Wat is een resultatenrekening en wat zegt het?

Leestijd: 4 min.
NL - blog image - people screen

Een resultatenrekening is een must voor elk bedrijf. Het is een essentieel onderdeel van de jaarrekening en biedt in feite een jaarlijkse financiële foto. Wat het belang is van de resultatenrekening leggen we uit in deze blog.

Waarom de resultatenrekening?

De resultatenrekening toont het resultaat van een bedrijf en geeft antwoord op de vraag of er in een boekjaar winst of verlies is gedraaid. Verder geeft de resultatenrekening weer welke kosten en opbrengsten het bedrijf had voordat het tot winst of verlies kwam. De resultatenrekening wordt ook wel eens de winst-en-verliesrekening of de exploitatierekening genoemd.

*Wellicht ook interessant voor je: Focus houden op exploitatiekosten *

Een resultatenrekening is een van de drie belangrijkste financiële overzichten (samen met de balansrekening en het kasstroomoverzicht) waarin de financiële prestaties van een onderneming over een bepaalde boekhoudkundige periode worden gerapporteerd.

De resultatenrekening geeft een waardevol inzicht in de activiteiten van een bedrijf, de efficiëntie van het management, achterblijvende onderdelen en de prestaties van het bedrijf ten opzichte van sectorgenoten. Waar de balans een momentopname weergeeft, bijvoorbeeld de laatste dag van het jaar, geeft de resultatenrekening meer verdieping. Je krijgt een overzicht van een heel boekjaar te zien, meestal een periode van twaalf maanden.

Heb je een besloten vennootschap (bv) dan ben je verplicht een jaarrekening en dus ook een resultatenrekening en balans te deponeren. Voor de eenmanszaak of vof is dat niet nodig.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Wat staat er in een resultatenrekening?

Elke winst- en verliesrekening bestaat uit twee delen:

  1. De totale omzet
  2. De totale kosten. Het verschil daartussen laat zien of de onderneming verlies of winst heeft gemaakt.

Totale omzet

In je resultatenrekening zet je omzet, kosten en winst. Je omzet is het eindresultaat van de verkopen van producten en/of diensten in een jaar. Daar trek je de inkoopwaarde af en alle bedrijfskosten die je maakt om het verkoopresultaat te halen af. Winst/verlies = omzet - inkoopwaarde en kosten.

Totale kosten

In een resultatenrekening neem je ook de kosten aan meerdere boekjaren mee, zoals afschrijvingskosten. Als er investeringen worden gedaan die meer dan een jaar meegaan dan worden kosten verdeeld over het aantal jaren dat de investering vermoedelijk meegaat. Als je 2.000 euro hebt geïnvesteerd in apparatuur die ongeveer tien jaar meegaat, schrijf je elk jaar 200 euro af en boek je die aan de kostenkant van de resultatenrekening.

Categorale en functionele model

Er zijn verschillende manieren om de resultatenrekening op te stellen. De Kamer van Koophandel hanteert twee modellen: het categorale en het functionele model.

In het categorale model resultatenrekening worden soorten van kosten gewoon ingedeeld, wat de bestemming ook is.

In het functionele model worden kosten meer uitgesplitst en toegerekend naar zaken als de kostprijs van de omzet, de verkoopkosten en de algemene beheerskosten (bijvoorbeeld kantoor- en salariskosten). Het categorale model is meer geschikt voor een productiebedrijf, het functionele model voor een handelsbedrijf.

Het belang van de resultatenrekening

De resultatenrekening geeft aan wat de winst of het verlies van de onderneming is. Dit cijfer is onder andere belangrijk voor het invullen van de belastingaangifte. De meeste ondernemers maken een resultatenrekening dan ook om de resultaten te berekenen en de jaarrekening compleet te maken.

Je resultatenrekening is het jaarlijkse kijkje onder de motorkap. Het helpt jouw bedrijf om inzicht te krijgen in de ontwikkeling van de winsten en de kosten en bij het nemen van belangrijke financiële beslissingen. Je kunt er aan aflezen of de nettowinst op niveau is en zo niet of én waar je kunt bijsturen en actie ondernemen.

Ook kun je jouw gegevens vergelijken met die van ondernemers in jouw branche. Financiers, zoals banken, kunnen uit de winst- en verliesrekening en balans eveneens waardevolle informatie halen. Ze vragen meestal de resultatenrekening op om te kijken hoe kredietwaardig een onderneming is en of ze wel met deze onderneming in zee willen gaan.

Op de resultatenrekening laten ze allerlei rekenformules los. Een financier legt de cijfers van jouw bedrijf ook naast die van andere bedrijven in jouw branche voor een vergelijking.

Hou financieel inzicht, begin met cashflowmanagement

Met je resultatenrekening krijg je financieel inzicht. Inzicht dat handig is voor zowel intern als extern. Het nadeel van de resultatenrekening is dat je deze jaarlijks opstelt en dat winst of verlies maken over één jaar niet altijd alles zegt. Een bedrijf dat winst maakt is niet per definitie een onderneming die op topniveau draait en een bedrijf dat verlies maakt, hoeft niet altijd slecht te draaien.

Met Agicap ga je een stap verder en breng je je cash management op orde, op dagelijkse basis. Hoe groot of klein je bedrijf ook is, Agicap kan je helpen je bedrijf te laten groeien en gezond te houden. Als je Agicap implementeert, hou je goed overzicht over je liquiditeit en maak je veiligere keuzes.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief