cashflow management is daarnaast belangrijk om toekomstige strategische keuzes te maken, maar laat je ook met een gerust hart vandaag beslissingen nemen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief