De DGA, wanneer ben je er een?

Leestijd: 5 min.
NL - blog image - DGA

Ben je eigenaar van een bedrijf, dan ben je vaak ook directeur-grootaandeelhouder (DGA). Maar het hebben van een eigen bedrijf betekent niet automatisch dat je ook DGA bent. Er zijn fiscaal en rond de verzekeringen verschillende - soms wat complexe - regels voor DGA’s. In deze blog leggen we uit hoe alles zit met de DGA.

Definitie van DGA

Er is geen echte definitie voor een DGA. In het algemeen wordt iemand als een DGA gezien als zij/hij de directeur is van een bv of nv en van die bv of nv een groot deel van de aandelen bezit. Concreet heeft een DGA dan meer dan 5 procent van de aandelen.

Ben je eigenaar van een eenmanszaak, of vennoot in een VOF, dan ben je géén DGA. Een bv of nv wordt namelijk als een losstaand rechtspersoon gezien.

Vier vormen volgens verzekeraars

Er zijn vier verschillende vormen van DGA’s opgestweld. Zo zijn ze te onderscheiden volgens de 'Regeling aanwijzing directeur-grootaandeelhouder':

 1. Een DGA die zoveel aandelen bezit dat zij/hij meer dan de helft van de stemmen in de algemene vergadering van de vennootschap vertegenwoordigt. Met dit meerderheidsbelang kun je niet tegen je zin worden ontslagen.
 2. Een DGA die minder dan de helft van de aandelen bezit en dus een minderheidsbelang heeft, maar niet ontslagen kan worden omdat in de statuten is bepaald dat voor een ontslag een versterkte meerderheid in de algemene vergadering (meer dan 71 procent) nodig is.
 3. Een groep van meerdere DGA's die allemaal ongeveer evenveel aandelen hebben.
 4. Een DGA in een familievennootschap. Deze DGA heeft zelf geen aandelen, maar haar/zijn bloed- of aanverwanten (tot en met de derde graad) bezitten in totaal minstens tweederde van de aandelen.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Aansprakelijkheid

Als DGA ben je in dienst van de bv of nv. De bv en bv is een losstaand rechtspersoon en daarom kun je als DGA niet persoonlijk aansprakelijk worden gesteld voor de eventuele schulden van het bedrijf. Maar er zijn uitzonderingen.

Je bent wél persoonlijk aansprakelijk voor de schulden van het bedrijf als:

 • Een bank jou als DGA privé heeft laten meetekenen voor leningen.
 • Je kunt de belastingen en premies niet betalen door onbehoorlijk bestuur in de drie jaar voor de melding aan de Belastingdienst.
 • De bv gaat failliet door onbehoorlijk bestuur in de afgelopen drie jaar.

DGA en salaris

Als directeur-grootaandeelhouder ben je als werknemer in dienst van de bv. Je betaalt dus eigenlijk een salaris aan jezelf. Je staat niet op de loonlijst van de onderneming waarvoor je werkzaamheden verricht, maar op de loonlijst van de bv. Er komt geen arbeidsovereenkomst tot stand tussen jou en je bv, maar een managementovereenkomst.

Jouw holding ontvangt vervolgens een managementvergoeding voor het werk dat jij doet. Er zitten wel haken en ogen aan de vaststelling van het salaris. DGA’s kunnen vaak zelf de hoogte van hun loon vaststellen en houden daarbij het salaris bewust laag. Daar let de Belastingdienst scherp op. Inmiddels is er een zogenaamde fictiefloonregeling ingesteld, die betekent dat een DGA een minimaal salaris van 47.000 euro moet verdienen of van de werknemer met het hoogste loon.

Het is dus zaak goed te regelen wat je salaris wordt.

Regels salaris DGA

Deze regels zijn er voor het salaris van de DGA:

 • 75% van het loon uit de meest vergelijkbare functie
 • je loon als DGA is in ieder geval 47.000 euro (in 2021)
 • je moet in ieder geval het salaris krijgen van de werknemer die het meest verdient in de bv of nv
 • door een minimum aan salaris vast te stellen, wordt voorkomen dat je een belastingvoordeel uit je inkomsten haalt. Het salaris valt namelijk in box 1, winst uit je onderneming in het lagere belastingtarief van box 2.

Een DGA en verzekeringen

Als het gaat om de verzekeringen voor DGA’s, dan zijn er verschillende zaken waar je als DGA op moet letten. Je zou bijvoorbeeld denken dat je als DGA valt onder de werknemersverzekeringswetten WW, ZW en WIA. Want die zeggen expliciet dat werknemers daarin automatisch verzekerd zijn.

Toch val je als DGA niet onder de normale werknemersverzekeringen. De werknemersverzekeringwetten zeggen namelijk dat de relatie tussen de DGA en de besloten vennootschap niet als een dienstbetrekking wordt gezien. Verzekeraars spreken dus niet van een arbeidsverhouding: de DGA wordt gezien als zelfstandig ondernemer. Hij kan namelijk enerzijds als werkgever/eigenaar en anderzijds als werknemer/DGA zijn eigen ziekteproces beïnvloeden.

Het betekent dat het salaris van de DGA niet automatisch wordt doorbetaald bij ziekte, tenzij dit in de arbeidsovereenkomst is vastgelegd. Daarnaast moet de vennootschap financieel in staat zijn om het salaris 104 weken door te betalen.

DGA en pensioen

Tot 1 juli 2017 kon een DGA een pensioen in eigen beheer opbouwen binnen de eigen bv. Dat is afgeschaft, maar er zijn nog wel andere opties voor een DGA om pensioen op te bouwen. Bijvoorbeeld een eigen pensioenverzekering of lijfrente aanschaffen, of kapitaal opbouwen binnen je bv of privé.

Inzicht in de financiën als DGA

Om te weten of de onderneming goede resultaten boekt - en om te weten welke beslissingen je het best kunt nemen - wil je hoogover overzicht blijven houden. Dit hoeft je gelukkig niet veel tijd te kosten.

Agicap kan je hier namelijk bij helpen. Met de tool voor cashflow management maak je het de CFO binnen je team eenvoudig. Door automatische categorisaties van je transacties, realtime overzicht, betrouwbare financiële data uit koppelingen met je banken en financiële tools en overzichtelijke rapportages die je met één klik kunt uitdraaien.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief