Free Cashflow (FCF) of vrije kasstroom: definitie en belang

Leestijd: 5 min.
Blog image - calculating

Free cashflow, of vrije kasstroom, is een van de indicatoren die bedrijven, geldverstrekkers, banken en investeerders op de voet volgen. Het is een maatstaf voor de financiële prestaties van een onderneming. Maar wat is vrije kasstroom? Waar wordt het voor gebruikt en hoe wordt het berekend?

Dit vind je terug in het artikel:

Definitie van vrije kasstroom

Vrije kasstroom komt overeen met de hoeveelheid geld die door de onderneming wordt gegenereerd met haar huidige activiteiten. Het is geld dat daadwerkelijk beschikbaar is na betaling van de investeringen die nodig zijn om de productie in stand te houden of te ontwikkelen (denk aan onderhoud, vaste kosten en ontwikkeling van activa)

Vrije kasstroom is kapitaal dat je opnieuw in de onderneming kan investeren of gebruiken om de verschillende geldschieters van de onderneming te betalen. Je kunt rente betalen aan schuldeisers, de schuld van de onderneming verminderen en aandeelhouders kunnen aandelen terugkopen of dividenden ontvangen.

Vrije kasstroom is in het Engels free cashflow en dat zegt het in feite ook: het geld dat je vrij hebt in je onderneming om direct te gebruiken.

Een voorbeeld van vrije kasstroom

Om het voorbeeld van vrije kasstroom verder uit te leggen, nemen we een case van een fictief aannemersbedrijf.

De kasstroom van de onderneming ontstaat door de lopende inkomsten uit verkochte diensten en producten, zoals reparaties en advies. Aan het eind van de maand gebruikt de baas van het loodgietersbedrijf deze cashflow om:

  • de werknemers betalen
  • apparatuur inkopen
  • beschadigd gereedschap vernieuwen
  • het bedrijfspand en de bedrijfswagen te onderhouden
  • zichzelf te betalen

Zodra deze uitgaven zijn betaald, blijft er geld over van de inkomsten die de afgelopen maand zijn ontvangen, de zogenaamde vrije kasstroom.

Dit kapitaal kan het bedrijf op verschillende manieren gebruiken:

  • Investeren in de groei van de onderneming, bijvoorbeeld door een concurrent over te nemen en daarmee het aanbod aan beschikbare loodgieters uitbreiden, of een nieuw bedrijfspand te kopen;

  • Een deel van de schulden van het bedrijf afbetalen, waardoor het minder afhankelijk wordt van banken en andere schuldeisers. Zo hebben de aandeelhouders (in dit geval de persoon die het bedrijf leidt) meer grip op de onderneming

  • Dit kapitaal geheel of gedeeltelijk uitkeren aan de aandeelhouders, in de vorm van dividend

Het doel van vrije kasstroom

De berekening van de vrije kasstroom van je onderneming geeft je een concreet idee van je financiële prestaties, maar ook van je potentiële acties. Een investeringskans grijpen kan op een fiasco uitlopen als je geen duidelijk beeld hebt van de stand van je cashflow.

Dit is de reden waarom vrije kasstroom een indicator die beslissers, crediteuren, investeerders en analisten vrijwel altijd volgen. Zonder liquide middelen is het voor je onderneming moeilijk om nieuwe producten te ontwikkelen, nieuwe activa te verwerven, dividenden uit te keren of je schuldenlast te verminderen.

Vrije kasstroom is een zeer nauwkeurige maatstaf voor de financiële gezondheid van een onderneming. Als je het op de juiste wijze interpreteert, kun je relevante conclusies trekken over de bestaande situatie en kun je naar de toekomst kijken.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Vrije kasstroom en balans: wat zijn de verschillen?

Vrije kasstroom is een concrete manier om te bepalen of jouw onderneming een positieve cashflow, ofwel waarde genereert. Je zou aan het einde van het boekjaar naar de balans kunnen kijken en zien welke nettowinst je behaalt.

Toch is dat net even iets anders, want de balans en de vrije kasstroom hebben niet betrekking op precies dezelfde gegevens. Op een balans staan namelijk naast de verkopen, aankopen en salarissen ook zaken als voorzieningen, afschrijvingen, veranderingen in voorraden, et cetera. Deze zogenaamde niet-monetaire activa zijn alle soorten activa die geen vaste waarde hebben. Hierdoor geeft de balans niet echt weer hoeveel geld de onderneming ter beschikking heeft. Het resultaat van een boekjaar wordt bijvoorbeeld berekend volgens allerlei boekhoudkundige normen. Niet altijd wordt duidelijk wat je onderneming in een bepaalde periode werkelijk heeft gegenereerd.

Als een onderneming investeert in voorbeeld de aankoop van een gebouw, worden deze uitgaven over de gehele investeringsperiode uitgespreid. Een aankoop ter waarde van 100.000 euro, met een geschatte afschrijvingstermijn van 10 jaar, betekent dat het boekhoudresultaat gedurende 10 jaar slechts met 10.000 euro per jaar wordt verminderd.

Omgekeerd wordt als een onderneming iets verkoopt dat volledige bedrag in de boekhoudresultaten opgenomen. Zelfs als een factuur nog niet is uitbetaald. Daarom is het voor een goed zicht op je cashflow beter naar de vrije kasstroom te kijken.

Hoe bereken je vrije kasstroom?

Er zijn verschillende manieren om de vrije kasstroom te berekenen.

De basisformule is: Vrije kasstroom (VK) = Operationele kasstroom (OK) - Investeringskasstroom (IK)

Onderdelen zijn:

  • Bedrijfskasstroom. Dat vertegenwoordigt het geld dat de kas van de onderneming binnenkomt en uitgaat voor de lopende activiteiten, zoals aankoop van grondstoffen of goederen, betaling van salarissen, verkoop van producten of diensten, et cetera.
  • Investeringskasstroom (IK) omvat alle kapitaalstromen die gericht zijn op de instandhouding en de groei van de productie, zoals de aankoop van nieuwe machines of gebouwen.

Een andere berekening is: winst +-werkkapitaal + afschrijvingen & Amortisatie – investeringen

Waarbij amortisatie betekent: het uitspreiden van de terugbetaling van een lening, of de kosten van immateriële activa,

Positieve vrije kasstroom

Als de vrije kasstroom van jouw onderneming positief is, is dit een teken dat je in staat bent cashflow te genereren zodra je jouw kapitaal- en exploitatie-uitgaven hebt gedaan.

Negatieve vrije kasstroom

Is je vrije kasstroom negatief, dan is dat niet altijd een slechte zaak. Omdat je rekening houdt met de investeringen die jouw onderneming heeft gedaan, kunnen deze het ene jaar tot een negatieve vrije kasstroom leiden en in de toekomst juist tot een aanzienlijk rendement op de investering leiden.

Daarom is het van essentieel belang de vrije kasstroom over relatief lange perioden te volgen en te analyseren. Alleen over lange perioden kan het werkelijke vermogen van je onderneming om geld te genereren, worden beoordeeld.

Agicap kan je helpen bij het monitoren van je vrije kasstroom. Met de Agicap tool kun je realtime 24/7 zien hoe je onderneming er voorstaat.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief