Wat is gearing en gearing ratio?

Leestijd: 5 min.
blog image - debt

Voor veel financiële analisten is het belangrijk: gearing. Want dat is een echte graadmeter om de financiële status van een onderneming te beoordelen. Wat is gearing, gearing ratio en waarvoor wordt het gebruikt? Hoe kun je het berekenen? We leggen het je uit in deze blog.

Waar het artikel over gaat:

Definitie van gearing en gearing ratio

Gearing legt het verband tussen de schuld van een onderneming en haar eigen vermogen. Ofwel, de schuld van een onderneming in vergelijking met het eigen vermogen dat een onderneming gebruikt om haar activiteiten te financieren. Het is een instrument om de financiële sterkte van een onderneming te meten en om bij problemen schulden af te lossen via het eigen vermogen. Gearing (in financiële termen ook wel nettoschuldratio) is dus een graadmeter van de financiële gezondheid van een onderneming.

Natuurlijk wil je weten in welke mate een onderneming zich met schulden financiert, in plaats van met eigen vermogen. Een onderneming komt namelijk op twee manieren aan haar geld: via een lening bij een bank of bij andere financiële instelling of gefinancierd uit eigen vermogen.

In het eerste geval ontstaat er vreemd vermogen of schuld. In het tweede geval steken bijvoorbeeld aandeelhouders kapitaal in de onderneming of de onderneming maakt winst.

De gearing ratio geeft de verhouding tussen deze twee mogelijkheden weer.

Bij een hoge schuld ben je als onderneming natuurlijk kwetsbaarder, want bij een dip in de economie kun je sneller in de problemen komen. Andersom bij een lage schuld, word je als onderneming financieel gezonder beschouwd.

Het belang van gearing voor betrokkenen

Gearing geeft dus een beter idee van de financiële gezondheid van een onderneming en het vermogen om perioden van financiële instabiliteit te doorstaan. Hoe hoger je schuld, hoe meer de onderneming afhankelijk is van derden.

De gearing-methode is voor drie partijen handig: naast jouzelf zijn dat banken en investeerders. Als kredietverstrekkers moeten banken ervoor zorgen dat een lening die aan jou is verstrekt, wordt terugbetaald. Gearing maakt het dus mogelijk om het risico van terugbetaling van een krediet in kaart te brengen. Een stabiele onderneming met een relatief lage schuldenlast is voor een bank minder risicovol dan een start-up met een hoge schuldenlast.

Er zijn overigens ook veel ondernemingen met een monopoliepositie die veilig kunnen ondernemen met hoge schulden; simpelweg vanwege hun dominante positie in de sector waarin ze opereren.

Voor iemand die in jouw onderneming heeft geïnvesteerd, is de hoeveelheid schuld een van de vele rekenhulpmiddelen om te bepalen of jouw onderneming levensvatbaar is en dus of het interessant is om daar geld in te steken. Het helpt het profiel van de onderneming te verduidelijken en kan een indicatie geven van je concurrentiepositie.

Beleggers en investeerders voelen zich in het algemeen meer aangetrokken tot bedrijven met een lage schuldenlast. Een onderneming met grotere schuld betaalt een hogere rente aan zijn kredietverstrekkers.

Voor jou als ondernemer is gearing een belangrijke indicator om de financiële gezondheid van je onderneming te begrijpen. Hoe afhankelijk ben je van je investeerders of de bank? Als je een ondernemer bent, kun je met een lening je onderneming uitbreiden, nieuwe markten betreden of nieuwe producten te lanceren. Uiteindelijk verhoog je dan je winstgevendheid op de lange termijn.

Om betere beslissingen te kunnen maken, is het belangrijk om een cashflow prognose op te stellen. Hierdoor kan je beter inspelen op eventuele financiële tegenvallers.

De 12 musthaves voor een succesvolle cashflow prognose

Hoe bereken je gearing?

Om gearing te berekenen, tel je eenvoudig de langlopende en kortlopende schulden bij elkaar op en deel je deze vervolgens door het eigen vermogen.

Gearing = nettoschuld / door eigen vermogen

Gearing bestaat uit de volgende elementen:

  • Nettoschuld = externe middelen (financiële schulden op korte en lange termijn) verminderd met vlottende activa (roerende goederen, liquide middelen enzovoort).
  • Eigen vermogen = eigen middelen van de onderneming (kapitaal en investeringen van partners, nettowinsten of -verliezen).

De schuldenlast van een onderneming is meer een vergelijkingsinstrument dan een op zichzelf staande berekening. Het wordt voornamelijk gebruikt om de prestaties van een onderneming te bepalen en vervolgens te vergelijken met de concurrentie.

De gearing ratio (het getal dat er uit voortkomt) wordt over het algemeen uitgedrukt in een percentage.

*Stel je hebt een gearing van meer dan 60%, dan is duidelijk dat je sterk afhankelijk bent van extern kapitaal. Boven de 66% komt je onderneming in de gevarenzone en heb je een zware schuldenlast. Een schuldenlast van minder dan 50% wordt als een lage gearing beschouwd. *

Afhankelijk van sector

Om het optimale niveau van de schuldenlast te bepalen, kijk je naar de sector waarin je je beweegt. Jouw onderneming met een schuldenlast van 70% kan als ‘risico’ worden gezien, maar als de belangrijkste concurrent een gearing ratio van 80% heeft en het sectorgemiddelde is 85%, dan zit je gewoon goed.

Dit zou bijvoorbeeld kunnen gelden voor de industriële sector, waarin ondernemingen leningen afsluiten om grote investeringen te financieren. Denk aan zwaar materieel. Op korte termijn kan de gearing ratio dus heel hoog zijn, maar als een industriële onderneming voldoende cashflow genereert om deze schuld af te lossen, neemt de schuldenlast geleidelijk af en wordt de gearing ratio weer lager.

Omgekeerd hebben ondernemingen met een grote vaste kostenstructuur of met onzekere economische omstandigheden normaal gesproken een lagere nettoschuldenlast.

Tijdfactor

Nog een bepalende factor in de analyse van de schuldenlast is tijd. Gearing neemt over het algemeen af naarmate een onderneming groeit. Als een onderneming het goed doet, zal het op middellange en lange termijn meer winst en cashflow genereren en meer liquide zijn.

Het ondernemingsklimaat kan ook een enorme impact hebben op de schuldenlast. Dus als een onderneming net een grote overname heeft gedaan, kan een hoge gearing ratio tijdelijk acceptabel zijn.

Hoe verminder je gearing?

1. Beheer schulden op de juiste manier Misschien wel de meest voor de hand liggende oplossing, maar niet altijd de makkelijkste om te implementeren. Als een onderneming haar schuld effectief beheert, zou het in staat moeten zijn om de gearing te verminderen. Ondernemingen kunnen bijvoorbeeld opnieuw onderhandelen over voorwaarden met kredietverstrekkers.

2. Verhoog de winst Het verhogen van de winst helpt het eigen vermogen te verhogen. Aan de andere kant kan het aangaan van leningen soms helpen om een onderneming op de lange termijn winstgevender te maken.

3. Verlaag uitgaven Door je uitgaven te verminderen, verlaag je je verplichtingen en dus je schuldenlast. Heronderhandelen over leningsvoorwaarden, het verhogen van de bedrijfsefficiency en de kosten strakker beheersen zijn manieren om dat te doen.

4. Verkoop aandelen Om een deel van je schuld terug te betalen, kan je de verkoop van aandelen overwegen.

5. Zet schuld om Als alternatief kun je met je geldschieters onderhandelen om de bestaande schuld om te zetten in aandelen in je bedrijf.

6. Verminder de behoefte aan werkkapitaal Werkkapitaal gebruik je voor de financiering van je dagelijkse activiteiten op middellange en lange termijn. Probeer sneller te incasseren bij debiteuren of onderhandel over langere betalingstermijnen bij je leveranciers.

Bovenstaande tips helpen je toewerken naar de financiële gezondheid van je onderneming. Wat hierbij zeker niet mag ontbreken, is goed zicht op je geldstromen. Agicap kan je hierbij helpen. Vanuit één overzichtelijke tool, wordt het je makkelijk gemaakt om goed zicht te houden op al je transacties.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief