Inflatie: wat betekent dat voor je liquiditeit?

Leestijd: 7 min.
ES inflacion main image

Inflatie is een van de belangrijkste macro-economische problemen waar zowel bedrijven als particulieren mee worden geconfronteerd. Dit fenomeen kan zeer negatieve gevolgen hebben voor het bedrijfsleven en de cashflow.

In dit artikel vertellen wij je wat inflatie is, hoe de mondiale context van invloed is op de prijsstijgingen in Nederland en, meer relevant voor je bedrijf: hoe je de cashflow van je bedrijf op dit probleem kunt voorbereiden. Als het inflatiecijfer zorgen bij je opwekt en je wilt weten waarom het van cruciaal belang is om het onder controle te houden, lees dan verder.

Wat is het inflatiecijfer?

Inflatie is een economisch proces dat optreedt wanneer vraag en aanbod uit balans is. Als de productie van een product wordt verminderd en de vraag gelijk blijft of toeneemt, stijgen de prijzen. Dit kan uiteindelijk schadelijke gevolgen hebben voor de persoonlijke en de bedrijfseconomie. Aangezien we niet langer hetzelfde kunnen kopen met dezelfde hoeveelheid geld, verliezen we koopkracht en verliest de munt zijn waarde.

Daarnaast kan een inflatiestijging van één grondstof een domino-effect veroorzaken en de prijs van andere, schijnbaar niet-verwante producten beïnvloeden.

Wat merk je als consument van de inflatie?

Het is je vast niet ontgaan dat veel prijzen voor alledaagse producten zijn gestegen. Dat komt omdat de stijging in elke laag moet worden doorberekend.

Hier een voorbeeld van een prijsstijging van een taart van de lokale bakkerswinkel:

 • De prijs van gas stijgt.
 • Dit heeft een direct effect op de energieprijzen.
 • Een fabrikant moet nu meer geld uitgeven om de productie op peil te houden vanwege de hogere kosten van elektriciteit. Om deze kosten te compenseren, stijgt de prijs van het product.
 • De pakkingsfabriek moet meer betalen voor het product. Maar ook zij moeten de kosten per liter melk verhogen omdat zij ook elektriciteit nodig hebben om haar machines te laten draaien.
 • Het vervoer dat de melkpakken van de verpakker naar de supermarkten brengt, is nu ook duurder omdat het gas duurder is geworden en de prijs van een liter brandstof heeft doen stijgen.
 • Uiteindelijk komt het melkpak in de supermarkt veel duurder aan dan een paar maanden geleden.
 • Een kleine bakkerij in het dorp die taarten maakt met melk, moet nu meer betalen voor de melk, maar ook voor de elektriciteit. Dus verhoogt het de prijs van zijn taarten. Als gevolg daarvan heeft de stijging van de gasprijs ertoe geleid dat een kleine bakkerij het gebak duurder heeft moeten verkopen.

Hoe de inflatie Nederland beïnvloedt: het domino-effect

In maart 2022 steeg het inflatiecijfer naar 9,7%, volgens het CBS. De inflatie van maart is de hoogste na april 1976. Maar waarom stijgen de prijzen van allerlei producten zo hoog?

Zowel de situatie in Ukraïne als de indirecte gevolgen die COVID-19 nog steeds heeft, hebben gevolgen voor de economie. De Europese sancties tegen Rusland betekenen dat veel bedrijven zich terugtrekken uit het grootste land ter wereld, met alle gevolgen van dien voor de economie en de werkgelegenheid.

De gevolgen van inflatie voor het bedrijfsleven

Waarom is het belangrijk de inflatie onder controle te houden, zodat er geen al te negatieve gevolgen zijn voor het bedrijfsleven? Omdat inflatie een direct effect heeft op de waarde van geld.

Hoe sneller de prijzen stijgen, hoe minder het geld dat je beschikbaar hebt, waard is. Het holt dus je koopkracht uit en als je geen strategie hebt om je liquiditeit te beheersen, kunnen de gevolgen rampzalig zijn. Met andere woorden, je zult steeds meer geld moeten betalen voor hetzelfde boodschappenmandje.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Gevolgen voor de cashflow

Als er veel inflatie is, moet je de hogere prijzen compenseren met meer geld dat er in je cashflow vloeit. Het probleem ontstaat wanneer ondernemingen niet in staat zijn het verkoopvolume te verhogen in hetzelfde tempo als de stijgende kosten.

Vaak is het niet voldoende om gewoon de prijs van het product dat je verkoopt te verhogen, omdat de koper ook zijn koopkracht heeft zien afnemen en wellicht minder geneigd zal zijn te kopen, waardoor hij zijn koopbeslissingen uitstelt. Anderzijds, zelfs wanneer hetzelfde omzetniveau wordt gehandhaafd door minder producten te verkopen tegen een hogere prijs, is de rentabiliteitsmarge lager.

Lees ook: Solvabiliteit, liquiditeit en rentabiliteit...wat is het verband?

Gevolgen voor de lonen

De looninflatie kan ook een ernstig probleem vormen voor een onderneming wanneer zij niet in staat is het effect ervan op de cashflow te compenseren. Looninflatie is een stijging van de kosten om arbeidskrachten in je bedrijf te laten werken.

Eén ding dat vaak gebeurt wanneer inflatie optreedt, is dat regeringen een verhoging van het minimumloon gebruiken als een pleister om de symptomen te verlichten. De mensen verdienen iets meer geld en dit compenseert tot op zekere hoogte de stijging van de grondstoffenprijzen op de korte termijn.

Deze loonsverhoging moet echter worden gedragen door de onderneming, die, tenzij zij financieel gezond is, geen enkel probleem zal hebben om de verhoging op te vangen. Maar het kan ernstig worden belemmerd als het er niet in is geslaagd de verkoop te doen stijgen om de kasstroom in evenwicht te brengen.

Lees ook: Het kasstroom overzicht in een notendop

Gevolgen voor de betrekkingen met leveranciers

Inflatie treft iedereen, ook je leveranciers. Het is dus mogelijk dat ook zij hun prijzen moeten verhogen om hun winsten te handhaven of hun verliezen te beperken.

Als je verschillende leveranciers hebt, kunt je kiezen voor de leveranciers met de beste prijzen. Als je beperkt bent tot één leverancier, hebben hun prijsstijgingen een onmiddellijk effect op je cashflow. Daarom is het belangrijk om een goede relatie met je leveranciers op te bouwen, zodat er nog ruimte is voor onderhandelingen.

Gevolgen voor de groei van het bedrijfsleven

Door alle besproken factoren heeft de inflatie een indirect effect op de groei van het bedrijfsleven. Stijgende kosten, onzekerheid over de verkoopcapaciteit en de andere gevolgen van de inflatie voor de onderneming kunnen de besluitvorming vertragen.

Wanneer de liquiditeit van een onderneming het niet toelaat en niet de nodige investeringen doet voor nieuwe machines, vernieuwingen of marktuitbreidingen, kan de activiteit stagneren. Een indirect effect van de inflatie op veel bedrijven is dan ook een stagnatie van de groei van het bedrijfsleven door een gebrek aan expansie-initiatieven.

Kun je de problemen oplossen die de inflatie in je bedrijf veroorzaakt en de risico's verminderen die zij op middellange termijn met zich meebrengt? Is het mogelijk een lagere cashflow ten gevolge van een stijging van het inflatiepercentage te vermijden?

Hoe bereid je de cashflow voor op inflatie?

Een hoge inflatie brengt een aantal zeer ernstige problemen met zich mee, die een zeer negatieve invloed kunnen hebben op de financiële gezondheid van uw bedrijf. Hier zijn er een paar van:

 • De grondstoffenprijzen stijgen
 • Er ontstaan cash flow problemen
 • De loonkosten kunnen stijgen
 • De productiekosten stijgen

Is het mogelijk de liquiditeit van tevoren voor te bereiden om klaar te zijn wanneer de inflatie toeslaat om zo de schade te beperken? Het korte antwoord is ja. Hier is hoe.

Pak de inflatie aan met structurele maatregelen, om te voorkomen dat de inflatie wordt doorberekend in de prijzen van je producten. Als je erin slaagt een prijs te handhaven die vergelijkbaar is met de prijs die je vóór de kostenstijging hanteerde, is de kans groter dat je de vraag die je had, handhaaft. Bovendien kun je wellicht marktaandeel winnen omdat je een strategisch voordeel zult hebben ten opzichte van je concurrenten, wat uiteindelijk weer kan leiden tot een grotere vraag.

Een andere strategie om je bedrijf op de inflatie voor te bereiden is de curve voor te zijn door gebruik te maken van diensten voor het beheer van crediteurnbetalingen, zoals confirming, dat de laatste tijd in de mode is.

Bij deze vorm van financiering kan de bank optreden als tussenpersoon tussen jou en de leverancier, zodat deze over externe liquiditeit beschikt om de grondstoffen te betalen, zelfs als je op dat moment niet genoeg geld in je kas hebt.

Hoe omgaan met inflatie met Agicap

De beste manier om met stijgende inflatiecijfers om te gaan is goed voorbereid te zijn. Als alles vastligt voordat zich een probleem voordoet, kun je het met meer succes aanpakken. Maar hoe je weten wat er gaat gebeuren en hoe de kasstroom van je bedrijf zich zal gedragen bij een probleem als inflatie?

Het beste is om software te gebruiken waarmee je de cashflow efficiënt kunt beheren. Agicap is onze software voor liquiditeitsbeheer en past zich volledig aan de specifieke behoeften van je onderneming aan. Dankzij de vele functionaliteiten kunt je de budgetten vergelijken met de werkelijkheid of de impact simuleren die verschillende scenario's, zoals de ontwikkeling van de inflatie of economische crisissen, kunnen hebben op je cashflow. Met deze simulatie zal je weten hoe uje onderneming zich zou gedragen in geval van een dergelijk probleem.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief