Kredietwaardigheid, wat is het en waarom is het belangrijk?

Leestijd: 4 min.
NL - blog image - creditscore

De vraag of je kredietwaardig bent, is belangrijk als je bedrijf een krediet wil afsluiten. Dat krediet krijg je niet zomaar, er wordt naar verschillende factoren gekeken, zoals solvabiliteit en het aantal schulden dat je al hebt. Alles over kredietwaardigheid in deze blog.

Wat is kredietwaardigheid?

Kredietwaardigheid is de inschatting van een geldverstrekker of bank of je in staat bent een financiering terug te betalen. Een bank zal er altijd eerst naar kijken aan de hand van je financiële gegevens voordat een nieuw krediet wordt goedgekeurd.

Kredietwaardigheid wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder je aflossingsgeschiedenis en kredietscore. Sommige financiële instellingen houden ook rekening met de beschikbare activa van je bedrijf en het aantal schulden dat je hebt.

Als je op factuurbasis werkt krijg zeker ook te maken met een check op kredietwaardigheid. Je verkoopt een product of dienst aan je klant die hiervoor later pas hoeft te betalen, waarmee je eigenlijk een soort financiering verstrekt. De vraag is dan of je klant daadwerkelijk tot betaling overgaat.

Wat gebeurt er bij een kredietwaardigheidscheck?

Je kredietwaardigheid vertelt een geldverstrekker of bank hoe geschikt je bent voor een bepaalde lening. De beslissing daarover is gebaseerd op hoe je in het verleden met kredieten bent omgegaan. Om dit te doen, kijken banken naar verschillende factoren: je algemene kredietrapport, kredietscore en betalingsgeschiedenis.

Kredietrapport

In je kredietrapport staat:

  • hoeveel schulden je hebt
  • de hoogte van de saldi
  • de kredietlimieten
  • en het huidige saldo van elke rekening

Er staat ook alle belangrijke informatie in waarop de potentiële geldschieter een beslissing kan nemen, waaronder achterstallige bedragen, wanbetalingen, faillissementen en incassoposten. In feite gaat het dus om je volledige financiële geschiedenis, voor zover dat kan. Deze situatie geldt voor zzp’ers. Banken halen hun informatie dan uit gegevens van het Bureau Kredietregistratie (BKR) waarin alle privéschulden van een persoon staan geregistreerd.

Voor grotere (mkb)bedrijven geldt dat naast omzet en winst naar de solvabiliteit wordt gekeken. Die geeft aan welk percentage eigen vermogen er is ten opzichte van het totale vermogen. Hoe groter het deel eigen vermogen is, hoe groter de solvabiliteit en dus daarmee ook de kredietwaardigheid. Daarnaast kijken geldverstrekkers naar de liquiditeit.

Zijn er voldoende liquide middelen aanwezig om kortlopende schulden af te lossen? Heeft een bedrijf veel rekeningen openstaan? Dan wordt het mogelijk lastig een krediet te krijgen. Als één van de crediteuren aanklopt voor een onbetaalde rekening en je kunt het niet betalen, dan wordt het een lastig verhaal.

Ook een overzicht van af- en bijschrijvingen van je zakelijke rekening geven kredietverstrekkers een goed beeld van inkomsten en uitgaven van je onderneming. Daarnaast geeft een jaarrekening inzicht in de financiële historie en betalingsverplichtingen van je bedrijf

Kredietscore

Je kredietwaardigheid wordt ook gemeten met een kredietscore, waarbij een ratio bepaalt of je wel of geen goede score hebt. Een hoge kredietscore betekent dat je kredietwaardigheid hoog is. Omgekeerd heeft een lage kredietwaardigheid een lagere kredietscore tot gevolg. Maar het is vrij abstract en kan op verschillende manieren worden berekend. Iedere geldverstrekker heeft daar weer zijn eigen regels voor.

Als jouw bedrijf met een andere onderneming zaken wil doen, is het ook handig om naar de kredietwaardigheid van die onderneming te kijken. Zo kom je erachter of de solvabiliteit goed genoeg is om de facturen die je stuurt wel op tijd te betalen. Een belangrijke bron kunnen gegevens uit de database van de Kamer van Koophandel (KvK) zijn. Daar is veel informatie te vinden waarmee je de kredietwaardigheid kunt checken. Als rechtspersoon is het namelijk verplicht een aantal financiële gegevens te deponeren bij de Kamer van Koophandel.

Tip: Heeft je onderneming dat krediet echt nodig, dan zou je ook nog kunnen denken aan een kredietverzekering. Die beschermt je onderneming tegen schade die je oploopt door onbetaalde facturen.

Waarom is kredietwaardigheid belangrijk?

Je kredietwaardigheid is natuurlijk belangrijk voor de korte termijn. Met een nieuw krediet kan jouw bedrijf weer verder ondernemen en de volgende stappen zetten. Maar dat is niet alles. Hoe kredietwaardiger je bent, hoe beter het op de lange termijn voor jou en jouw onderneming is. Het betekent namelijk doorgaans betere rentetarieven, minder kosten en betere voorwaarden bij een krediet.

Hoe kun je je kredietwaardigheid verbeteren?

Er zijn verschillende manieren waarop je je kredietwaardigheid kunt verbeteren:

  1. De meest voor de hand liggende manier is natuurlijk om op tijd aan je financiële verplichtingen te voldoen. Zorg ervoor dat je alle achterstallige betalingen op tijd betaalt of spreek een betalingsregeling af om achterstallige schulden af te betalen.
  2. Vraag crediteuren naar jouw betaalgedrag. Doe je het goed?
  3. Zorg dat je onderneming goed draait, zodat je altijd kunt beschikken over voldoende werkkapitaal en cashflow. Zo blijft je bedrijf financieel gezond en krijg je bij een kredietwaardigheidscheck een hoger limiet toegewezen.

Het belangrijkste is om geldproblemen te voorkomen. Agicap kan je hierbij helpen, door je eenvoudig vooruit te laten kijken. Maak prognoses, creeer hierbij "worst en best case scenario's" en houd rekening met de verschillende situaties waar jij je met je onderneming in kunt bevinden. Door beter inzichtelijk te hebben wat je zou kunnen verwachten, kun je de cash van je onderneming beter beheren.

NL - Blog CTA banner V2


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief