Solvabiliteitsratio berekenen doe je zo

Leestijd: 5 min.
NL - blog image - calculating

Met het berekenen van je solvabiliteitsratio weet je of je aan de verplichtingen op lange termijn kunt voldoen. Een belangrijke indicatie van hoe gezond jouw bedrijf is. Over de berekening van de solvabiliteitsratio en het belang ervan gaat deze blog.

Solvabiliteitsratio: wat is dat?

De solvabiliteitsratio is de verhouding van je eigen vermogen ten opzichte van het totale vermogen. Het getal geeft aan of je onderneming verplichtingen op lange termijn kan voldoen. Oftewel: of je onderneming wel voldoende solvabel is. Banken en geldverstrekkers kijken naar je eigen vermogen om in te schatten of je een lening wel kunt afbetalen als je stopt met je onderneming of bij een faillissement.

Heb je een flinke som geld geleend bij de bank, dan loopt die geldverstrekker veel meer risico dan wanneer je onderneming voor een groot deel bestaat uit eigen vermogen.

Belangrijk om te weten is dat solvabiliteit iets anders is dan de liquiditeit van jouw onderneming. Solvabiliteit gaat over het beschikbare eigen vermogen, liquiditeit gaat over je cashflow, ofwel de beschikbare liquide middelen die je op je bankrekening hebt staan. Jouw onderneming kan dus in theorie solvabel zijn, terwijl je een lage cashflow hebt.

Hoe bereken je de solvabiliteitsratio?

Je berekent de solvabiliteitsratio met gegevens uit je balans, waarin de bezittingen, de schulden en het eigen vermogen van je onderneming op een bepaald moment staan.

De formule voor de solvabiliteitsratio:

(eigen vermogen/totaal vermogen)x100% = solvabiliteit

Het eigen vermogen is bezittingen (activa) minus schulden (passiva)

Activa

Vaste activa zijn bezittingen die langer dan een jaar in je bedrijf aanwezig zijn. Denk aan inventaris en vastgoed. Vlottende activa zijn bezittingen die korter dan een jaar aanwezig zijn. Voorbeelden daarvan zijn voorraad en geld dat je tegoed hebt van klanten (openstaande facturen).

Bekijk ook: Waarom openstaande facturen gevaarlijk zijn voor je onderneming

Passiva

Passiva zijn uitstaande schulden waarmee je bezittingen zijn gefinancierd. Daarbij gaat het om ingebracht eigen vermogen (eigen geld en middelen) en lang en kort vreemd vermogen (inbreng van geldverstrekkers). Onder het eigen vermogen vallen ook reserves en voorzieningen.

Je solvabiliteitsratio is een goede graadmeter voor financiers, al hebben ze hun eigen manieren om deze te berekenen. De boekwaarde van je activa is ook niet altijd een realistische waarde. Zeker niet als je organisatie in de problemen komt en moet overgaan tot onmiddellijke verkoop van bezittingen. Een bank of geldverstrekker zal daar zijn eigen manier van berekenen hanteren, door de jaarrekening te corrigeren. De geldverstrekker gebruikt dan de realisatiewaarde voor je activa in plaats van de boekwaarde.

Tip: Maak zelf een berekening op basis van een realistische inschatting van je activa.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Het gevaar van een lage solvabiliteit

Als je de solvabiliteitsratio van je bedrijf berekent en je komt laag uit, dan moeten de alarmbellen afgaan. Heeft een bedrijf een lage solvabiliteit, dan is minder dan twintig procent van het balanstotaal gefinancierd met eigen vermogen. Het betekent dat een groot deel van het bedrijf gefinancierd is met geleend geld. Rente en aflossingen zijn dan een (te) grote post voor de onderneming. Een gezond bedrijf heeft na berekening van de solvabiliteitsratio een solvabiliteit van minstens 25 tot 40 procent.

Wel komen bij een minimale solvabiliteit meer zaken kijken, zoals de sector en de ondernemingsvorm. Onthoud dat de solvabiliteitratio een momentopname is en dat het belangrijk is om te kijken naar solvabiliteit gedurende langere periode. Kijk bij de berekening van de solvabiliteitsratio naar meerdere jaargangen.

Mogelijk laat de solvabiliteitsratio een toename zien van de solvabiliteit. Daarnaast kun je vergelijkingen maken met je concurrenten in de sector waarin je actief bent. Heb je een hogere solvabiliteit dan je concurrenten, dan zullen financiers daar zeker positief op antwoorden. Tot slot kun je ook vooraf afspraken met financiers hebben gemaakt over minimale solvabiliteitsratio’s die je moet behalen.

Verbeteren van je solvabiliteitsratio

Zoals we al hebben gezegd: jouw onderneming kan in theorie solvabel zijn, terwijl je een lage cashflow hebt. Of andersom. Het is in ieder geval verstandig steeds je solvabiliteitsratio te monitoren. Wil je er actie op ondernemen en je solvabiliteitsratio verbeteren, dan zou je kunnen kijken naar:

  • De winstverhouding

Door niet te veel van de winst uit te keren of te onttrekken aan je onderneming, maar (een deel van) de winst toe te voegen aan de reserves, wordt het eigen vermogen beter.

  • Verbetering werkkapitaal

Werkkapitaal is het kapitaal dat je nodig hebt voor de dagelijkse financiële verplichtingen. Een effectief cashflow management, scherp voorraadbeheer of een verlaging van de voorraden zorgen ervoor dat je minder geld hoeft te lenen voor je werkkapitaal.

Lees ook: Days Inventory Outstanding (DIO), onmisbaar voor je werkkapitaal

Hou financieel overzicht

Bij het berekenen van de solvabiliteitsratio komen veel factoren kijken en onderweg zijn er veel veranderingen mogelijk, of zijn er onverwachte situaties. Het is zaak voor je onderneming een goed financieel overzicht te maken, zodat je zelfs dagelijks meteen weet of je bij moet sturen of niet en hoe je eventuele klappen kunt opvangen.

Met een financieel overzicht kun je het vermogen van je bedrijf analyseren en beslissingen nemen. Agicap kan je daarbij helpen.

Door het opstellen van scenario's en prognoses, kun je vooruit kijken. Zo heb je een inschatting hoe de cashflow van je onderneming er over 3,6 of zelfs 12 maanden uit kan zien. Door inzicht, kun je beter anticiperen op je cashflow.

NL - CTA banner - whitepaper anticipate on your cashflow


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief