Wat is de wettelijke reserve? Je leest het hier

Leestijd: 4 min.
Blogimage - reserves

Een wettelijke reserve is dat deel van het vermogen van een onderneming dat niet uitgekeerd mag worden. Het is voor bv’s en nv’s verplicht dit te hebben. We leggen in deze blog uit wat wettelijke reserve is en hoe je er rekening mee houdt.

Dit vindt je het artikel:

Wettelijke reserve: hoe werkt het?

Heb je een bv of nv, dan moet je op grond van het Nederlands recht reserves aanhouden. Omdat het wettelijk is vastgelegd, noemen we het de wettelijke reserve. Je bent dan dus verplicht dit aan te houden. De wettelijke reserve voorkomt dat ondernemingen geld uitkeren over resultaten die ze niet daadwerkelijk behaald hebben. Daarmee is de wettelijke reserve een vorm van crediteurenbescherming.

Dergelijke reserves mag je niet gebruiken voor uitkeringen aan aandeelhouders, bijvoorbeeld door het uitkeren van dividend. Ook mag je de wettelijke reserve niet gebruiken voor de inkoop van eigen aandelen of eventuele verliezen die je maakt. Dit om te voorkomen dat de vennootschap uitkeringen doet, terwijl de resultaten nog niet zijn gerealiseerd. Je plaatst de waarde van je vaste activa - zoals een bedrijfspand, inventaris en machines - op de balans. Het betekent dat bijvoorbeeld dat een toename van de waarde van het bedrijfspand kan leiden tot een hogere winst.

Een voorbeeld: stel dat jouw bedrijfspand 500.000 euro heeft gekost en na een paar jaar is de waarde 750.000 euro geworden. Je haalt dan in theorie een winst van 250.000 euro op dit bedrijfspand. Maar dat wordt pas echt winst als je je bedrijfspand verkoopt.

Heb je een hogere winst, dan kan je die gebruiken om eventuele verliezen te compenseren of om een uitkering te doen aan je aandeelhouders. Maar als het om een theoretisch bedrijfsresultaat gaat, mag je dat dus niet doen.Schuldeisers kunnen geen schulden innen van vermogen dat niet daadwerkelijk in de onderneming aanwezig is.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Hoe hoog is het percentage wettelijke reserve?

Je moet zorgen dat de wettelijke reserve jaarlijks gelijk is aan 10 procent van het geplaatste kapitaal. Het bedrag dat je afhoudt van de winst na belasting in een boekjaar is minimaal 5 procent van die winst.

Verschillende soorten wettelijke reserve

Er zijn meerdere soorten wettelijke reserve. Hieronder de meest voorkomende:

- Reserve voor uitgifte van aandelen Een bv die kosten maakt voor oprichting en aandelenuitgifte en -ontwikkeling mag dat op de balans zetten en daarop afschrijven. Er moet wel een bedrag aan reserve tegenover staan.

- Reserve voor deelnemingen Ook als de waarde van deelnemingen in andere ondernemingen stijgt in vergelijking met de vorige balansdatum, moet de bv daarvoor een reserve vormen.

- Herwaarderingsreserve Daarbij gaat het om waardevermeerderingen van ‘materiële vaste activa, immateriële vaste activa, en voorraden die geen agrarische voorraden zijn’. Je maakt dan op de balans de waardevermeerdering van bijvoorbeeld je bedrijfspand zichtbaar.

- Reserve voor omrekeningsverschillen De waarde van bezittingen en schulden op de balans kan verschillen doordat je werkt met vreemde valuta.

Het is dus belangrijk om voor je eigen onderneming te kijken welke soorten wettelijke reserves voor jou van toepassing zijn.

Eigen vermogen

De wettelijke reserve is onderdeel van het eigen vermogen. Bij het eigen vermogen gaat om het gedeelte van de bedrijfsfinanciering dat je zelf draagt. Het gaat om de waarde van alle bezittingen van de onderneming min het vreemd vermogen. Dit kan zijn geld (liquide middelen) maar ook activa, voorraad of andere zaken met een waarde voor de onderneming.

Het eigen vermogen is een belangrijke indicator hoe je er als onderneming voorstaat, maar het is iets anders dan de marktwaarde van je onderneming. De partners of aandeelhouders in het bedrijf financieren het eigen vermogen. Met andere woorden, het eigen vermogen vertegenwoordigt de financiële waarde die aandeelhouders zouden ontvangen in het geval van een bedrijfsliquidatie.

Het eigen vermogen zet je als post onder ‘Passiva’ op de balans, samen met de schulden. Het wordt namelijk gezien als schuld aan de eigenaars van het bedrijf. Het eigen vermogen is het kapitaal dat meteen beschikbaar is en bij het bedrijf zelf hoort. Heb je een bv of nv dan staat er op de balans dus ook een bedrag aan wettelijke reserve.

Houd financieel overzicht

Stel dat het minder goed gaat met je onderneming, dan is het verleidelijk om het bedrag aan wettelijke reserve dat je hebt weggezet aan te wenden om je tekorten op te vangen. Daarmee kun je jezelf behoorlijk in de nesten werken, omdat je in overtreding bent. Het is dus zaak een goed financieel overzicht te maken, zodat je weet wat hoe financieel gezond jouw bedrijf is en je eventuele klappen kunt opvangen. Met een financieel overzicht kun je het vermogen van je bedrijf analyseren en beslissingen nemen.

Voor een goed financieel overzicht heb je de winst- en verliesrekening (waarop al je inkomsten tegenover al je uitgaven staan) nodig, de balans (vaste activa, alle bezittingen van jouw onderneming tegenover de manier waarop deze gefinancierd zijn) en de financieringstabel (wijziging werkkapitaal, financieringstransactie, dividenduitkering, et cetera).

Agicap kan je helpen een goed financieel overzicht te maken. Je kan het makkelijk zelf ontdekken. Boek 30 minuten met één van onze specialisten en ontdek hoe eenvoudig je het jezelf kan maken!


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief