Netting, alles wat je wilt weten over deze term in accountancy

Leestijd: 4 min.
Blog image - netting

Netting: misschien heb je er weleens van gehoord. Of er gaat nog geen belletje rinkelen, dat kan natuurlijk ook. Netting is een verrekening van de waarde van meerdere posities of betalingen die tussen twee of meer partijen worden uitgewisseld. Er zijn ondernemingen die gebruik maken van netting. Wat het is en waarom dit wordt gebruikt, lees je in deze blog.

Netting: wat is het?

Netting kun je gebruiken om te bepalen welke partij een vergoeding verschuldigd is in een meerpartijenovereenkomst. Specifiek hebben twee ondernemingen een bepaalde schuld bij elkaar. In plaats van de volledige schulden aan elkaar te betalen, komen ze overeen de schulden tegenover elkaar weg te strepen. Het is een algemeen begrip dat een aantal specifieke toepassingen kent, onder meer op de financiële markten:

  • Netting compenseert de waarde van meerdere posities of betalingen die tussen twee of meer partijen moeten worden uitgewisseld.

  • Netting wordt gebruikt in een aantal gevallen, zoals de effecten- of valutahandel, faillissementen en transacties tussen bedrijven.

  • Bij verrekening kunnen meer dan twee partijen betrokken zijn.

Hoe netting werkt en welk voordeel dit je brengt

Netting is een methode om risico's in financiële contracten te beperken door meerdere financiële verplichtingen te combineren of samen te voegen om tot een nettobedrag te komen. Netting wordt gebruikt om afwikkelings-, krediet- en andere financiële risico's tussen twee of meer partijen te beperken. Netting wordt vaak gebruikt op de effectenbeurs, waar een belegger een positie in een effect of valuta kan compenseren met een andere positie in hetzelfde of een ander effect. Doel van netting is om verliezen in een aandelenpositie te compenseren met winsten in een andere aandelenpositie.

Netting wordt ook gebruikt wanneer een bedrijf faillissement aanvraagt. Dit wordt ook wel een verrekeningsbeding of verrekeningsrecht genoemd. Een bedrijf dat zaken doet met een in gebreke blijvend bedrijf kan het geld dat het aan het in moeilijkheden verkerende bedrijf verschuldigd is, verrekenen met geld dat het aan zichzelf verschuldigd is.

Ondernemingen kunnen ook netting gebruiken om facturen aan derden te vereenvoudigen, waarbij uiteindelijk meerdere facturen tot één factuur worden teruggebracht. Verschillende divisies van een groot transportbedrijf kopen bijvoorbeeld papier bij één leverancier, maar de papierleverancier gebruikt diezelfde transportonderneming om zijn producten naar anderen te verzenden. Door het bedrag dat elke partij aan de andere verschuldigd is te salderen, kan één enkele factuur worden opgesteld voor de onderneming die de openstaande rekening heeft.

Deze techniek kun je ook gebruiken bij de overdracht van middelen tussen dochterondernemingen. Netting bespaart veel tijd omdat het je het aantal transacties terugbrengt tot één.

Een voorbeeld van netting Stel dat onderneming A producten heeft afgenomen bij onderneming B voor een bedrag van 120.000 euro die nog volledig moet worden betaald. Onderneming B heeft producten bij onderneming A afgenomen voor een bedrag van 85.000 euro, die ook nog volledig moet worden betaald.

Aangezien beide ondernemingen schulden bij elkaar hebben uitstaan, is het omslachtig om deze daadwerkelijk te betalen. In dat geval maken ze gebruik van netting om de schulden ten opzichte van elkaar weg te strepen. In plaats van dat onderneming A 120.000 euro aan onderneming B betaalt en onderneming B 85.000 euro aan onderneming A, betaalt onderneming A een bedrag van 35.000 euro aan onderneming B.

Netting bespaart bedrijven veel tijd en kosten doordat zij niet langer een groot aantal transacties per maand hoeven te verwerken en de benodigde transacties tot één betaling kunnen terugbrengen.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Soorten netting

Dit zijn de vier belangrijkste manieren waarop netting wordt gebruikt:

Close-Out Netting Close-out netting gebeurt nadat een partij in gebreke is gebleven bij het voldoen van de hoofdsom en de rente. Transacties tussen de twee partijen worden verrekend om tot één enkel bedrag te komen dat de ene partij aan de andere moet betalen.

Betalingsverrekening Je voegt het verschuldigde bedrag samen tussen de partijen en verrekent de kasstromen in één betaling. Met andere woorden betaalt de partij die de betaling verschuldigd is het nettoverschil. Gewoonlijk moet er vóór de afwikkelingsdatum een overeenkomst tot verrekening van betalingen zijn gesloten.

Novatie of schuldvernieuwing Novatie is een wijze van uitdoving van verbintenissen, waarbij een verbintenis door een nieuwe verbintenis wordt vervangen. Met andere woorden, als twee bedrijven op dezelfde afwikkelingsdatum verplichtingen aan elkaar verschuldigd zijn, wordt het nettobedrag berekend. Daarvoor wordt een nieuw contract gesloten voor het nettobedrag. Het nieuwe geaggregeerde contract bij schuldvernieuwing verschilt duidelijk van betalingsverrekening, waarbij geen nieuw contract wordt gesloten, maar het geaggregeerde nettobedrag wordt uitgewisseld.

Multilaterale verrekening Multilaterale verrekening is verrekening waarbij meer dan twee partijen betrokken zijn. Daar is vaak een derde partij bij betrokken die zorgt voor een veilige afwikkeling van transacties tussen de partijen (clearing). Multilaterale verrekening kan ook binnen één onderneming met meerdere dochterondernemingen gebeuren. Als de dochterondernemingen elkaar voor verschillende bedragen betalingen verschuldigd zijn, kunnen zij elk hun betalingen naar een centraal bedrijfsonderdeel (bijvoorbeeld het hoofdkantoor) sturen. Het hoofdkantoor verrekent de facturen en de verschillende valuta's van de dochterondernemingen en verricht de nettobetaling.

Voordelen van netting

Netting bespaart bedrijven veel tijd en kosten doordat zij niet langer een groot aantal transacties per maand hoeven te verwerken en de benodigde transacties tot één betaling kunnen terugbrengen.

Met netting in vreemde valuta kunnen bedrijven of banken het aantal valuta's en deviezentransacties consolideren in grotere transacties, waarbij ze de vruchten plukken van een betere prijsstelling. Wanneer bedrijven meer orde en voorspelbaarheid in dergelijke transacties hebben, kunnen ze hun cashflow nauwkeuriger voorspellen.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief