Eigen vermogen: waarom is het belangrijk?

Leestijd: 3 min.
Blog image - equity

Het eigen vermogen is in essentie geld dat jij en/of je partners in de onderneming hebben gestoken. Belangrijk om te hebben als financiële buffer. Hoe werkt het voor jouw onderneming?

Waar dit artikel over gaat:

Wat is het eigen vermogen?

Het ‘eigen vermogen’ is een boekhoudkundige term. Het gaat om het gedeelte van de bedrijfsfinanciering dat je zelf draagt. Nog concreter: de waarde van alle bezittingen van het bedrijf min het vreemd vermogen. Dit kan zijn geld (liquide middelen) maar ook activa, voorraad of andere zaken met een waarde voor de onderneming. Het eigen vermogen is een belangrijke indicator hoe je er als onderneming voorstaat, maar het is iets anders dan de marktwaarde van je onderneming.

De partners of aandeelhouders in de onderneming financieren het eigen vermogen. Met andere woorden, het eigen vermogen vertegenwoordigt de financiële waarde die aandeelhouders zouden ontvangen in het geval van een bedrijfsliquidatie.

Ben je bijvoorbeeld zelfstandig ondernemer met een eenmanszaak dan leg je bij de start van je onderneming vaak zelf vanuit privémiddelen een bedrag in om investeringen te doen of om er voor te zorgen dat je voldoende banksaldo (liquiditeit) hebt om op tijd rekeningen te betalen. In feite zou je kunnen zeggen dat je onderneming een schuld aan jou in privé heeft.

Het eigen vermogen zet je als post onder ‘Passiva’ op de balans, samen met de schulden. Het wordt namelijk gezien als schuld aan de eigenaars van het bedrijf. Het eigen vermogen is het kapitaal dat meteen beschikbaar is en bij de onderneming zelf hoort.

Al je bijvoorbeeld een betaalrekening hebt voor je onderneming met daarop bedrag X, dan zet je dit bij de post 'eigen vermogen'.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Waar gebruik je eigen vermogen voor?

Het eigen vermogen is gelijk aan het kapitaal dat in je onderneming wordt gestoken om je activiteiten te financieren, activa te kopen, als onderpand voor crediteuren te dienen en te investeren in (toekomstige) projecten. Met eigen vermogen financier je dus in de loop van de tijd allerlei activiteiten met als doel je operationele potentieel te vergroten. Een onderneming kan dan naar de beurs gaan of worden verkocht met als doel een meerwaarde te realiseren.

Elke investeerder ontvangt aandelen wanneer hij er zijn eigen geld in steekt. Het aantal aandelen wordt uiteraard berekend in verhouding tot het eigen vermogen dat de investeerder inbrengt.

Negatief eigen vermogen

Je onderneming kan een negatief eigen vermogen hebben. Dat ontstaat vaak omdat je onderneming wordt geconfronteerd met tegenslagen. Je gaat verlies draaien en als die verliezen zodanig groot zijn dat het eigen vermogen dat niet meer kan dragen, komt het in de min. Je zult dan meestal andere financiers moeten aanspreken om de continuïteit van je onderneming veilig te stellen.

Waarom is eigen vermogen belangrijk?

Het eigen vermogen is belangrijk, omdat het vaak gezien wordt als buffer om financiële tegenvallers op te vangen. Financeerders zien graag dat de financiële fundering van je onderneming stevig is. Banken kijken eerder naar je solvabiliteit. Eigen vermogen en solvabiliteit zijn in feite nauw met elkaar verbonden en zijn beiden een goede graadmometer. Solvabiliteit is namelijk de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen.

Houd financieel overzicht

Het is zaak voor je onderneming een goed financieel overzicht te maken, zodat je altijd meteen weet of je bij moet sturen of niet en hoe je eventuele klappen kunt opvangen. Met een financieel overzicht kun je het vermogen van je bedrijf analyseren en beslissingen nemen. Agicap kan je daarbij helpen.


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief