Wat is de current ratio en hoe bereken je deze?

Leestijd: 5 min.
NL - blog image - calculator

De current ratio (in de boekhouding ook wel eens afgekort als CR) is een getal dat iets kan zeggen over de liquiditeit en het feit of je als ondernemer aan je verplichtingen op korte termijn kunt voldoen. Dat gaat dan om de verplichtingen waaraan jouw bedrijf binnen een jaar moet voldoen.

Current ratio: wat is het?

De current ratio wordt ook wel de algemene liquiditeitsratio genoemd. Als je weet dat de liquiditeit van je onderneming de mogelijkheid laat zien om op korte termijn aan je lopende financiële verplichtingen te voldoen, dan wil je ook weten hoe je dat kan zien.

Om de liquiditeit van je bedrijf te bekijken, wordt allereerst gekeken naar de verhouding tussen de vlottende activa – voorraden, debiteuren, cashflow - en de vlottende passiva – kort vreemd vermogen, zoals afspraken met banken en andere financiers en geldverstrekkers.

Verschil tussen de quick ratio en de current ratio

Zowel de current- als de quick ratio geven cijfermatig de liquiditeit van een bedrijf aan. Het zijn de twee belangrijkste graadmeters voor de liquiditeit, maar het verschilt per bedrijf welke je gebruikt.

De quick ratio

De quick ratio geeft net als de current ratio inzicht in of je aan je verplichtingen op korte termijn kunt voldoen. Bij de berekening ervan neem je voorraden níet mee. Dit is een berekening die bedrijven hanteren die voorraden voor langere tijden hebben, zoals een bouwmarkt.

Lees ook: Quick ratio: wat is het en hoe bereken je het?

De current ratio

De current ratio geeft de verhouding weer tussen vlottende activa en vlottende passiva (ofwel kort vreemd vermogen). De voorraden worden hierin dus wél meegenomen. Goed voor bedrijven waarbij de voorraden sneller van de hand worden gedaan. Retailers, winkeliers en supermarkten die snelle dagelijkse handel hebben, berekenen vaak de current ratio, omdat de producten die ze hebben ingekocht vaak ’s avonds alweer de winkel uit zijn. Die voorraad wordt dus sneller omgezet in geld.

Lees ook: Days Inventory Outstanding (DIO), onmisbaar voor je werkkapitaal

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Hoe wordt de current ratio berekend?

Kortlopende verplichtingen of schulden die in de current ratio opgenomen moeten worden, zijn:

  • Schulden
  • De te betalen rekeningen (van dat moment)
  • De te betalen kosten

De current ratio is een boekhoudkundige ratio die het vermogen van jouw bedrijf meet om zijn vlottende activa te betalen. Deze ratio wordt berekend aan de hand van de bedrijfsbalans. Maar houd er rekening mee dat de uitkomst per dag kan verschillen. Want iedere dag kunnen er bij- of afschrijvingen worden gedaan. Het is belangrijk om de current ratio op verschillende momenten te bereken om de werkelijke liquiditeit van de onderneming te kunnen bepalen.

De berekening is dan als volgt:

vlottende activa + liquide middelen / kort vreemd vermogen = current ratio

Gespecificeerd: (voorraad + debiteuren + liquide middelen) / (rekening-courantkrediet + crediteuren) = current ratio

Wat is een goede current ratio?

Over het algemeen geldt dat hoe hoger de current ratio is, hoe beter.

Stel dat de current ratio lager is dan 1: dan heb je meer schulden dan voorraad en/of financiële middelen. Je streeft dus meestal naar een current ratio die hoger is dan 1.

Met een current ratio hoger dan 2 zit je zeker goed, maar een ratio van 1,5 wordt vaak als norm gebruikt. Als ondernemer heb je nooit de garantie dat je gevrijwaard bent van financiële tegenslagen. Je zult bijvoorbeeld niet altijd in staat zijn jouw gehele voorraad om te zetten in liquide middelen. Het kan ook voorkomen dat debiteuren te laat of zelfs helemaal niet betalen.

Lees ook: Waarom openstaande rekeningen gevaarlijk zijn voor je onderneming

De current ratio is dus een essentieel instrument om je liquiditeit te berekenen en een ratio van 1,5 is wel gangbaar. Toch zijn er altijd uitzonderingen, want hoewel een current ratio van lager dan 1 aantoont dat het bedrijf mogelijk een belangrijk risico loopt als het gaat om liquiditeit, hoeft dit niet te betekenen dat het failliet zal gaan. Er zijn immers verschillende manieren om aan kapitaal te komen. Het hoeft ook niet zo te zijn dat een current ratio van 2 altijd gezond is voor een bedrijf. Omdat sommige sectoren kapitaalintensiever zijn dan anderen is het altijd nuttiger om de current ratio te vergelijken met bedrijven uit dezelfde sector.

Het belang van de current ratio

Financiers en investeerders willen weten hoe jouw onderneming draait. Financiers kijken naar of je op korte termijn aan je verplichtingen kunt voldoen, investeerders willen een bepaalde zekerheid dat hun investering ook een keer terugkomt.

Je current ratio zou je kunnen verbeteren door bijvoorbeeld de betalingstermijn van je klanten te versnellen of je voorraden verkopen als ze te weinig opleveren.

Het belang van de current ratio is groot en je kan altijd bijsturen.

Cashflow management

Bijsturen kan eenvoudig door altijd overzicht te hebben over je cashflow en liquiditeit. Wil je dat, zorg dan voor een realtime cashflowoverzicht. Met cashflow management weet je direct en 24/7 wat je beschikbare middelen zijn. Cashflow management is daarnaast belangrijk om toekomstige strategische keuzes te maken, maar laat je ook met een gerust hart vandaag beslissingen nemen.

NL - Blog CTA banner V2


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief