Wat is de Cash Conversion Cycle?

Leestijd: 5 min.
Blog image - CCC

De Cash Conversion Cycle (CCC) is een meeteenheid die aangeeft hoeveel tijd een onderneming nodig heeft om aangekochte en geproduceerde goederen om te zetten in liquide middelen. Een optimale Cash Conversion Cycle leidt tot meer cash tegen lagere kosten. Hoe ziet de formule eruit en hoe bereken je de Cash Conversion Cycle? Je leest het in deze blog

Dit vind je in deze blog:

Definitie Cash Conversion Cycle

De Cash Conversion Cycle is een matrix die aangeeft hoeveel tijd een bedrijf nodig heeft om aangekochte en geproduceerde goederen om te zetten in cash. Het gaat hierbij om de periode tussen de aankoop van de grondstoffen en de betaling van de factuur door de klant.

Hoe langer de cash conversie cyclus - de omzetting van uitgaande betalingen in inkomsten - duurt, hoe meer kapitaal er in je bedrijf vastzit. Met de nadruk op vastzit, want dit kapitaal is niet te gebruiken voor andere zaken.

Cash Conversion Cycle formule

De Cash Conversion Cycle formule is een combinatie van DIO, DSO en DPO.

Hoe is de formule opgebouwd?

DIO is Days Inventory Outstanding – vrij vertaald de uitstaande dagenvoorraad - en een belangrijke financiële ratio voor elk bedrijf met voorraad, zoals winkels en horecabedrijven. Het laat zien hoe snel een bedrijf voorraden in contanten en cash kan omzetten.

DSO staat voor Days Sales Outstanding (DSO) en is een belangrijke financiële indicator voor je kasbeheer, cashflow en de verbetering van het werkkapitaal. Het gaat daarbij om de gemiddelde periode dat je facturen openstaan.

DPO is Days Payable Outstanding en wordt meestal vergeleken met de gemiddelde betalingscyclus van de branche om te peilen of het betalingsbeleid van je bedrijf vloeiend loopt, of niet. Je berekent het aantal dagen dat jouw bedrijf nodig heeft om je leveranciers te betalen.

Hoe je de formule gebruikt

De Cash Conversion Cycle-formule is als volgt: Cash Conversion Cycle = DIO + DSO - DPO

Bij de Cash Conversion Cycle neem je allereerst de:

  • DSO-ratio: het gemiddeld aantal dagen voordat een bedrijf een factuur betaald krijgt nadat een dienst of product geleverd is.
  • Dat tel je op bij de DIO: het gemiddeld aantal dagen dat een bedrijf zijn voorraad ‘in huis’ heeft voordat het wordt verkocht.
  • Daarna trek je de DPO ervan af: het gemiddeld aantal dagen voordat een bedrijf zijn leveranciers betaalt.

Wat de formule laat zien

Het eerste deel van de berekening (DSO + DIO) laat zien hoe lang een bedrijf moet wachten totdat de facturen zijn betaald. Het tweede gedeelte geeft aan hoeveel dagen de onderneming zelf krijgt om zijn leveranciers te betalen.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Waarom is het berekenen van de Cash Conversion Cycle belangrijk?

De Cash Conversion Cycle-formule is bedoeld om te beoordelen hoe efficiënt een onderneming zijn werkkapitaal beheert. Net als bij andere cashflowberekeningen geldt ook hier dat hoe korter de cash conversion cycle, hoe beter de onderneming is in het verkopen van voorraden en het terugverdienen van cash uit deze verkopen, terwijl ook de leveranciers op tijd worden betaald.

De Cash Conversion Cycle is een goede vergelijkingsformule met ondernemingen die in dezelfde bedrijfstak actief zijn en dat doe je op basis van trends:

  1. Je kijkt bijvoorbeeld of de cycli in voorgaande jaren je kunnen helpen bij het inschatten of je werkkapitaalbeheer verslechtert of verbetert.
  2. Daarnaast kan het vergelijken van de cyclus van een onderneming met zijn concurrenten helpen bij het bepalen of de Cash Conversion Cycle van de onderneming gelijke tred houdt met concurrenten in de sector.

Optimale Cash Conversion Cycle

Misschien bestaat er geen optimale Cash Conversion Cycle. Dat hangt af van het bedrijf, zijn activiteiten en de sector waarin het bedrijf zich beweegt. Zo zijn in sommige sectoren langere betalingstermijnen gebruikelijk. Het is over het algemeen wel beter de Cash Conversion Cycle zo kort mogelijk te houden.

De voordelen

  • Minder dagen dat je onderneming zijn eigen middelen moet gebruiken om de activiteiten te realiseren.
  • Je hoeft minder werkkapitaal te benutten en dat levert hogere rentabiliteit op (de verhouding van de gemaakte winst ten opzichte van het geïnvesteerde vermogen).
  • Hogere solvabiliteit (in staat zijn om al je rekeningen en schulden te betalen), omdat je minder vreemd vermogen (leningen e.d.) nodig hebt. Een betere solvabiliteit leidt weer tot het makkelijker aantrekken van externe financiering, bijvoorbeeld om investeringen te doen voor de volgende fase van je bedrijf.

Cashflow management

De ideale Cash Conversion Cycle hangt van verschillende factoren af en met een scherpe analyse van je bedrijfsstrategie en kennis van de sector kun je ver komen. Over het algemeen is een sterk cashflow management een stap die je controle geeft over je activiteiten. Dat geeft je inzicht in het vermogen van jouw onderneming om zowel op korte als lange termijn voldoende liquiditeit te hebben.

Een positieve cashflow is dus een bewijs van het vermogen van je bedrijf om goede solvabiliteit te hebben en je bedrijf te laten groeien. Dankzij een cashflowoverzicht ben je altijd op de hoogte van de beschikbare middelen. Zo weet je wat je je wel of niet kunt veroorloven.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief