Liquiditeit? Dit is wat je erover moet weten!

Leestijd: 10 min.
blog image - cashflow

Liquiditeit laat zien hoe jouw onderneming zich over een langere tijd ontwikkelt, maar biedt ook direct inzicht in de korte termijn. In het kort: het is de financiële term die aangeeft of je alle kortlopende schulden kunt betalen. Een bedrijf met mindere liquiditeit is kwetsbaar en kan omvallen. Hoe kun je zien of jouw bedrijf liquide is en wat kun je doen om de liquiditeit te verbeteren? Je vindt het allemaal in dit artikel.

Wat is liquiditeit?

De liquiditeit van je onderneming is de mogelijkheid om op korte termijn aan je lopende financiële verplichtingen te voldoen. Liquiditeit is net als rentabiliteit en solvabiliteit een financiële ratio. Je kan aan deze cijfers zien hoe jouw onderneming zich over een langere tijd ontwikkelt.

Om de liquiditeit te zien, wordt allereerst gekeken naar de verhouding tussen de vlottende activa – voorraden, debiteuren, cashflow - en de vlottende passiva – kort vreemd vermogen, zoals afspraken met banken en andere financiers en geldverstrekkers.

Wellicht vraag je je nu af :"Betekent mindere liquiditeit dat je als onderneming altijd verlies zal draaien?" Het antwoord is nee.

Het kan bijvoorbeeld zijn dat klanten in een bepaalde maand later betalen en je in betalingsproblemen komt. Als dit niet te vaak voorkomt, dan kun je de tekorten opvangen als je daar in andere maanden de liquide middelen voor hebt. Lukt dit niet, dan bouw je meer en meer openstaande facturen op die uiteindenlijk een negatief effect zullen hebben op je bedrijfsvoering.

Lees ook: Dit is hoe je een betalingsachterstand voorkomt

Voor wie is de liquiditeit belangrijk?

Niet alleen voor je eigen onderneming is liquiditeit belangrijk, maar ook voor banken, geldverstrekkers en investeerders. Heb je een slechte liquiditeit, dan kun je moeilijker aan je verplichtingen op korte termijn voldoen of geld vrijmaken voor bijvoorbeeld investeringen. Als dit een structureel probleem wordt, dan kan je onderneming in de problemen komen en het voortbestaan ervan onzeker worden.

Het is daarom goed om altijd scherp te hebben wat de liquiditeit van je onderneming is.

Investeerders willen ook weten waar ze aan toe zijn. Als ze geld in jouw onderneming hebben gestoken, willen ze een bepaalde zekerheid dat hun investering ook een keer terugkomt. Dat kunnen ook banken zijn die jou een lening hebben verstrekt. Om te peilen hoe jouw onderneming er voorstaat, kijken dergelijke geldverstrekkers onder meer naar de liquiditeit. Zien ze dat je een goede liquiditeit hebt, dan zullen ze daar een zekerder gevoel over hebben.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Liquiditeit, is dit hetzelfde als solvabiliteit en rentabiliteit?

We hebben het hierboven al even benoemd: bovenstaande termen zijn financiële termen die iets zeggen over de financiële gezondheid van je onderneming. Ze houden verband met elkaar.

Lees ook: Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit...wat is het verband?

Maar let op!

Het is belangrijk om deze termen niet door elkaar te gebruiken. Er zijn namelijk verschillen in de betekenis. Doe je dat wel, dan loop je het risico dat je uiteindelijk slechte beslissingen neemt voor je onderneming. Dit kan als gevolg hebben dat je de financiële gezondheid negatief beïnvloedt.

Wat liquiditeit is, heb je hierboven kunnen lezen. Daarom hebben we hier een korte uitleg in over de overige twee financiële termen:

Solvabiliteit

 • Hiermee wordt bedoeld het vermogen om uitstaande schulden te kunnen betalen - voornamelijk met eigen vermogen.
 • De berekening is eigen vermogen / balanstotaal. Een gewenst resultaat ligt tussen de 20-40%.
 • Hoe lager de solvabiliteit (lager dan 20%), des te meer de bedrijfsvoering wordt gefinancieerd door geleend geld.

Rentabiliteit

 • Met deze term wordt de winstgevend van je onderneming aangegeven.
 • Er is geen duidelijke vuistregel hoeveel redement je als onderneming moet hebben. Dit is namelijk sterk afhankelijk van de sector waar jij je in bevindt.

Houd je zicht op bovenstaande termen, dan kun je hier je bedrijfsvoering op aanpassen. Het is namelijk belangrijk om te anticiperen op zowel je kort- als ook je langlopende schulden.

Hoe bereken je de liquiditeit?

Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit te berekenen. De quick ratio en de current ratio zijn de twee belangrijkste manieren. Deze zullen we hieronder dieper op ingaan.

De quick ratio

Deze vorm geeft inzicht in of je aan je kortetermijnverplichtingen kunt voldoen. Bij de berekening ervan neem je voorraden niet mee. Dit is een berekening die bedrijven hanteren die voorraden voor langere tijden hebben, zoals een bouwmarkt.

De berekening van de quick ratio is als volgt:

NL - blog image - current ratio

De current ratio

De current ratio geeft de verhouding weer tussen vlottende activa en vlottende passiva (ofwel kort vreemd vermogen). De voorraden worden hierin dus wel meegenomen. Goed voor ondernemingen waarbij de voorraden sneller van de hand worden gedaan.

De berekening van de current ratio is als volgt:

NL - image current ratio

Hoe maak je een liquiditeitsbegroting?

Wanneer je eenmaal inzicht hebt in je liquiditeit, dan is het tijd voor de volgende stap. Namelijk, het maken van een liquiditeitsbegroting. Met een liquiditeitsbegroting - mits goed opgesteld - kun je beter inspelen op de toekomst. Zo wordt het makkelijk voor je om de juiste beslissingen te maken.

Voor het opstellen van de begroting, begin je met deze stappen:

 1. Maak een tabel. Voeg hier het aantal kolommen toe, dat gelijk staat aan de maanden waarin je jouw liquiditeit wilt volgen. Meestal is dit 12 maanden.

 2. Hierna voeg je het beginsaldo toe(dit is het bedrag dat op de eerste dag beschikbaar is). Met deze waarde kan je de cashflow tabel beginnen.

 3. Tot slot maak je een inventaris van de transacties van de onderneming. Dit zijn al je inkomsten en uitgaven.

Dit komt er zo uit te zien:

NL - blog image - cashflow forecast

Lees ook: Cashflow overzicht: definitie en wat je moet weten

Waarom is een liquiditeitsbegroting belangrijk?

Het hebben van een begroting brengt veel voordelen met zich mee. Denk hierbij aan:

 • Beter kunnen anticiperen op je liquiditeit. De beslissingen die je vandaag neemt/veranderingen die je doorvoert, kunnen impact hebben. Door inzichtelijk te hebben hoe je liquiditeit zich voortbeweegt, kun je beter inspelen op (veranderende) situaties.
 • Rekening kunnen houden met scenario's. In onzekere tijden is het belangrijk om flexibel te zijn. Is het bijvoorbeeld nog steeds realistisch om nieuwe mensen aan te nemen, zoals gepland? Kun je nog steeds verhuizen naar een groter pand? Kun je nog steeds die investering doen?

Om dit goed in kaart te brengen, kun je het best met scenario's werken. Zo weet je precies wat de impact van jouw beslissingen is.

Wanneer is je liquiditeit goed?

Zoals hierboven uitgelegd, zijn er verschillende graadmeters om te zien of je genoeg liquide middelen hebt of dat je eventueel in de problemen kunt komen.

Afhankelijk van naar welke financiële term je kijkt, kun je dit aanhouden:

 • Current ratio: als je uitkomt op minimaal 1,5 dan zit je als bedrijf veilig.
 • Quick ratio: bij een uitkomst van 1 of hoger beschik je over liquide middelen. Je hoeft je dan geen zorgen te maken.

Met een tamelijk eenvoudige rekensom kun je dus zien wanneer je liquiditeit goed is of niet.

Hoe kun je de liquiditeit verbeteren?

Mocht je een gegeven periode een slechte liquiditeit hebben, dan zijn er verschillende manieren op deze te verbeteren:

 • Lenen

Je kunt een lening aanvragen om cashflow problemen op te vangen en een betere liquiditeit te krijgen. Denk bijvoorbeeld aan het aanvragen van een microkredie of een kortlopende lening of het aanvragen van een rekening-courantfaciliteit. Dit is een machtiging van de bank om binnen een beperkte periode rood te kunnen staan.

Door geld te lenen maak je extra liquiditeit vrij. Maar let op: lenen is niet geheel zonder risico's. Uiteindelijk zal je rente betalen over het geleende en zal je het het geleende bedrag terug moeten betalen. Leen dus alleen als je het ook echt kunt terugbetalen.

 • Factoring

Met factoring ga je met een gespecialiseerde derde partij een verbintenis aan. Deze partij betaalt direct het volledige bedrag van de toegewezen facturen tegen een commissie.

In feite worden hiermee al je openstaande facturen samengevoegd, betaald en maak je afspraken met deze derde partijen of het terugbetalen van het geleende bedrag.

 • Equipment lease

Bij deze leenvorm leen je goederen bij een partij die 100 procent financiert. Dit is een lening die je in termijnen terugbetaalt. Mocht je al langere tijd een lening hebben lopen bij een bank of geldverstrekker, probeer dan tot nieuwe afspraken te komen over bijvoorbeeld het bedrag dat je maandelijks aflost of de betaaltermijn.

Het nadeel van een lening is dat je liquiditeit wel verbeterd wordt, maar het vreemd vermogen - je schulden – ook groter wordt.

 • Debiteurenbeheer verbeteren

Een andere manier om je liquiditeit te verbeteren, is je debiteurenbeheer aan te pakken. Zo kun je het proces van factureren verbeteren:

Als je een mindere liquiditeit hebt, is het zinvol om eens te kijken hoe je het de afgelopen jaren deed. Gaat het om een structureel probleem of is het tijdelijk? Vooruitkijken is altijd goed. Bereken daarom hoe je inkomsten zich in de komende periode verhouden tot de uitgaven. Door deze cijfers met elkaar te vergelijken, weet je of je in deze periode aan je betalingsverplichtingen kan voldoen.

Waarom is een goede liquiditeit belangrijk?

Inzicht in je liquiditeit is belangrijk om te begrijpen of je onderneming gezond is of niet. Voor elke ondernemer is dit essentieel om te weten, want het laatste wat je wil is dat je erachter komt dat je jouw facturen en rekeningen niet meer kunt betalen.

Maar wist je dat ook derde partijen kijken naar de liquiditeit van je onderneming? Denk hierbij aan:

 • Leveranciers. Stel je voor dat je bepaalde betaaltermijnen afspreekt of uitstel van betaling aanvraagt. Door te weten hoe financieel gezond je onderneming is, kunnen leveranciers bepalen of ze hiermee akkoord gaan of niet.
 • Banken en financiële instellingen. Bij het aanvragen van een lening, kijken derde partijen als eerste naar de liquiditeit van je onderneming. Kun je het aangevraagde bedrag terugbetalen? Als er afspraken worden gemaakt, kun je het geleende geld en de rente volgens de afgesproken aflossingsperiode afbetalen?
 • Beleggers. Kunnen dividenden worden terugbetaald? Om hier antwoord op te geven kijken beleggers ook naar je liquiditeit.

Liquiditeit en cashflow management: hoe hangt dit samen?

Om altijd up-to-date cijfers te hebben en te weten hoe de liquiditeit van je onderneming is, kun je zorgen dat je een realtime cashflowoverzicht hebt. Herzie de manier waarop je de cashflow beheert en introduceer cashflow management, waarmee je op eenvoudige wijze altijd up-to-date bent Cashflow management is belangrijk om toekomstige strategische keuzes te maken, maar ook voor de beslissingen van vandaag.

Heb je hulp nodig bij het maken van een cashflowoverzicht? Agicap biedt je alle tools en maakt het je gemakkelijk. Boek een demo en ontdek het zelf!


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief