Wat is Days Payable Outstanding (DPO) en hoe bereken je het?

Leestijd: 3 min.
Blog image - paying suppliers

Wat is Days Payable Outstanding en hoe bereken je dat? Met Days Payable Outstanding (DPO) bereken je het aantal dagen dat jouw onderneming nodig heeft om je leveranciers te betalen. Hoe hoger de DPO van een bedrijf, hoe langer de onderneming er over doet om zijn rekeningen te betalen.

Days Payable Outstanding, kortweg DPO, wordt meestal vergeleken met de gemiddelde betalingscyclus van de branche om te peilen of het betalingsbeleid van je bedrijf vloeiend loopt, of niet. Daarom is DPO een belangrijke indicator als het gaat om het beheer van de crediteuren van een bedrijf, ofwel het bedrag dat je verschuldigd bent aan crediteuren en leveranciers.

De DPO formule

De formule om Days Payable Outstanding te berekenen is als volgt:

DPO = crediteuren x aantal dagen/kosten van verkochte goederen

‘Crediteuren’ is het crediteurensaldo van de onderneming. Sommige ondernemingen berekenen DPO met behulp van het crediteurensaldo aan het einde van een bepaalde periode, terwijl anderen het gemiddelde crediteurensaldo tijdens deze periode nemen.

‘Aantal dagen’ staat voor het totaal aantal dagen binnen de boekhoudperiode. Dus bijvoorbeeld 365 dagen voor een jaar of 90 dagen voor een kwartaal.

‘Kosten van verkochte goederen’ zijn de kosten die het bedrijf maakt bij het produceren van een product, inclusief grondstoffen en transportkosten.

Een voorbeeld: Als een bedrijf gemiddeld 82.195 dient te betalen over een periode van 365 dagen (een jaar) en de verkoopkosten 500.000 zijn, wordt de DPO als volgt berekend:

DPO = 82.195 x 365 / 500.000 = 60 dagen

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Hoge DPO of lage DPO?

In bovenstaand voorbeeld is de DPO hoog. In Nederland is de maximale wettelijke betalingstermijn voor de overheid 30 dagen en voor bedrijven geldt een termijn van 60 dagen. Daarnaast zijn er overigens voor de kleinere bedrijven wel regelingen dat zij bij wettelijke uitzondering een langere betalingstermijn mogen hanteren.

Een hoge DPO is vaak belangrijk voor je werkkapitaal. Het werkkapitaal is een boekhoudkundige term voor wat je als ondernemer nodig hebt om aan je betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Je spreidt je betalingen aan leveranciers in dit geval meer uit en bent in staat om contant geld voor een langere periode vast te houden. Maar het kan vooral ook een indicatie zijn dat een organisatie moeite heeft om op tijd aan haar verplichtingen te voldoen.

De kans op een domino-effect bestaat hierbij voor de leveranciers van het bedrijf. Hoe langer een onderneming erover doet om zijn leveranciers te betalen, hoe langer de DSO van de leveranciers zal zijn. Dat betekent dat ze langer moeten wachten voordat ze de betaling ontvangen. Dit kan nadelige gevolgen hebben voor de relaties met leveranciers. Het kan ook leiden tot verstoring van de toeleveringsketen als leveranciers die krap bij kas zitten moeite hebben om bestellingen uit te voeren.

Een hoge DPO hóeft niet negatief te zijn. Je kunt de maximale wettelijke betalingstermijn gerust nemen als je ziet dat het goed werkt bij je leveranciers, het je onder de streep meer oplevert en je op deze manier genoeg werkkapitaal hebt.

Toch lijkt een lage DPO soms gunstiger. Het betekent dat het bedrijf leveranciers sneller betaalt, bijvoorbeeld om te profiteren van kortingen voor vroegtijdige betaling. Het is ook positief naar leveranciers toe, omdat ze je als betrouwbare partner zullen beschouwen. Een lange en duurzame relatie met de leveranciers van je bedrijf kan veel opleveren.

Vergelijken DPO branche

Wat een ‘goede’ of ‘slechte’ DPO is, is dus niet zomaar even te zeggen. Er is vaak een verband met Days Sales Outstanding (DSO) behandelen. Een hoge DSO leidt dan regelmatig ook tot een hoge DPO, wat betekent dat er feitelijk geen geld is om eerder te betalen.

Het beste is om een branchevergelijking te maken. Uiteindelijk zijn er daarbij twee factoren:

1 Type branche - Bij het vergelijken van DPO tussen bedrijven is het belangrijk om te onthouden dat situaties aanzienlijk kunnen verschillen tussen verschillende bedrijfstakken en rond geografische locaties. Het is daarom alleen handig om DPO te vergelijken met andere bedrijven in dezelfde sector.

2 Concurrentiepositie van een bedrijf - Een marktleider heeft meer mogelijkheden om gunstige voorwaarden te bedingen met zijn leverancier en kan daardoor een hoge DPO hebben. Daarbij dien je wel de vertrouwensband met je leverancier in de gaten te houden.

Je kunt ook de prijzen en betalingscondities van andere leveranciers waarmee je nog niet werkt opvragen en kijken of dat gunstiger uitpakt.

Werkkapitaal optimaliseren

Voor bedrijven die hun eigen werkkapitaal willen optimaliseren en tegelijkertijd hun leveranciers toegang willen bieden tot vroege betalingen, kunnen oplossingen als werkkapitaal optimaliseren goed uitpakken.

Je kunt daarin allerlei stappen ondernemen, zoals de cyclus verkorten van betalingen aan jouw bedrijf, fouten in je keten opsporen en herstellen, zodat je een betere cashflow hebt, of zelfs naar je gehele businessmodel kijken.

Agicap kan helpen om 24/7 je cashflow te monitoren en financiële processen aan te pakken.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief