Wat is de disconteringsvoet?

Leestijd: 4 min.

Ondernemingen en beleggers gebruiken voor toekomstverwachtingen het berekenen van bedrijfswaarde de disconteringsvoet. Hoe dat werkt, leggen we uit in deze blog.

Definitie van de disconteringsvoet

De disconteringsvoet is een percentage waarmee je toekomstige cashflows contant maakt. Het is een maatstaf voor het risico of het geëiste rendement en zegt veel over je bedrijfswaarde. Geld wat je in de toekomst verdient, is namelijk minder waard dan het geld wat je nu verdient. Dat heeft onder meer te maken met inflatie (stijgende prijzen).

Een andere uitleg van de disconteringsvoet is het verwachte rendement van een investering. Met andere woorden, dit is het rentepercentage dat een bedrijf of investeerder verwacht te ontvangen gedurende de levensduur van een investering.

De disconteringsvoet is in beide gevallen een verplicht component van elke contante waarde of toekomstige waardeberekening. Investeerders, bankiers en bedrijfseigenaren gebruiken dit percentage om te beoordelen of een investering het overwegen waard is of moet worden afgewezen.

Wanneer gebruik je het?

De disconteringsvoet wordt het vaakst gebruikt bij de berekening van de huidige en toekomstige waarde van beleggingen. Omgekeerd kan een belegger deze rentevoet gebruiken om te berekenen hoeveel geld hij vandaag zal moeten beleggen om een toekomstig beleggingsdoel te bereiken.

Maar een feit is dat bedrijven de disconteringsvoet veel gebruiken om het rendement van verschillende zaken te berekenen, zoals kapitaal, inventaris, en al het andere waarin zij geld investeren. Een fabrikant die in nieuwe apparatuur investeert, kan bijvoorbeeld een percentage van ten minste 9 procent eisen om break-even te draaien op de aankoop. Als het minimum van 9 procent niet wordt gehaald, kan hij zijn productieprocessen aanpassen.

De disconteringsvoet gebruik je dan ook om:

  • De tijdswaarde van geld te verantwoorden
  • Het risico van een investering weer te geven
  • Kansberekeningen te maken voor investeringskosten die je bedrijf maakt Verschillende investeringen beter vergelijkbaar te maken
  • Toekomstige cashflow contant te maken

Disconteringsvoet en cashflow

Voor de disconteringsvoet gebruik je als ondernemer de Discounted Cashflow (DCF). Letterlijk vertaald "verdisconteerde kasstroom of cashflow". Hierbij wordt de financiële waarde van geld dus gecorrigeerd voor de invloed van tijd en wordt de kwaliteit van een potentiële investering bepaald.

Bij de financiële gezondheid van je organisatie speelt cashflow een cruciale rol, zo niet de belangrijkste rol. Meer nog dan naar nettowinst kijken allerlei stakeholders, banken en investeerders naar cashflow. Ook voor jezelf een goede manier om te zien of je onderneming goed draait of niet. Voor de berekening van je cashflow kijk je naar de feitelijke inkomsten en uitgaven en niet naar opbrengsten en kosten. In je cashflow overzicht of cashflow plan houd je alleen rekening met feitelijke geldstromen in een bepaald boekjaar.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Voorbeeld van Discounted cashflow (DCF)

Het doel van DCF-analyse is om te schatten hoeveel geld een investeerder zou ontvangen uit een investering, gecorrigeerd voor de tijdswaarde van geld. De tijdswaarde van geld gaat ervan uit dat een euro vandaag meer waard is dan een euro morgen, omdat hij kan worden geïnvesteerd. Daarom is een DCF-analyse geschikt in elke situatie waarin iemand in het heden geld betaalt met de verwachting in de toekomst meer geld te ontvangen.

Bijvoorbeeld, uitgaande van een jaarlijkse rentevoet van 5 procent, zal 1 euro op een spaarrekening 1,05 euro waard zijn in een jaar. Andersom is bij een betaling van 1 euro die een jaar wordt uitgesteld de huidige waarde 95 cent, omdat je het niet naar je spaarrekening kunt overmaken om er rente op te verdienen.

DCF analyse bepaalt de contante waarde van verwachte toekomstige kasstromen met behulp van een disconteringsvoet. Investeerders kunnen het concept van de contante waarde van geld gebruiken om te bepalen of de toekomstige kasstromen van een investering of project gelijk zijn aan of groter zijn dan de waarde van de initiële investering. Als de via DCF berekende waarde hoger is dan de huidige kostprijs van de investering, moet je overwegen of het de investering waard is.

Om een DCF-analyse uit te voeren, moet een investeerder schattingen maken van de toekomstige cashflow en de eindwaarde van de investering. De investeerder moet zelf een geschikte disconteringsvoet voor het DCF-model bepalen. Dit hangt af van het project of de investering die wordt overwogen, zoals het risicoprofiel van de onderneming of de investeerder en de voorwaarden op de kapitaalmarkten.

Een investeerder wil bijvoorbeeld 10.000 euro in een project of bedrijf steken en moet de komende 5 jaar ten minste 7 procent rendement behalen om zijn doel te bereiken. Dit percentage van 7 procent zou als zijn disconteringsvoet worden beschouwd. Het is het bedrag dat de investeerder nodig heeft om de investering te doen.

Nadelen disconteringsvoet

Hoewel de berekening van disconteringsvoet en het gebruik ervan in financiële modellen redelijk wetenschappelijk lijken, gaat het vaak toch om aannames. Bovendien wordt op een bepaald moment slechts één disconteringsvoet gebruikt om alle toekomstige kasstromen te waarderen, terwijl de rentevoeten en risicoprofielen in feite voortdurend drastisch veranderen.

Hoe en óf je ermee te maken krijgt, het is nooit verkeerd om in de toekomst te kijken. Door beter inichtelijk te krijgen wat je kunt verwachten, kun je vandaag goede strategische beslissingen nemen.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief