Waarom het beheer van je bedrijfskapitaal belangrijk is

Leestijd: 4 min.
NL - blog image - entrepreneur

Elke onderneming moet bedrijfskapitaal hebben om aan zijn verplichtingen op korte termijn te kunnen voldoen. Het is belangrijk op het juiste moment over het optimale bedrijfskapitaal en liquiditeit te beschikken. Hoe je dat doet, leggen we uit in deze blog.

Wat is bedrijfskapitaal?

Bedrijfskapitaal is het kapitaal van een onderneming dat wordt aangewend voor de lopende, dagelijkse bedrijfsvoering. Het is vermogen dat een onderneming lang ter beschikking staat. Met dit vermogen wordt de vlottende activa gefinancierd.

Er wordt ook wel gesproken van nettobedrijfskapitaal of werkkapitaal. Daarmee vergelijk je de vlottende activa met de hoeveelheid kortlopende schulden (schulden van ten hoogste 1 jaar).

Van het nettobedrijfskapitaal moet je bedrijf dus de dagelijkse business runnen. Je betaalt er de lonen mee, de leveranciers en voorraden die je hebt ingekocht. Het geeft inzicht in de liquiditeit van een onderneming.

Hoe bereken je het bedrijfskapitaal?

Een eenvoudige manier om het bedrijfskapitaal te berekenen, is door de totale verplichtingen van een bedrijf af te trekken van de totale activa.

De eenvoudigste formule is: werkkapitaal of nettobedrijfskapitaal = Vlottende Activa – kortlopende schulden (ten hoogste één jaar)

Door het werkkapitaal te berekenen bekijk je of de vlottende activa (voorraden, liquide middelen) volstaan om de schulden die het bedrijf op korte termijn moet betalen te dekken. Ideaal zijn de vlottende activa groter dan het vreemd vermogen (schulden) op korte termijn (de kortlopende schulden).

Positief of negatief

De behoefte aan bedrijfskapitaal kan zowel positief als negatief zijn. Heeft je bedrijf een tekort aan nettobedrijfskapitaal (negatief) dan zul je daar op in moeten spelen en de lasten omlaag zien te brengen of de inkomsten omhoog. Als je bijvoorbeeld je leveranciers moet betalen maar jouw klanten later zijn met hun betaling, heb je een liquiditeitsprobleem en kun je door geldgebrek minder snel aan je betalingen voldoen..

Een positief nettobedrijfskapitaal is meestal beter. Een positief nettobedrijfskapitaal is voor banken een belangrijke indicatie voor de gezondheid van een bedrijf. Met een positief nettobedrijfskapitaal zullen geldverstrekkers eerder een aanvraag voor een lening of financiering honoreren. Bij een positief nettobedrijfskapitaal is de kans ook kleiner dat je onderneming in acute geldnood komt.

Toch kan ook een positief nettobedrijfskapitaal nadelen hebben. Heb je namelijk een flink bedrag in de plus, dan kan dat ook betekenen dat je met een te grote voorraad blijft zitten.

In het algemeen geldt dat er geen vaste wetmatigheden zijn voor voldoende of onvoldoende bedrijfskapitaal is. Voor elk bedrijf ligt dat immers anders. Het hangt af van de activiteit van je bedrijf, de branche waarin je je beweegt, hoe verkoopbaar je voorraden zijn en nog veel meer. Ook de grootte van het bedrijf speelt een rol. Een groter bedrijf heeft meer bedrijfskapitaal nodig dan een kleiner (mkb) bedrijf.

Waarom het beheer van je bedrijfskapitaal belangrijk is

Een goed beheer van het bedrijfskapitaal is belangrijk, want:

  • Het is noodzakelijk om aan je verplichtingen op korte termijn (betaling van lonen, leveranciers, schulden) te kunnen voldoen.
  • Het vermijdt dat je problemen krijgt met je begroting en je exploitatie.
  • Het voorkomt dat je een kortlopend krediet moet aanvragen om liquiditeitsproblemen op te vangen.
  • Het heeft een positief effect op de cashflow, want het geeft je meer marge om je schulden terug te betalen of dividenden uit te keren.
  • Het verbetert de liquiditeitspositie van je onderneming en heeft dus een positieve impact op de balans.

Wat je kunt doen voor een goed beheer van je bedrijfskapitaal

Deze tips geven we mee voor een goed beheer van je bedrijfskapitaal:

  1. Zorg voor een goed leveranciersbeleid. Denk aan goede afspraken over betere betalingstermijnen of kortingen om snellere betalingen te bedingen.
  2. Stem het voorraadbeheer af tussen je afdelingen in- en verkoop en zorg dat de omloopsnelheid als een geoliede machine werkt. De hele cyclus aankoop-productie-opslag-verkoop moet zonder onderbreking verlopen.
  3. Verbeter het proces van factureren: factureer meteen nadat een order is geplaatst.
  4. Controleer de kredietwaardigheid van klanten en maak betalingsafspraken met ze.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Hoe optimaliseer je je bedrijfskapitaal?

Er zijn verschillende hulpmiddelen en tools die je kunnen helpen bij het optimaliseren van je bedrijfskapitaal. De misschien wel belangrijkste stap is om je cashflow te monitoren. Bedrijfskapitaal en cashflow zijn namelijk nauw met elkaar verbonden. Je bedrijf kan alleen goed functioneren met een minimum aan beschikbare middelen om je bedrijfsactiviteiten te financieren.

Een cashflow forecast maken, kan je echt verder brengen. Met een goede cashflow forecast kun je namelijk je werkkapitaal optimaliseren. Een cashflow forecast is een schatting die het mogelijk maakt om de kaspositie van een bedrijf in de nabije toekomst te beoordelen.

Naast schulden en vorderingen bevat een cashflow prognose ook posten zoals inkomsten, lonen, afschrijvingen en andere uitgaven die op je resultatenrekening staan. Al deze informatie maakt je cashflow prognose een cruciaal instrument om te begrijpen hoe veranderingen in je strategische plannen van invloed zullen zijn op het draaiende houden van je onderneming. Houd er zicht op, zo kom je niet voor onaangename financiële verrassingen te staan, hou je je bedrijf gezond en kun je met vertrouwen ondernemen.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief