Geldgebrek en de gevolgen voor je cashflow

Leestijd: 5 min.

Het kan zo gebeuren dat je onderneming ineens in de problemen komt, omdat je geldgebrek hebt. Je hebt plotseling geen geld meer in kas en kunt op dat moment eigenlijk niet ondernemen, want je moet alle zeilen bijzetten om je geldgebrek op te lossen. Die situatie kun je beter vermijden. Hoe je dat kunt doen en waarom het belangrijk is op je cashflow te letten, leggen we uit in deze blog.

Dit vind je in deze blog:

Oorzaak geldgebrek

Geldgebrek is voor elke onderneming vervelend. Natuurlijk kan het allerlei verschillende oorzaken hebben, zoals klanten die wegvallen of hun rekeningen te laat betalen, een order die is teruggekomen of een andere tegenslag. In tijden van crisis kampen best veel kleinere ondernemers in het mkb met tegenslagen.

Een onderneming die niet langer in staat is zijn kortetermijnschulden te betalen, is een onderneming in betalingsverzuim. Vaak is dat het begin van het einde. Voor iedere onderneming is het zaak om te zorgen dat er geen geldgebrek is. Dat is makkelijker gezegd dan gedaan, want hier kunnen veel elementen een rol spelen. De basis is dat je er altijd voor moet proberen te zorgen dat je cashflow voldoende is.

Wat is de cashflow van een onderneming?

De cashflow is het geheel van financiële middelen waarover een onderneming op een bepaald ogenblik beschikt. Deze cashflow van je onderneming is een sleutelelement in je financieel beheer: het zijn de beschikbare liquide middelen waarmee de kosten en uitgaven van je onderneming kunnen worden betaald, zoals salarissen en leveranciers.

Een negatieve cashflow en geldgebrek kan je onderneming flink in de problemen brengen. Het is immers het geld dat je dagelijks nodig hebt om je onderneming draaiende te houden. Financiële middelen moeten gemakkelijk toegankelijk zijn voor de onderneming, voor geplande of ongeplande uitgaven, of om projecten te financieren wanneer zich een gelegenheid voordoet.

Tips om geldgebrek van je onderneming te voorkomen

Je kunt op verschillende manieren geldgebrek voorkomen en zorgen dat je cashflow op gang komt. Heb je het gevoel dat het de verkeerde kant op gaat met je cashflow? Regeren is vooruitzien.

1 Maak afspraken met klanten

Ga met klanten in gesprek over de betalingstermijn. Zorg daarmee dat de betalingen eerder binnenkomen. Leg die betalingstermijn voor nieuwe klanten vast in je voorwaarden. Bij grote, vaste klanten zou je kunnen denken aan een korting bij snelle betaling. Hoewel je iets inlevert, krijg je er ook zekerheid voor terug: je weet precies wanneer je het bedrag ontvangt.

2 Vooruit of periodiek factureren

Heb je inmiddels met een klant een goede, vaste relatie opgebouwd, dan zou je kunnen vragen of je eenmalig vooruit mag factureren. Opdrachtgevers met wie je aan een langdurig project gaat werken, willen mogelijk wel een aanbetaling doen. Bijvoorbeeld een kwart van het totaalbedrag. Of je kunt met deze cliënt afspraken maken over een maandelijkse of periodieke factuur. Zo weet je bij de start van je opdracht dat je einde van de maand het bedrag ontvangt.

3 Actief debiteurenbeheer

Hou in de gaten welke facturen er uitstaan en wanneer de vervaldatum is. Neem ruim vóór vervaldatum contact op met de klant om te controleren of de factuur is aangekomen en of deze akkoord is. Wacht niet tot de betaaltermijn is verstreken om actie te ondernemen. Neem bijvoorbeeld een ochtend in de week om actief aan debiteurenbeheer te doen.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

4 Houd rekening met de organisatie van je klant

In je algemene voorwaarden kan een betalingstermijn van twee weken of dertig dagen staan. Maar vaak betalen grotere organisaties gewoon later. Informeer vooraf wanneer een dergelijke partij betaalt en maak er duidelijke afspraken over. Zorg dat je niet het administratieve bos in wordt gestuurd en vraag wie de contactpersoon is voor betalingen. Daarnaast moet er regelmatig een PO-nummer op de factuur staan. Ontbreekt dat nummer, dan kan dat zorgen voor flinke vertraging van de betaling van je factuur. Vraag meteen in het begin van het proces naar het PO-nummer.

5 Factoring of lening

Voorzie je problemen en wil je het tij keren, of kun je echt niet meer langer wachten op geld, dan kun je denken aan factoring of een lening nemen.

6 Cashflow realtime bekijken

Bij (acuut) geldgebrek beschikt je onderneming dus niet over voldoende liquide middelen en zul je maatregelen moeten nemen. Vaak ben je als mkb’er al tevreden met het controleren van je bankafschriften. Je ziet wat er binnenkomt en uitgaat. Toch is dit vaak niet voldoende om te anticiperen op mogelijke tekorten in de cashflow, of om investeringsmogelijkheden te identificeren. Daarom is het van belangrijk de cashflow dynamisch te bekijken, te anticiperen op de ontwikkeling ervan en te weten hoe de cashflow moet worden geïnterpreteerd.

Beheer je cashflow eenvoudig, gebruik een tool

Het is eigenlijk niet voldoende om je cashflow aan het begin van de maand één keer te analyseren en er pas 30 dagen later opnieuw in te duiken. Maak er een gewoonte van je cashflow dagelijks te controleren: ontvangsten en uitgaven van kasgeld moeten nauwgezet worden opgevolgd.

Cashflowmanagement is een goede manier om alle methoden en strategieën voor het beheer van de financiële middelen van een onderneming onder de loep te nemen. Daarmee bewaak je en volg je je cashflow real-time, op dagelijkse basis. Je stelt begrotingen en cashflowprognoses op, beheert bankrelaties en optimaliseert je kosten en financiële producten.

Met cashflowmanagement krijg je een veel beter zicht op je huidige cashflows en prognoses. Zo kun je gaten in je cashflow die kunnen leiden tot geldgebrek op voorhand opsporen door het maken van prognoses en vervolgens passende maatregelen nemen. Daarnaast kun je met een goed beheer van de liquide middelen ook geld besparen op bankkosten.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief