Aanmaningen en onbetaalde facturen, wat nu?

Leestijd: 5 min.
NL - blog image - mailbox

Blijven de aanmaningen voor onbetaalde facturen onbeantwoord? Als je na verscheidene onbeantwoorde aanmaningen kun je een ingebrekestelling sturen. Hier vind je meer informatie over deze procedure.

Wat is een aanmaning tot betaling?

Heb je geprobeerd je zakelijke schulden te innen? Heeft een debiteur niet aan zijn betalingsverplichtingen voldaan, ondanks een of meer aanmaningsbrieven? Dan kun je hem een schriftelijk aangetekende aanmaning tot betaling sturen, of een ingebrekestelling. Dit is dwingender dan een eenvoudige aanmaningsbrief en heeft juridische waarde.

Hoe werkt het? Je stuurt een aangetekende brief met ontvangstbevestiging aan de schuldenaar. Daarin wordt duidelijk het bedrag van de schuld vermeld, de termijn en de oplossing voor de betaling, de veroorzaakte schade en de mogelijkheid van gerechtelijke stappen indien de schuldenaar zijn verbintenissen niet nakomt.

Lees ook: Waarom openstaande facturen gevaarlijk zijn voor je onderneming.

De aanmaningsbrief of ingebrekestelling, die je kunt zien als een soort dwangbevel dat je stuurt, is een middel om te waarschuwen voordat je gerechtelijke stappen onderneemt. Het dient om de schuldenaar te herinneren aan zijn verplichting om zijn onbetaalde rekeningen binnen een termijn van één tot twee weken te betalen.

Als de schuldenaar er niet in slaagt een regeling te treffen of tot een akkoord te komen, kun je een betalingsbevelprocedure beginnen. De datum van verzending van de brief is het uitgangspunt voor de berekening van het bedrag van de achterstandsrente, als je die gerechtelijke stappen onderneemt.

Procedure ingebrekestelling

Om de procedure van ingebrekestelling succesvol te laten zijn, moet je enkele dingen weten. Het gaat om het opstellen van de brief en de verzending ervan.

In de brief staat:

  • De datum van opstelling
  • Gegevens van de schuldenaar
  • Gegevens van de schuldeiser
  • De formulering ‘ingebrekestelling’ moet ook duidelijk in de brief staan, om aan te geven dat dit de laatste waarschuwing is voordat een gerechtelijke procedure wordt gestart.
  • De aard van het probleem (niet-betaling van rekeningen)

Het verzoek om betaling binnen een redelijke termijn

  • De handtekening van de schuldeiser
  • De procedure voor het verzenden van de brief

De aanmaningsbrief moet per aangetekende brief met ontvangstbevestiging worden toegezonden. Je kan de brief ook laten afleveren door een deurwaarder. Ook dat kun je zien als een dwingend middel. Deze twee methoden stellen de schuldeiser in staat te bewijzen dat de brief aan de schuldenaar werd gezonden en het bewijs ervan te bewaren.

Deurwaarders

Een deurwaarder of - in eerder stadium - incassobureau inschakelen is zoals gezegd ook een goed pressiemiddel. Soms na de ingebrekestelling, soms ook om zelf de stress en rompslomp rond onbetaalde regelingen aan een gespecialiseerde partij over te laten.

Informeer goed naar de kosten. De extra kosten van de deurwaarder of het incassobureau bovenop de schuld zijn voor de schuldenaar. Gaat de procedure zover dat het tot een rechtszaak komt, dan loopt de teller nog meer op.

Er zijn kosten verbonden aan het griffierecht, ofwel de kosten die de rechtbank in rekening brengt voor de rechtszaak. Een deurwaarder mag pas beslag leggen op een bankrekening of goederen bij een uitspraak van de rechter, of een dwangbevel van de overheid.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Wettelijke betalingstermijn

Het is goed om te weten dat je een betalingstermijn op de factuur aan je klant kan zetten. Daarnaast regelt de wet ook welk termijn van toepassing is wanneer er geen betalingstermijn is vermeld op de factuur. Dat is 30 tot 60 dagen.

De overheid heeft een maximale wettelijke betalingstermijn van 30 dagen en bedrijven een termijn van 60 dagen. Daarnaast geldt voor de kleinere bedrijven dat zij bij wettelijke uitzondering een langere betalingstermijn mogen hanteren.

Wat moet je doen als je zelf een aanmaningsbrief hebt ontvangen?

Heeft je zelf een aanmaningsbrief ontvangen? Dan moet je weten dat iemand iets van je verwacht en van plan is je voor de rechter te slepen.

In dit geval hebt je verschillende opties.

Betaling

Dat is natuurlijk de simpelste oplossing en de weg van de minste weerstand. Je kunt je verplichtingen nakomen en doen wat de verzender van de aanmaningsbrief je vraagt te doen.

Onderhandelen

Je kunt contact opnemen met de schuldeiser of zijn advocaat om uit te leggen dat je het niet eens bent met de inhoud van de brief. Je kunt ook onderhandelen voordat je in gebreke bent. Kun je bijvoorbeeld niet betalen, dan zou je een betalingsafspraak kunnen maken. Mogelijk kun je afspreken in termijnen te betalen.

Krijg je een ingebrekestelling, dan krijg je acht dagen om zijn schulden te vereffenen. Vaak zit onderhandelen er dan niet meer in.

Huur een advocaat in

Het is mogelijk om niet te reageren en te wachten op de volgende stap in de procedure, die meestal bestaat uit gerechtelijke stappen. Een advocaat is in dit geval nodig.

Dwangbevel Belastingdienst

Heb je een aanmaning van de Belastingdienst ontvangen en ga je niet over tot betaling? Dan krijg je een dwangbevel. Bovenaan de brief van het dwangbevel staat “In naam des Konings” (voorheen: In naam der Koningin). Een gerechtsdeurwaarder betekent het betalingsbevel persoonlijk aan het adres van je bedrijf.

Betaal je niet binnen twee dagen na betekening, dan mag de deurwaarder beslag leggen. Wel heb je de mogelijkheid om in verzet te gaan tegen het betalingsbevel. De verzettermijn is vier weken. In die tijd mag een deurwaarder geen beslag leggen en zet je zelf een verzetprocedure bij de rechtbank in werking. Daarvoor zul je een advocaat moeten inschakelen. Naast de kosten van de advocaat, komen daar nog kosten voor griffierecht en betekeningskosten voor de verzetdagvaarding bij.

Kortom, een dergelijke procedure brengt nog veel extra kosten met zich mee.

__Voor betalingen, facturen en problemen met aanmaningen geldt altijd: blijf te allen tijde communiceren. Een goede band met je leverancier of met je klant begint daar. __

NL - CTA banner - whitepaper anticipate on your cashflow


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief