De ROI van cashflow management

Leestijd: 5 min.
Blog image - ROI

Cashflow management gaat om je inkomende geldstroom versus je uitgaande geldstroom. Met de berekening van je cashflow return on investment kom je al snel te weten hoe een onderneming werkt, cash creëert en zijn geld uitgeeft.

Wat is cashflow management?

Met cashflow management heb je een up-to-date en real-time overzicht van de dagelijkse in- en uitgaande geldstromen van je onderneming. Het gaat daarbij om de inkomsten van je bedrijf versus de kosten die je maakt voor bijvoorbeeld de betaalde facturen, kosten als huur, belasting en salarissen. Concreet is de inkomende geldstroom min de uitgaande geldstroom je cashflow.

Waar cashflow management uit bestaat

Cashflow management bestaat doorgaans uit drie onderdelen:

1. operationele activiteiten 2. investeringsactiviteiten 3. financieringsactiviteiten

Het totaal van elk van deze drie activiteiten wordt vervolgens opgeteld om te zien wat er onder de streep overblijft.

Operationele activiteiten

De operationele activiteiten zijn de primaire activiteiten van een onderneming. Zoals de omzet van de verkoop van goederen en de levering van diensten. Ook de inkoop van goederen en diensten hoort bij de cashflow uit operationele activiteiten.

Investeringsactiviteiten

Kasstromen uit investeringsactiviteiten zijn de ontvangsten en uitgaven die verband houden met de immateriële, materiële en financiële vaste activa. Bijvoorbeeld investeringen in bedrijfsmiddelen of de verkoop daarvan.

Financieringsactiviteiten

Bij financieringsactiviteiten kun je denken aan leningen of de uitgifte van aandelen. Ze hebben direct invloed op het eigen en vreemd vermogen.

Waarom cashflow management?

Cashflow management geeft inzicht in het vermogen van een onderneming om op korte en lange termijn voldoende liquiditeit te hebben. Cashflow management is belangrijk om toekomstige strategische keuzes te maken.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

De ROI van cashflow management

Het bedrijfsleven gebruikt de term Cash Flow Return On Investment (CFROI). Dat is een waarderingsmaatstaf voor het economisch rendement van een onderneming. Dit rendement wordt vergeleken met de kapitaalkosten om de potentiële toegevoegde waarde te bepalen. CFROI wordt gedefinieerd als het gemiddelde economische rendement van alle investeringsprojecten van een bedrijf in een bepaald jaar.

ROI

ROI staat voor Return On Investment, dit is een manier om de effectiviteit van een investering te bepalen. De inkomsten van de investering worden afgetrokken van de uitgaven en gedeeld door de investering. De uitkomst is een ratio of percentage.

ROI wordt dus uitgedrukt in een percentage, daarmee kan het eenvoudig worden vergeleken met inkomsten van andere investeringen.

CFROI

CFROI gaat ervan uit dat de financiële markten de prijzen van aandelen bepalen op basis van de cashflow van een bedrijf, in plaats van hoofdzakelijk op basis van de winst of andere maatstaven. CFROI geeft investeerders inzicht in hoe een bedrijf intern werkt, hoe het bedrijf cash creëert, zijn activiteiten financiert en zijn geld uitgeeft.

Deze meetmethode wordt gezien als een effectievere manier om naar bedrijfsprestaties te kijken en een vertekend beeld in de financiële resultaten van een bedrijf weg te nemen. CFROI houdt ook rekening met het effect van inflatie.

CFROI kan worden gebruikt om te kijken naar de prestaties van een bedrijf over een bepaalde periode of om de prestaties van een bedrijf te vergelijken met sectorgenoten.

CFROI formule

De CFROI kan eenvoudig worden berekend. Daar heb je de volgende formule voor nodig:

CFROI Formule = (Operationele) cashflow / Geïnvesteerd kapitaal

CFROI kan nuttig zijn om de bedrijfsprestaties te vergelijken met concurrenten uit de branche. De focus op het vermogen om cash te genereren, de echte onderliggende basis van bedrijfswaarde, maakt een goede vergelijking mogelijk, zelfs internationaal.

Een interessant facet van CFROI voor beleggers is de mogelijkheid om de aandelenkoers van het bedrijf te vergelijken met CFROI. Als de CFROI bijvoorbeeld hoog is en deze prestatie niet volledig wordt weerspiegeld in de aandelenprijs, kunnen beleggers profiteren van deze mogelijke mismatch in de waardering.

Begin met cashflow management

Terug naar cashflow management, want zonder dit geen CFROI. Wanneer bedrijven specifieke bedrijfsinitiatieven nemen, zoals een overname of een uitbreiding naar een nieuwe bedrijfssector, stellen zij een ‘business case’ op waarin de verwachte bedragen en tijdstippen van alle uitgaande en binnenkomende kasstromen over de geschatte levensduur van het project zijn opgenomen.

Met cashflow management kun je het vermogen van je bedrijf analyseren en beslissingen nemen. Denk aan:

  • Kan ik investeringen financieren?
  • Hoe kan ik mijn cashflow op gang houden en verbeteren?
  • Welke omzet verwacht ik voor de komende maanden?

Je kunt bepalen of de strategie van je bedrijf (interne en externe groei) de juiste is. Ook is het goed om te kunnen zien en begrijpen hoe je bedrijf inkomsten genereert en hoe je deze inkomsten jaar in jaar uit gebruikt.

Een ander voordeel van realtime cash management is dat je cashflow forecasts kunt maken en daar je bedrijfsplannen voor de middellange en lange termijn op kunt baseren.

Met Agicap kun je eenvoudig je cashflow beheren, dankzij betrouwbare prognoses en realtime monitoring. Daarnaast integreer je eenvoudig bestaande financiële tools en je favorite boekhoudsystemen.

De tool voor cashflow management neemt je dus veel werk uit handen en je kunt nauwkeurig in real time controle houden over je liquiditeit.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief