Alles wat je moet weten over Leverage Buy-Out (LBO)

Leestijd: 6 min.

De Leverage Buy-Out (LBO) draait allemaal om het overnemen van een andere onderneming. Daar komt veel bij kijken en er zijn verschillende vormen. Alles uitgelegd in deze blog.

Dit vind je in deze blog:

LBO, wat is het?

De LBO, of Leverage Buy-Out (ook wel een leveraged buy-out) is een investeringsstructuur die een investeerder of een groep investeerders opzetten met het doel een onderneming te kopen om het naar de beurs te brengen. Een groot gedeelte van het vermogen dat nodig is voor de transactie bestaat uit vreemd vermogen.

De investeerders kopen de uitstaande aandelen met geleend kapitaal. Van dit kapitaal kan tot 90% de vorm aannemen van schulden en 10% van eigen vermogen. Zo worden dergelijke operaties gedekt door een hefboom van tussen de 60-80%. De Leverage Buy-Out is een operatie waarbij de rente laag blijft en er geen investering vanuit eigen middelen nodig is.

De investeerder betaalt de door de aankoop verkregen schuld met de kasstromen uit de opbrengsten van diezelfde onderneming. Voor dit proces kan de investeerder een ad hoc-vennootschap oprichten, ook bekend als een Special Purpose Vehicle (SPV). De gekochte aandelen worden aan activazijde ondergebracht en het door de investeerders ingebrachte kapitaal en de schuld die is aangegaan om deze operatie te financieren aan passivazijde.

Hoe werkt de LBO?

Een Leverage Buy-Out kent verschillende structuren, maar de twee meest voorkomende zijn:

 1. De investeerder koopt de activa. Hiermee koopt deel van de koopprijs te financieren door gebruik te maken van vreemd vermogen en wil hij dit terugbetalen via het eigen vermogen en de verwachte kasstromen van de onderneming. Het belangrijkste voordeel van deze structuur is dat de koper de activa verwerft zonder passiva uit vroegere activiteiten.

 2. De investeerder koopt de hele onderneming. Op deze manier wordt de hele onderneming overgenomen, inclusief toekomstige verplichtingen.

Soorten LBO

Afhankelijk van de verwervende partijen bij de transactie kun je de volgende soorten leverage buy-outs onderscheiden:

Management Buy-Out (MBO). De eigen managers van de onderneming kopen de doelonderneming uit. Zij kunnen dit alleen doen of met de steun van (bevriende) investeerders. Hierdoor kunnen zij van de gelegenheid gebruik maken om het bedrijf te kopen tegen een betere prijs dan andere investeerders zouden doen. Het is een interessante manier van Leverage Buy-Out, omdat de managers al volledig op de hoogte zijn van alle facetten van het bedrijf.

Management Buy-In (MBI). In dit geval wordt de overname van de doelonderneming uitgevoerd door een extern professioneel team dat de onderneming alleen via openbare gegevens kent. Zij hebben niet in de onderneming gewerkt, maar hebben er wel belangstelling voor. Dit externe team wordt geselecteerd door investeerders. Dit gebeurt normaal gesproken wanneer de geldschieters het management niet met geld willen steunen, omdat zij vinden dat het management de onderneming zeer slecht heeft bestuurd. De nieuwe eigenaren zullen daarom de voorkeur geven aan een nieuw managementteam.

Buy In Management Buy Out (BIMBO). Zowel de managers van de doelvennootschap als de externe professionals van de onderneming zullen de doelvennootschap kopen.

Leveraged Employee Buy Out (LEBO). Werknemers van de onderneming kunnen de doelonderneming kopen. Dit zou kunnen leiden tot een groter moreel, een grotere loyaliteit aan de onderneming en betere resultaten, aangezien de werknemers nu voor zichzelf gaan werken.

Institutional Buy Out (IBO). Een institutionele belegger krijgt een meerderheidsbelang in de onderneming.

Owners Buy Out (OBO). In dit geval is een van de vennoten van de over te nemen onderneming degene zijn die de aankoop van de aandelen van elk van de andere vennoten uitvoert. Een voordeel hierbij is dat deze partner de hele onderneming en de activiteit ervan uit de eerste hand kent en weet welke volgende stappen er nodig zijn.

Een overnamebod met hefboomwerking. Dit zijn leverage buy-outs die worden uitgevoerd in beursgenoteerde ondernemingen. Na de aankoop wordt de notering van de doelonderneming geschrapt.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

De financiering van de LBO

Hoe wordt de overname van de onderneming gefinancierd? Bij het overgrote deel van deze leveraged buy-outs gaat het om twee soorten financiering.

De koper heeft geld nodig om de onderneming over te nemen en heeft ook financiering nodig om te kunnen werken. Anderzijds zal het soort schuld dat wordt gebruikt afhangen van verschillende variabelen, zoals de financiële situatie van de koper en de verkoper, de reputatie van de onderneming en de omvang van de transactie.

Een kleinere transactie is typerend voor ondernemingen die niet zo bekend zijn en gebruikmaken van alternatieve financieringsmogelijkheden, zoals schuldovername als onderdeel van de betaling, financiering door de verkoper, bankleningen of financiering via activa zoals machines of onroerend goed.

Eisen waaraan een onderneming moet voldoen voor een LBO

In het algemeen kan elke onderneming interessant zijn voor investeerders, maar er zijn wel algemene kenmerken. De onderneming:

 • moet stabiel zijn. Met andere woorden, het moet een lange staat van dienst hebben waarin het gedurende het grootste deel van zijn bestaan winstgevendheid was of is.

 • moet in staat zijn toekomstige schulden af te lossen en dient in ieder geval een zeer lage schuldenlast te hebben.

 • moet beschikken over een sterke cashflow die liquiditeit garandeert en waarmee het snel kan reageren op elke omstandigheid.

 • moet een goed managementteam hebben. De mensen achter het bedrijf zijn van essentieel belang om vertrouwen te wekken bij de beleggers.

 • moet beschikken over grote activa die als onderpand of garantie kunnen worden gebruikt. Indien een onderneming activa heeft die kunnen worden omgezet in liquiditeiten of kunnen worden doorgezet als onderpand voor de investering, dan wekt dat meer vertrouwen bij potentiële investeerders.

Als het een bedrijf is dat in moeilijkheden verkeert, maar wel in een sector zit met potentieel, kan het aantrekkelijk zijn voor bepaalde investeerders om het weer vlot te trekken.

Voor- en nadelen van de LBO

Voordelen voor investeerders

 • Het vermindert potentiële verliezen, omdat er minder risico's aan de belegging verbonden zijn.

 • Grotere controle, omdat je de transactie en de kostenstructuur volledig kan controleren.

 • Maximaliseert het rendement door schulden tegen de laagste kosten te gebruiken.

 • Maakt grotere deals mogelijk. Dit zou niet mogelijk zijn indien alleen in aandelen werd geïnvesteerd.

 • Het heeft fiscale voordelen.

Nadelen voor investeerders

Er zijn óók risico's aan verbonden omdat het om operaties met een sterke hefboomwerking gaat. De nadelen:

 • Het hefboomeffect leidt tot een snelle toename van de rentabiliteit wanneer alles goed gaat, maar bij mindere resultaten wordt de waarde van de investering zeer snel tenietgedaan.

 • In tijden van crisis hebben we kunnen zien dat ondernemingen en activa sterk in waarde zijn gedaald.

 • Mogelijke insolventieprocedures. Indien de overgenomen onderneming de betalingen van de aangevraagde leningen niet kan dekken, kan deze situatie zich voordoen.

 • Mogelijke ingrijpende structurele bezuinigingen die uiteindelijk een negatief effect zullen hebben.

Volg de juiste route

Zoals we hebben gezien, is de leverage buy-out een interessante optie voor durfkapitaalinvesteerders. Het heeft zeer aantrekkelijke voordelen, maar ook nadelen. Het volgen van een goede route, samen met een passend risicobeheersingssysteem, is wel van essentieel belang.

Daarom kan managementsoftware je helpen betere beslissingen te nemen over activa, passiva en allerlei procedures die een onderneming dagelijks uitvoert. Digitaliseer daarom je kasstroombeheer en -prognoses en krijg weer controle.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief