De complete gids voor liquiditeitsbegroting

Leestijd: 6 min.
Blogimage - liquiditeitsbegroting

Liquiditeit is belangrijk voor je onderneming, want het biedt zowel inzicht in de korte als ook de lange termijn. Hoe kun je zien of jouw onderneming liquide is en wat kun je doen om de liquiditeit te verbeteren? Met een liquiditeitsbegroting, of ook wel een cashflow plan, kom je verder.

Dit vind je terug in het artikel:

Liquiditeitsbegroting, wat is het?

Met een liquidteitsbegroting maak je een begroting, of plan, voor de liquiditeit van je onderneming. Dat wil zeggen, dat je alle inkomsten en uitgaven nauwkeurig in de gaten houdt. Zo kun je zien of je uitgaven groter zijn dan je inkomsten, waarmee je inzichtelijk hebt of je uiteindelijk in de problemen kunt komen.

Lees ook: Cashflow problemen: dit is wat je kan doen

Vooruitkijken is hier dus belangrijk. Voor wie geen glazen bol heeft (grote kans dat ook jij die niet hebt), is het dus essentieel om in grote lijnen te weten waar je als onderneming aan toe bent. En we spreken bewust over grote lijnen, omdat er natuurlijk altijd factoren zijn - denk aan de pandemie - waardoor plannen altijd kunnen wijzigen. Reden te meer om te weten waar je aan toe bent zodat je hier beter op kunt anticiperen.

Het hebben van een liquiditeitsbegroting heeft veel voordelen:

  • Beter anticiperen op veranderingen die impact zullen hebben op je bedrijfsvoering.
  • Betere strategische keuzes kunnen maken voor de groei van je bedrijf, zoals het doen van een investering, het aannemen van nieuw personeel of het verhuizen naar een groter pand.

Liquiditeit en je liquiditeitsbegroting

De liquiditeit van je onderneming is de mogelijkheid om op korte termijn aan je lopende financiële verplichtingen te voldoen. Liquiditeit is net als rentabiliteit en solvabiliteit een financiële ratio. Je kan aan deze cijfers zien hoe jouw onderneming zich over een langere tijd ontwikkelt.

Om de liquiditeit te zien, kijk je naar de verhouding tussen de vlottende activa - voorraden, debiteuren, cashflow - en de vlottende passiva - kort vreemd vermogen, zoals afspraken met banken en andere financieerders en geldverstrekkers.

Heb je een mindere liquiditeit, dan hoeft het niet te betekenen dat de onderneming verlies maakt. Het kan bijvoorbeeld zijn dat klanten later betalen en je in betalingsproblemen komt.

Door inzicht in je liquiditeit, is het eenvoudiger een reëele begroting te maken.

Het belang van liquiditeit

Niet alleen voor jezelf is liquiditeit belangrijk, maar ook voor banken, geldverstrekkers en investeerders. Heb je een minder goede liquiditeit, dan kun je moeilijker aan je verplichtingen op korte termijn voldoen of geld vrijmaken voor bijvoorbeeld investeringen. Als dit een structureel probleem wordt, dan kan je onderneming in de problemen komen en moet je misschien zelfs wel helemaal stoppen met je bedrijf.

Ook investeerders willen weten waar ze aan toe zijn. Als ze geld in jouw onderneming hebben gestoken, willen ze daar een bepaalde zekerheid voor terug. Om te peilen hoe jouw onderneming er voorstaat, kijken dergelijke geldverstrekkers onder meer naar de liquiditeit.

Hoe bereken je liquiditeit?

Er zijn verschillende manieren om de liquiditeit te berekenen. De quick ratio en de current ratio zijn de twee belangrijkste manieren:

De quick ratio

Deze vorm geeft inzicht in of je aan je kortetermijnverplichtingen kunt voldoen. Bij de berekening ervan neem je voorraden niet mee. Dit is een berekening die bedrijven hanteren die voorraden voor langere tijd hebben, zoals een bouwmarkt.

De berekening van quick ratio: vlottende activa + liquide middelen - voorraden / vlottende passiva

De current ratio

De current ratio geeft de verhouding weer tussen vlottende activa en vlottende passiva (ofwel kort vreemd vermogen). De voorraden worden hierin dus wel meegenomen. Goed voor ondernemingen waarbij de voorraden sneller van de hand worden gedaan.

De berekening is dan: vlottende activa + liquide middelen / vlottende passiva. Bij een current ratio van minimaal 1,5 heb je over het algemeen een gezond bedrijf.

Liquiditeit en cashflow

Liquiditeit en cashflow zijn nauw met elkaar verbonden. De cashflow van een bedrijf laat in feite zien wat de beschikbare contanten zijn die het mogelijk maken om de kosten van je bedrijf te betalen. Denk aan salarissen, leveranciers en klanten.

Cashflow geeft dus je hoeveelheid liquide middelen aan, of je liquiditeit. Hoeveel contant geld heb je beschikbaar aan de kassa, welke bedragen zijn beschikbaar op de bankrekening(en) van de onderneming? Het gaat erom dat dit geld direct voor handen is, voor verwachte en onverwachte uitgaven, of voor investeringen wanneer zich een kans voordoet.

Maak een liquiditeitsbegroting

Als je een mindere liquiditeit hebt, dan is het zinvol om te kijken welke stappen je kunt zetten om dat te verbeteren. Het is goed om de ontwikkeling van de afgelopen jaren nader te bestuderen. Gaat het om een structureel probleem en zo ja, waar loopt het steeds vast? Of is het gewoon een tijdelijk probleem? Terugkijken is goed, maar vooruitkijken beter.

Bereken daarom hoe je inkomsten zich in de komende periode verhouden tot de uitgaven. Door je resultaten te vergelijken met je cashflow - of liquiditeitsbegroting - kun je bepalen of je prestaties op het verwachte niveau zijn of niet.

NL - blog image - cashflow forecast

Deze vier stappen zet je met je liquiditeitsbegroting

Het maken van een begroting is geen tijdrovende klus an sich. Je moet alleen weten waar je rekening mee moet houden.

Dit zijn de vier stappen om je op weg te helpen:

  1. Bepaal het beginsaldo op de eerste dag van de maand

  2. Bekijk bij de volgende maanden welke inkomsten en uitgaven je verwacht

  3. Stel vast of er in die volgende maanden ergens een overschot of juist tekort is. Misschien moet je je personeel vakantiegeld betalen, of komen er in de zomermaanden minder inkomsten binnen, terwijl je kosten doorlopen.

  4. Bekijk of er bij een tekort een extra tijdelijke financiering nodig is. Zo zijn er verschillende leningsvormen.

Het is belangrijk om overzicht te hebben in al je transacties, geplande activiteiten en je cashflow prognoses. Op basis van deze gegevens kan je werken aan je begroting.

Om je op weg te helpen, hebben we een gratis template voor je. Start met een eenvoudig overzicht door al je inkomsten en uitgaven in kaart te brengen.

NL - blog CTA - Excel Forecasting

Tips

Het is gemakkelijk om verstrikt te raken in alle gegevens - het verliezen van het overzicht ligt daarom al snel op de loer.

Hier hebben we nog enkele tips voor je om het je eenvoudiger te maken:

  • Weet wat de betaaltermijn is van jouw klant. Dat kan uiteenlopen van een maand tot drie maanden.

  • Houd rekening met pieken en dalen, bijvoorbeeld in vakantietijd of de zomer.

  • Weet dat sommige uitgaven altijd op een vast moment komen, zoals je huur en belastingen.

Hoe meer je kunt vertrouwen op je liquiditeitsbegroting, hoe meer zekerheid je hebt in je dagelijkse besluitvorming.

Vereenvoudig inzicht in je liquiditeit met Agicap

Met je cashflowoverzicht in Excel ben je goed op weg. Zo maak je namelijk een goed begin om je cashflow overzichtelijk te houden. Maar, werken met Excel vergt wel enige aandacht en tijd om je cashflow up-to-date te houden.

Wil je hier minder tijd aan kwijt zijn, door al je data eenvoudig te exporteren uit je gekoppelde bankrekeningen en andere (boekhoud)systemen? Agicap biedt de tools om je daarbij te helpen. Deze nemen je veel werk uit handen en je kunt nauwkeurig in real time controle houden over je liquiditeit.

Door voor Agicap te kiezen, krijg je toegang tot realtime en geautomatiseerde cashflow monitoring. Dit is een enorme tijdsbesparing in vergelijking met Excel. Plus, Agicap integreert eenvoudig met al je banken, boekhoudtools, facturatietools en werkt automatisch je cashflow bij.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief