Waarom de rol van de CFO steeds belangrijker wordt

Leestijd: 6 min.

In een onderneming moeten zowel de CEO (Chief Executive Officer) als de CFO (Chief Financial Officer) een visie hebben op de dagelijkse solvabiliteit en langetermijnstrategie. De CFO heeft de laatste jaren een steeds belangrijkere rol gekregen. Een die je niet mag onderschatten als je een groei voor je onderneming wilt realiseren. Waarom dat is, leggen wij je uit in deze blog.

Dit vind je terug in de blog:

Waar staat CFO voor?

CFO staat voor Chief Financial Officer, dat wil zeggen: de persoon die verantwoordelijk is voor de financiële operatie van een onderneming. De rol van de CFO binnen de directie is meer dan die van een boekhouder. Zij of hij is als CFO veel zichtbaarder in het bedrijf.

De CFO werkt zij aan zij met de CEO (Chief Executive Officer), de baas van de onderneming. Er zijn in de wereld verschillende gevallen bekend van CFO's met een grote persoonlijkheid en een eigen bedrijfsvisie die veel waarde hebben toegevoegd aan het management van hun onderneming.

De rol van de CFO in een onderneming

De traditionele rol van de CFO is toezicht houden op de boekhouding, de voorgestelde wijzigingen in de begroting opnemen en de verschillende financiële scenario's bestuderen.

Anderzijds is het, afhankelijk van de fase waarin het bedrijf zich bevindt of het product of de dienst die het bedrijf aanbiedt, de taak van de CFO om verschillende doelstellingen en strategieën op financieel niveau voor te stellen. Ook bemiddelt de CFO tussen de doelstellingen van de onderneming en de behoeften, acties of financiële bewegingen.

De 10 essentiële vaardigheden van de CFO van de toekomst

Als hoofd van de financiële afdeling is de CFO een rol die moet evolueren in lijn met de bedrijfstrends en -behoeften, net zoals dat geldt voor de rol van de CEO. In de huidige tijd, waarin veel processen snel zijn veranderd om in nieuwe behoeften te voorzien, moeten CFO's zichzelf opnieuw uitvinden.

In short, zijn dit de vaardigheden die de CFO van de toekomst moet beheren:

1. Beslissingen nemen en zich aanpassen

Strategie is niet alleen het analyseren en doordenken van gedifferentieerde scenario's. Een goede strateeg zijn betekent keuzes maken, sommige kansen laten liggen in ruil voor andere. Nadenken over de kosten en de voor- en nadelen afwegen, vereist kennis.

Maar de toegevoegde waarde die bedrijven zoeken, is dat CFO's naar voren treden en oplossingen voorstellen die ook gebaseerd zijn op hun eigen visie op de wereld en op het bedrijf. Daarvoor moeten zij een beter zicht hebben op het verleden, het heden en de toekomst van de financiën van de onderneming. Als een CFO weet wat er is gebeurd, hoe men voorheen heeft gereageerd op wat er is gebeurd en welke plannen er zijn voor de toekomst, kan hij betere beslissingen nemen op basis van concrete gegevens.

2. Leiding geven aan de digitale transformatie

De echte wereld is steeds meer de digitale wereld, waarbij zelfs scenario's rondom de metaverse ontstaan. Dit is een proces dat al sinds het begin van het millennium aan de gang is. Het doel is een groot deel van de economische, culturele en sociale activiteit naar een digitale omgeving te verplaatsen. De zogenaamde digitale transformatie heeft tal van voordelen, waaronder snelheid, minder vervuiling en gemakkelijker toegang tot informatie.

In deze context moeten CFO's zich comfortabel voelen. Slagvaardig zijn betekent niet alleen cijfers kraken, maar ook op de hoogte blijven van de laatste ontwikkelingen en in staat zijn te begrijpen welk instrument of welke technologie het meest geschikt is voor de behoeften van het bedrijf.

3. Pleitbezorger van technologie

In de lijn van de digitalisering wordt van CFO's gevraagd nog een stap verder te gaan. Het gaat niet alleen om een conservatief beheer van wat er al is, maar ook om de wens de onderneming uit te breiden, ook op gebieden die nog niet bestaan. Anticipatie, innovatie en ondernemerschap zijn enkele van de elementen die helpen deze vaardigheid te versterken.

4. Gegevensanalyse en big data

De CFO is een expert in boekhouding en spreadsheets. Hij is goed met cijfers en begrijpt de implicaties ervan voor het echte leven. De trend van "big data" heeft veel bedrijven in beweging gebracht, waarbij onder meer gespecialiseerde adviesbureaus worden ingehuurd. Het resultaat is een schat aan informatie die kan worden vergeleken, geanalyseerd, gesegmenteerd enzovoort.

CFO's die data-analyse en big data toevoegen, kunnen rijkere voorspellingen en forecasts maken, waarbij ze verder kijken dan de cijfers. Een belangrijk aspect is het vermogen om informatie te verzamelen en te delen met verschillende belanghebbenden (besluitvormers) zowel binnen als buiten de onderneming. Kennis van bijvoorbeeld de kasstroom in het verleden, het heden en de toekomst kan zeer nuttig zijn om te begrijpen of er liquiditeitsproblemen zijn en, zo ja, hoe en hoeveel tijd er is om dit op te lossen.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

5. Strategische planning

Acties kunnen niet spontaan ontstaan, maar moeten deel uitmaken van een geheel en een specifiek doel nastreven. Op die manier worden de beschikbare middelen op een coherente manier gebruikt om de opdracht te verwezenlijken. Om over deze correlatie van middelen na te denken, is het van belang over alle informatie te beschikken en te weten hoe dit te interpreteren. Een financiële expert is bij uitstek degene die dit bedrijfsaspect voor zijn rekening neemt.

6. Risicobeheer

CFO’s zijn als het om getallen gaat realistischer dan CEO's. Daarom is het belangrijk de CFO echt te laten uitgroeien tot een noodzakelijk tegenwicht voor de CEO.

7. Kennis van de wereld rond de onderneming

De onderneming staat niet op zichzelf, maar maakt deel uit van een economisch, politiek en cultureel ecosysteem. Veranderingen rond de onderneming kunnen dit beïnvloeden. In die zin is het de CFO die de impact van de verschillende trends op het traject van de onderneming moet inschatten en moet weten hoe hij een antwoord moet budgetteren.

8. Sectoroverschrijdende visie

In 2021 moeten leiders de markt, de concurrentie, de werknemers en de regelgeving kennen. Door bij het nemen van beslissingen rekening te houden met deze aspecten wordt de kans op fouten kleiner.

9. Coaching vaardigheden

Leiding geven vereist communicatieve en sociale vaardigheden. In die zin is coaching een ideaal modern instrument dat CFO's in staat stelt hun ideeën op een sterke manier over te brengen. Het begrijpen van anderen en het oplossen van interne conflicten zijn zaken waaraan een CFO kan werken, om meer professioneel gewicht in de schaal te leggen.

10. Vermogen om te delegeren

Een van de problemen waar veel CFO's tegenaan lopen, is dat ze te veel taken op zich nemen en niet kunnen vertrouwen op personeel van een lager niveau. Door deze vaardigheid te verbeteren, wordt een CFO een efficiëntere manager. Het is algemeen bekend dat hoe meer druk we onszelf opleggen, hoe minder we presteren.

Hoe vaardig een CFO ook is: het is geen superwoman of superman. Om de beste resultaten van een CFO te krijgen, loont het al om het zijn of haar leven makkelijker te maken. Waarom zou je dan niet beginnen met het vereenvoudigen van de operationele taken, zoals het verzamelen van up-to-date cashflow data of het maken van overzichtelijke rapportages?

Het gebruik van een cashflow management tool kan daarbij helpen. Sluit je daarom aan bij de 5000 ondernemingen in Nederland en de rest van Europa die er al gebruik van maken. Ontdek hoe je het je leven makkelijker kunt maken. Waar wacht je nog op?

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief