Handelspapier: wat het is en hoe je het gebruikt

Leestijd: 4 min.
Blog image - handelspapier

Een misschien wat minder bekend fenomeen in de geldmarkt is het handelspapier. Toch wordt er regelmatig gebruik van gemaakt. Alles wat je moet weten over het handelspapier.

Dit vind je in de blog:

Handelspapier: wat het is

Handelspapier is een kortlopend schuldinstrument dat ondernemingen uitgeven om middelen aan te trekken, doorgaans voor een periode van maximaal een jaar. Het is een ongedekt geldinstrument. Het idee erachter is dat bedrijven voor een kortere looptijd kapitaal aantrekken.

De geldverstrekkers en grote ondernemingen gebruiken handelspapier om werkkapitaal te beheren of voorraden te kopen. Een handelspapier heeft een nominale waarde (geldwaarde) en een looptijdwaarde.

Er zijn verschillende vormen, zoals promessen, wisselbrieven en cheques:

 • Een promesse, soms kortweg ‘schuldbekentenis’ genoemd, is een schriftelijke belofte van de ene partij aan de andere om hem op een vooraf bepaald tijdstip een bepaald geldbedrag te geven. Er zijn slechts twee partijen bij een promesse: de betaler (onderneming) en de begunstigde (jij).

 • Een wisselbrief is een schriftelijke overeenkomst tussen de tekenaar (meestal de bank) en de begunstigde (jouw bedrijf). Bij dit type transactie geeft de tekenaar de begunstigde opdracht een bepaald geldbedrag te betalen.

 • Een cheque is een specifiek soort wissel waarbij een van de partijen de bank is. Bij dit type transactie geeft de tekenaar (de onderneming) opdracht aan de debiteur om een geldbedrag aan de begunstigde (jou) te geven.

Er zijn ook nog handelspapieren voor opslag en afgifte. We noemen ze hier ook even al zijn het weer andere soorten dan hierboven beschreven: de ceel en het cognossement.

 • De ceel is een handelspapier aan toonder of rond een order. De ceel wordt bij de opslag van goederen uitgeschreven en afgegeven door de exploitant van de opslagruimte. Op een ceel staan in ieder geval de belangrijkste gegevens als het soort goederen, de omschrijving, het gewicht, et cetera.

 • Een cognossement lijkt op een ceel. Bij handel moet de verkoper behalve goederen ook documenten aanleveren bij de koper. Het cognossement geeft de koper een verhandelbaar eigendomsbewijs.

Een promesse is eigenlijk de meest voorkomende vorm. Ze worden gewoonlijk uitgegeven door grote banken of ondernemingen om kortetermijnvorderingen te dekken en financiële kortetermijnverplichtingen na te komen, zoals financiering voor een nieuw project. Dit handelspapier heeft een looptijd van ten minste zeven dagen en ten hoogste één jaar vanaf de uitgiftedatum.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Hoe werkt een handelspapier?

Handelspapier wordt gewoonlijk op twee manieren uitgegeven:

Ten eerste kan de uitgevende partij de schuldbewijzen rechtstreeks aan beleggers verkopen. Hij kan ze ook aan een handelaar verkopen, die ze vervolgens weer doorverkoopt. Ondernemingen geven hun handelspapier uit met een korting, wat betekent dat je minder betaalt dan de nominale waarde.

Hoewel het handelspapier ongedekt is, is het risico op wanbetaling relatief laag. De handelende partijen zijn over het algemeen kredietwaardig en gerenommeerd, en vaak heeft het papier een bepaalde rating gekregen van kredietbeoordelingsbureaus.

Net zoals je rente betaalt als je geld leent van een bank, moeten bedrijven rente betalen om geld te lenen van investeerders. Stel dat een bedrijf 1 miljoen euro wil ophalen om zijn voorraad op te krikken voor de feestdagen. Als de rente 1 procent zou bedragen, zou het bedrijf handelspapier verkopen met een nominale waarde van 1.010.000 euro. Maar de koper zou slechts 1 miljoen betalen. De extra 10.000 euro zou dan de rente zijn.

Voordelen en nadelen van handelspapier

Voordelen handelspapier:

 • Laag risico op wanbetaling: de ondernemingen die handelspapier uitgeven zijn vaak grote, kredietwaardige ondernemingen en het papier krijgt vaak ratings van ratingbureaus. Daardoor is er een laag risico dat je jouw belegging verliest wanneer je belegt in handelspapier met een hoge rating.

 • Schuldpapier zoals handelspapier is een effectieve manier voor beleggers om hun portefeuille te diversifiëren en beleggingen met een hoger risico, zoals aandelen, te compenseren.

 • Betaalbaar kortetermijnkapitaal voor ondernemingen: voor ondernemingen is het handelspapier een betaalbare en snelle manier om aan het geld te komen dat ze nodig hebben voor bedrijfskosten en andere kortetermijnuitgaven.

Nadelen handelspapier

 • Ongedekte schuld: Handelspapier is een ongedekte schuld, wat betekent dat de belegger weinig mogelijkheden heeft om een onderneming aan te spreken als het in gebreke blijft. Maar dat komt weinig voor.

 • Lage rentevoet: Handelspapier heeft over het algemeen een lage rentevoet, wat betekent dat beleggers geen aanzienlijk rendement mogen verwachten.

 • Geen handige financieringsbron voor kleinere ondernemingen: Handelspapier is doorgaans alleen een optie voor grote en uiterst kredietwaardige bedrijven. Hoewel het dus een uitstekende betaalbare financieringsbron kan zijn, is het niet voor alle (mkb-)bedrijven geschikt.

Goed om te weten: Een handelspapier verschilt van een obligatie, omdat het een kortere looptijd heeft en alleen door ondernemingen kan worden uitgegeven, terwijl zowel ondernemingen als overheden obligaties kunnen uitgeven.

Houd je financiën in de gaten

Hoe krijg en behoud je goed toezicht op de handel van je onderneming, de doorloop en je cashflow? Om je cashflow behoeften onder controle te houden, kun je kiezen voor software voor cashflowbeheer. Agicap is de software die je cashflow dankzij betrouwbare prognoses en real time monitoring op peil houdt. Je kunt je bankrekeningen synchroniseren, zodat je je kunt focussen op analyse en besluitvorming. Met een paar klikken kom je verder. Boek een demo.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief