EBIT, wat is het en waarom is het belangrijk?

Leestijd: 4 min.
NL - blog image - EBIT

De term EBIT is een belangrijke graadmeter voor de winstgevendheid van je bedrijf. EBIT wordt nogal eens verward met EBITDA. In deze blog leggen we het verschil uit en bespreken we het belang van EBIT voor ondernemingen.

Er zijn meerdere manieren om de winstgevendheid van een bedrijf te analyseren en berekenen. Inkomsten vóór rente en belastingen (EBIT) en winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) zijn twee daarvan. Deze methoden worden nog wel eens door elkaar gehaald, ook al hebben ze ook overeenkomsten.

Wat is EBIT?

EBIT staat voor: Earnings Before Interest and Taxes. Earnings zijn de opbrengsten, Interest is de rente en Taxes zijn de belastingen. Je haalt hier dus Depreciation en Amortisation vanaf.

EBIT meet de operationele prestaties van een bedrijf. Met financiële opbrengsten (rente) of met belastingen houden we geen rekening. EBIT (earnings before interest and taxes) wordt daarom ook wel aangeduid als bedrijfsresultaat na afschrijvingen (materieel en goodwill). Je kan de EBIT dan ook het best vergelijken met het operationeel bedrijfsresultaat. Het wordt gebruikt om de prestaties van de kernactiviteiten van een bedrijf te analyseren zonder belastingkosten en de kosten van de kapitaalstructuur die de winst beïnvloeden.

Bij EBIT analyseer je wat het resultaat is uit je normale bedrijfsvoering. Dat wil zeggen de omzet en kosten die gemaakt zijn om de omzet te kunnen realiseren. Denk aan je inkoopkosten, de kosten voor personeel, huur en verzekeringen. De rentebetaling of renteontvangsten en belastingen worden dus buiten beschouwing gelaten. De reden is dat rente en belastingen niet als operationele resultaten worden gezien. Ze hebben namelijk niet direct te maken met kosten die je moet maken om een bepaalde omzet te behalen.

EBIT berekenen

Als je de EBIT wilt berekenen, dan maak je gebruik van de volgende rekensom:

EBIT = totale opbrengsten - kosten verkochte goederen/diensten - bedrijfskosten

Zoals je ziet, gaat het hier om alle kosten die hier als operationeel worden gezien.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Waarom is EBIT belangrijk?

EBIT wordt gebruikt om de prestaties van de kernactiviteiten van een bedrijf te analyseren zonder dat de kosten van de kapitaalstructuur en belastinglasten de winst beïnvloeden. Door deze twee weg te laten, kun je zien wat je bedrijfsprestaties zijn en kunnen ook beleggers en andere partijen op de financiële markt je bedrijfsprestaties evalueren.

Het resultaat van de EBIT is dus een belangrijk cijfer, omdat het een duidelijk beeld geeft van het verdienvermogen. Daarmee zegt het iets over de winstgevendheid van een bedrijf en dat wordt uitgedrukt in een percentage. Hoe hoger het resultaat in procenten, hoe winstgevender je bedrijf is.

Wat is een goede EBIT-marge?

Een EBIT-marge tussen de 10 en 15 procent wordt over het algemeen beschouwd als een goede waarde. Een EBIT-marge tussen de 3 en 9 procent wordt overigens nog wel gezien als solide, terwijl je onderneming met een EBIT-marge onder de 3 procent niet erg winstgevend is.

In de praktijk wordt het percentage vaak gebruikt om meerdere bedrijven uit dezelfde branche zo goed mogelijk met elkaar te kunnen vergelijken. Het is ook goed om te weten dat geen branche hetzelfde is: wat een goede EBIT-marge is per industrie kan variëren. Hierdoor zijn dit slechts gemiddelde richtwaarden, die wel veelal een basis vormen voor de winstgevendheid van de onderneming die van toepassing is op de toekomst. Zo zou je de EBIT-marge op allerlei manieren kunnen verhogen. Denk aan het verhogen van je prijzen en goed kijken naar je kosten.

Het verschil tussen EBIT en EBITDA

Winst vóór rente en belastingen (EBIT) en winst vóór rente, belastingen, afschrijvingen en amortisatie (EBITDA) zijn zeer vergelijkbare meetinstrumenten voor een onderneming. De overeenkomsten zijn dat beide formules beginnen met het netto-inkomen en vervolgens rente en belastingen toevoegen. Bij EBITDA komen vervolgens ook nog eens afschrijvingen en amortisatie.

EBITDA staat voor Earnings Before Interest, Taxes, depreciation and Amortisation en krijgt vaak de voorkeur bij het vergelijken van bedrijven met een groot aantal vaste activa.

Amortization staat voor de afschrijvingen door het gebruik van vaste activa, zoals de apparaten of machines die je voor je bedrijf nodig hebt. Depreciation staat voor afschrijving door waardevermindering door omstandigheden, bijvoorbeeld als er een betere machine op de markt komt dan die je nu gebruikt. Bedrijven met hoge vaste activa zullen hogere afschrijvingen hebben en dus een lagere EBIT dan bedrijven met minder vaste activa.

Lees ook: EBITDA: definitie, gebruik en belang.

Inzicht in EBIT door strak beheer van je cashflow

Je EBIT verhogen, betekent analyseren waar je speling hebt en wat je kunt gebruiken voor een betere winstgevendheid. Een essentiële graadmeter voor dagelijks ondernemen blijft je cashflow - de levensader van jouw bedrijf.

Dagelijks inzicht in die cashflow is zelfs een goede manier om altijd up-to -date te zijn. Als ondernemer kun je daar allerlei slimme stappen voor zetten: denk bijvoorbeeld aan cashflow management. Dat geeft inzicht in het vermogen van een onderneming om op korte en lange termijn voldoende liquiditeit te hebben. Cashflow management geeft je een instrument in handen om toekomstige strategische keuzes te maken.

Agicap kan je daarbij helpen. Door je bankrekeningen en boekhoudystemen te koppelen, maak je altijd gebruik van realtime data. Op deze manier kun je de cashflow van je bedrijf altijd monitoren en weet je eenvoudig hoe winstgevend je onderneming kan zijn, bij het maken van verschillende strategische beslissingen.

NL - Blog CTA banner V2


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief