EBITDA: definitie, gebruik en belang

Leestijd: 4 min.

EBITDA, je ziet de afkorting waarschijnlijk vaak voorbijkomen. Deze term is echt een graadmeter voor de cashflow van je onderneming en biedt bijvoorbeeld investeerders inzicht in de toekomstwaarde. Wat is EBITDA en wat is het belang ervan?

Wat is EBITDA?

EBITDA betekent earnings before interest, tax, depreciation and amortisation. In het Nederlands is EBITDA de winst voor de aftrek van interest, belastingen, afschrijving en afboekingen. Of nog uitgebreider: het ‘resultaat voor interest, belasting, afschrijving materiële activa en afschrijving goodwill’. Samenvattend zou je kunnen zeggen: de winst die jouw onderneming heeft behaald met haar operationele activiteiten.

Met EBITDA kun je de prestaties van jouw onderneming goed in kaart krijgen, want met de EBITDA laat je de werkelijke operationele prestaties (of operationele winst) zien. Het is het resultaat uit de normale bedrijfsvoering.

Dat wil zeggen: de omzet en de kosten die zijn gemaakt om die omzet te halen. De operationele winst van een onderneming is de omzet min de kosten voor bedrijfsvoering. De omzet geeft het bedrag van de verkoop van producten en diensten weer. De kosten zijn het bedrag dat nodig is geweest om de verkoop van deze producten en diensten te bewerkstelligen. Denk aan personeelskosten, productiekosten en verkoopkosten.

EBITDA gebruiken en berekenen

Bij EBITDA reken je de rentekosten, belastingen en afschrijvingen op vaste activa niet mee. In de Engelse term komen depreciation en amortisation voor:

  • Amortization staat hierbij voor de afschrijvingen door het gebruik van vaste activa, zoals de apparaten of machines die je voor je bedrijf nodig hebt.

  • Depreciation staat voor afschrijving door waardevermindering door omstandigheden, bijvoorbeeld als er een innovatievere machine op de markt komt dan die je nu gebruikt.

EBITDA is een graadmeter voor de cashflow van je onderneming om zo aan je renteverplichtingen te voldoen en te kunnen investeren.

Een formule voor het berekenen van EBITDA: EBITDA = Earnings + Interest + Tax + Depreciation + Amortization

Earnings = nettowinst Interest = rente Tax= belastingen Depreciation = waardeverminderingen Amortization = Afschrijvingen

Een andere formule: EBITDA = Bedrijfswinst + Afschrijvingen + Waardeverminderingen

Het belang van EBITDA

Je wilt zelf natuurlijk weten hoe je onderneming er financieel voorstaat, maar uiteraard zijn ook banken en investeerders geïnteresseerd in die cijfers. Zij krijgen graag inzicht in de cashflow die je onderneming heeft. Dit zijn de activiteiten die je in het kader van je dagelijkse bedrijfsvoering uitvoert, zoals productie en verkoop van goederen en diensten. EBITDA maakt het eenvoudiger om je bedrijf te vergelijken met je concurrenten in de markt. Je laat namelijk de externe factoren achterwege.

EBITDA wordt dan ook wel gezien als de werkelijke toekomstwaarde. Want ook daar kijken investeerders naar. Als je bijvoorbeeld grote investeringen hebt gedaan die jouw onderneming verder helpen te groeien, gaat dat natuurlijk ten koste van je winst. Omdat je bij EBITDA dergelijke kosten, evenals rentekosten door bijvoorbeeld leningen, belastingen en afschrijvingen op vaste activa niet meetelt, geeft je een eerlijker beeld van de cash die door je onderneming stroomt.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Tips

Tip 1: Verwar EBITDA niet met EBIT! EBITDA en EBIT worden best nog wel eens door elkaar gebruikt, maar verschillen wel degelijk. EBIT meet de operationele prestaties van een en laat het resultaat van de normale bedrijfsvoering zien. Met financiële opbrengsten (rente) of met belastingen hou je geen rekening. Bij EBITDA worden ook nog eens de afschrijvingen (ook wel non-cash) buiten beschouwing worden gelaten.

Tip 2: Zie EBITDA niet als officiële maatstaf. Het is natuurlijk niet zo dat je bedrijf geen rente of belastingen moet betalen. Daarnaast worden je activa in de loop van de tijd ook minder waard. Soms steekt een bedrijf om snel te groeien veel geld in de aanschaf van activa en moet je daar later enorm op afschrijven, of je hebt hele hoge rentelasten door leningen. Daarom is het goed om ook naar andere elementen te kijken.

EBITDA en cashflow management

Een essentiële graadmeter blijft je cashflow, wat echt het bloed van je onderneming is. Misschien wil je wel dagelijks inzicht in die cashflow. Als ondernemer kun je daar allerlei slimme stappen voor zetten.

Denk bijvoorbeeld aan cashflow management. Dat geeft inzicht in het vermogen van een onderneming om op korte en lange termijn voldoende liquiditeit te hebben. Cashflow management is belangrijk om toekomstige strategische keuzes te maken.

Een cashflowoverzicht toont je realtime wat je aan beschikbare middelen hebt. Zo weet je wat je je wel of niet kunt veroorloven. Er komt uiteraard veel kijken bij een goed cashflow overzicht. Uiteraard gaat het je om ondernemen, maar voor een gezonde onderneming is het wel belangrijk je je cashflow goed bijhoudt.

Breng je transacties in kaart

Breng je verwachte inkomsten en uitgaven voor je business in kaart. Dat kan eenvoudig met de Agicap tool. Hoe groot of klein je onderneming momenteel ook is, Agicap kan je helpen je onderneming te laten groeien en gezond te houden.

Met de tool houd je goed overzicht over je liquiditeit en maak je veiligere keuzes. Samenvattend zou je kunnen zeggen: de winst die jouw onderneming heeft behaald met haar operationele activiteiten.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief