Wat is consolidatie en wat komt er bij kijken?

Leestijd: 4 min.
Blog image - consolidation

Je hoeft geen multinational te zijn om de cashflow van verschillende entiteiten te moeten beheren. Elke onderneming kan te maken krijgen met consolidatie om een beter zicht te krijgen in de cashflow in het algemeen en per entiteit.

Dit vind je in het artikel:

Wat is consolidatie?

Consolidatie betekent dat je de financiële resultaten van verschillende takken, entiteiten of dochteronderneming samenvoegt. Stel dat jouw onderneming bestaat uit meerdere dochterondernemingen of verschillende entiteiten die zelf opereren maar wel bij elkaar horen, dan is consolidatie een goede manier om te zien hoe al die verschillende onderdelen presteren.

Consolidatie is overzicht hebben over het financiële reilen en zeilen van de groep ondernemingen die bij elkaar horen. De financiële prestaties vanuit de resultatenrekeningen van alle bedrijven worden bij elkaar opgeteld om te kunnen beoordelen hoe de onderneming het in zijn geheel doet.

Om precies te zijn: consolideren geeft inzicht. Is elke afzonderlijke entiteit binnen de groep in staat om zijn eigen broek op te houden, of schuif je geld van de ene tak van de groep naar de andere? Het doel is om tot een geconsolideerde jaarrekening te komen voor de gezamenlijke ondernemingsactiviteiten. Zo krijg je een juist beeld van het daarbij aanwezige eigen vermogen en behaalde resultaat.

Is consolidatie verplicht?

In Nederland geldt dat de moederonderneming een geconsolideerde jaarrekening moet opstellen waarin alle dochterondernemingen zijn opgenomen. Dat is een wettelijke verplichting. Er zijn verschillende bedrijfsvormen, dus of je dient te consolideren hangt af van de vorm van je onderneming.

Wel is het zo dat als je groep één economische eenheid is, er een organisatorische verbondenheid is en uit één centrale leiding bestaat, je verplicht bent een geconsolideerde jaarrekening op te stellen.

Verschillende ondernemingen, verschillende consolidaties

Eigenaren van meerdere vestigingen – franchises - en CFO's van holdings met meerdere bedrijfseenheden moeten de cashflow van de afzonderlijke ondernemingen en van de groep als geheel in het oog houden. Met een nauwkeurig beeld van de cashflow kunnen zij resultaten vergelijken en de juiste beslissingen nemen.

Voor industriële ondernemingen met meerdere fabrieken of productievestigingen is het geconsolideerde cashflowoverzicht eveneens waardevol. Het is van essentieel belang voor het toezicht op de geldstromen tussen de moedermaatschappij en de dochterondernemingen. Dezelfde uitdaging geldt voor internationale ondernemingen. Daar loop je ook nog tegen het valutabeheer aan: verschillende wisselkoersen maken het best ingewikkeld om scherp zicht te houden de cashflow van verschillende entiteiten.

Voor groepen met verschillende activiteiten kunnen er ook nog juridische entiteiten van uiteenlopende aard zijn, met dan ook variërende cashflow. Het is dan ook van essentieel belang een nauwkeurig beeld te hebben van de cashflow positie van elk van de ondernemingen en dit beeld te kunnen consolideren, zowel per activiteit als op groepsniveau.

Heb je bijvoorbeeld een stichting en eenmanszaak onder één bedrijf? Ook dan kun je de cijfers van beide onderdelen samenvoegen, via consolidatie.

NL - Blog CTA banner - multi entities

Waarom cashflowoverzichten en -prognoses consolideren?

Het voordeel van een consolidatie is dat je overzicht krijgt over de totale financiële gang van zaken. En daarbij is het ook direct mogelijk om de financiële prestaties van de onderlinge bedrijven met elkaar te vergelijken. Dat is zeker van belang als er in je bedrijvengroep vergelijkbare entiteiten actief zijn. Denk aan een bedrijf met verschillende vestigingen of filialen.

Een geconsolideerd overzicht van de cashflow van een groep heeft verschillende andere voordelen:

  • Je optimaliseert je krediet- en investeringsbeheer om het beschikbare geld beter te verdelen.
  • Je richt je op de bedrijfsonderdelen of entiteiten die aandacht behoeven, of in cashflowproblemen verkeren.
  • Je stroomlijnt je verschillende bankrekeningen. In één overzicht zie je waar de pijnpunten zitten of juist de kansen liggen.

Meerdere soorten cashflow

Er zijn 3 soorten cashflow waar je rekening mee moet houden:

  • Cashflow uit bedrijfsactiviteiten (bijvoorbeeld aankoop van grondstoffen, verkoop, et cetera)
  • Cashflow uit investeringen (bijvoorbeeld aankoop van machines, gebouwen/verkoop van onroerend goed)
  • Cashflow uit financieringen (zoals leningen)

Het opzetten van een cashpoolingsysteem

Als er veel zelfstandig opererende bedrijfsonderdelen of entiteiten zijn binnen een groep of onderneming en is er een grote volume aan verschillende cashflows, dan kan cash pooling een goede oplossing zijn om te besparen op je bankkosten. Cash pooling is een gecentraliseerde cashmanagementtechniek die ondernemingen met meerdere dochterondernemingen of werkmaatschappijen gebruiken om de kassaldi van alle juridische onderdelen zoveel mogelijk te consolideren.

De holding of de moederonderneming is dan meestal het centrale punt om de belangen van elke dochteronderneming beter te dienen. Met cash pooling kan je dus cashflow beheer centraliseren en de bankrekeningen van alle dochterondernemingen in evenwicht brengen. Er zitten wat haken en ogen aan cashpooling.

Hoe kun je het proces van consolidatie van cashflows vereenvoudigen?

Het proces van consolidatie is behoorlijk tijdrovend en foutgevoelig. Dat is waar de cashmanagement software zoals die van Agicap bij kan helpen. Agicap is een software voor het beheer van liquide middelen.

Agicap beschikt over een geautomatiseerde stroomlijning van je cashflow in realtime - van alle bankrekeningen: de oplossing integreert al je bankrekeningen, boekhoud- en factureringstools en werkt je cashflow automatisch bij.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief