Cash pooling: definitie, gebruik en voor- en nadelen

Leestijd: 5 min.

Cash pooling is een techniek voor cashflow management die wordt geïmplementeerd in ondernemingen die uit meerdere onderdelen of dochterondernemingen bestaat. Er zijn verschillende cashpooling methodes en je kan ze intern beheren of dat door een bank laten doen. Wat zijn de voor- en nadelen?

Wat je in dit artikel vindt:

Wat is cash pooling?

Cash pooling is een gecentraliseerde cashmanagementtechniek die ondernemingen met meerdere dochterondernemingen of werkmaatschappijen gebruiken om de kassaldi van alle juridische onderdelen zoveel mogelijk te optimaliseren.

De holding of de moederonderneming is dan meestal het centrale punt om de belangen van elke dochteronderneming beter te dienen. Met cash pooling kan je dus cashflowbeheer centraliseren en de bankrekeningen van alle dochterondernemingen in evenwicht brengen.

Sommige onderdelen van de groep kunnen zelfs een kastekort hebben en moeten dan hun toevlucht zoeken tot duurdere kortetermijnfinancieringen zoals leningen of rekening-courantkredieten. En dat terwijl de onderneming er over het algemeen goed voorstaat. Tegelijkertijd kunnen andere onderdelen flinke cash op hun rekening hebben dat niet wordt aangesproken.

Cash pooling lost dit probleem op: in het geval van een cashflow tekort maakt cash pooling het mogelijk om onderdelen die in moeilijkheden zijn te hulp te schieten en de bankkosten te beperken. In het geval van een kasoverschot of forse cashflow, stelt cash pooling je in staat om alle winsten van elke dochteronderneming te kapitaliseren om betere investeringen te doen en de rente te verhogen.

Met cash pooling herverdeel je dus geld onder je dochterondernemingen of werkmaatschappijen. Zo houd je een betere balans, of evenwicht, en krijg je minder grote verschillen tussen de diverse onderdelen.

Hoe gebruik je cash pooling?

Cash pooling laat je doen door de financiële verantwoordelijke binnen je onderneming, zoals de administratief of financieel manager. Je zorgt dus voor één centraal aanspreekpunt. Vaak is dat bij de moederonderneming. Soms besteden ondernemingen het uit aan een financieel expert of bank.

Methoden binnen cash pooling

Het kasoverschot van een onderneming wordt overgeboekt naar een centralisatierekening. Deze cashflow wordt een “sweep” genoemd. Omgekeerd kunnen ondernemingen met een debetsaldo profiteren. Dat heet “cover”.

Er zijn twee hoofdmethoden voor cash pooling:

 • Notional cash pooling:

Bij notionele cash pooling zijn er geen fysieke geldoverdrachten, maar draait het om een virtueel proces. De debet- en creditstanden van de zichtrekeningen van de deelnemende entiteiten worden met elkaar gecompenseerd. Vervolgens worden de verschuldigde debet- of creditinteresten berekend. Op deze manier kan je de rentelast van je entiteiten drukken, want dit is goedkoper dan alles op afzonderlijke basis te doen. Debetrentes zijn namelijk veel hoger zijn dan creditrentes.

 • Fysieke cash pooling:

Een geautomatiseerd systeem van daadwerkelijke, periodieke en automatische overdracht van giraal geld tussen de rekeningen van de groepsonderdelen en de centrale rekening. Deze overdracht wordt ook ‘nivellering’ genoemd. Tussen de deelnemende vennootschappen onderling zijn er geen rechtstreekse geldoverdrachten. De beheerder Sommige bedrijven passen een combinatie van beide methoden toe. Dit wordt hybride cash pooling genoemd. Dit is vaak het geval bij grote internationale groepen.

Voordelen van notionele cash pooling:

 • voordelige rentetarieven: de door banken aangeboden krediet- en

debetrentetarieven zijn aantrekkelijker voor alle dochterondernemingen dan die welke afzonderlijk worden onderhandeld

 • meer autonomie voor de dochterondernemingen: ze blijven

autonoom opereren met hun eigen kredietlijnen.

Voordelen fysieke cash pooling:

 • grotere zichtbaarheid en controle op de liquiditeitsposities van de

verschillende dochterondernemingen.

 • minder afhankelijkheid van externe financiering, waardoor de

kosten ook lager zijn.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Voor- en nadelen van cash pooling

Is het voor iedere onderneming met meerdere entiteiten raadzaam om aan cash pooling te doen? Dat hangt af van de situatie, want er zijn verschillende voor- en nadelen. Wij hebben ze voor je op een rijtje gezet:

De algemene voordelen van cash pooling

Cash pooling heeft verschillende voordelen:

 • beter beheer van de liquiditeitsbehoeften en -overschotten van elk

van de bedrijven

 • vermindering van het niveau van kortlopende schulden
 • minder gebruik van leningen
 • aantrekkelijkere bankrentes dankzij hogere volumes
 • betere zichtbaarheid op het cashflow overzicht van elk van de

bedrijven en een geconsolideerd overzicht op groepsniveau voor het nemen van beslissingen rond financiering of investeringen;

 • een beter zicht op de liquiditeit.

De algemene nadelen van cash pooling

Er zijn zeker ook nadelen aan cash pooling. Zo zijn er kosten verbonden aan het opzetten en beheren van de structuur. Daarnaast brengt cash pooling ook complexere juridische zaken met zich mee. Is de bedrijvengroep internationaal, dan kan de juridische of fiscale context verschillen.

Besteed je het uit aan een bank, dan kan dat voor veel extra regels zorgen. Verder vereist het implementeren van cash pooling veel controlewerkzaamheden vooraf en tijdens het proces. Dat kost dus veel tijd en vereist interne beschikbaarheid.

Houd je cash pooling intern, dan zul je alle banksystemen op elkaar moeten aanpassen. De implementatie van cashcentralisatie is dan ook een groot project voor elke onderneming. Het geeft goed overzicht over je financiële prestaties, maar het kost tijd en middelen om alles passend te krijgen.

Cash pooling en geconsolideerd overzicht

Cash pooling maakt het mogelijk om je cashflow beheer te centraliseren. Mocht een van je entiteiten in cashflow problemen raken, dan kan je het opvangen met cash van een andere entiteit.

Belangrijk is om hier goed inzicht in te hebben. Met een geconsolideerd overzicht maak je het jezelf makkelijk. Agicap kan je hierbij helpen. Door al je entiteiten te koppelen, zie je snel genoeg wanneer er eventueel cashflow problemen kunnen ontstaan. Als je wilt ontdekken hoe dat er voor jouw onderneming uit kan komen te zien, dan laat één van onze specialisten je dat graag zien.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief