Days Inventory Outstanding (DIO), onmisbaar voor je werkkapitaal

Leestijd: 4 min.
Blog image - DIO

Days Inventory Outstanding (DIO) is een term die we gebruiken rond de voorraden die een onderneming heeft. Days Inventory Outstanding geeft aan in hoeveel dagen een onderneming gemiddeld zijn voorraad omzet in verkoop. Waarom de DIO en je werkkapitaal sterk samengaan, leggen we in deze blog uit.

In deze blog:

Days Inventory Outstanding – vrij vertaald de uitstaande dagenvoorraad - is een belangrijke financiële ratio voor elke onderneming met voorraad, zoals winkels en horecabedrijven. Het laat zien hoe snel een voorraden in contanten en cash kunnen worden omgezet. De waarde van DIO verschilt per branche en onderneming. Over het algemeen krijg je met een daling van DIO een verbetering van het werkkapitaal en met een stijging een verslechtering.

Formule voor Days Inventory Outstanding (DIO)

De DIO kun je bepalen aan de hand van een rekenformule. Bereken de formule voor de uitstaande dagenvoorraad als volgt:

DIO = (gemiddelde voorraad/kosten van verkochte goederen) * 365 dagen

Een voorbeeld: Een buurtwinkel is uitgegroeid tot een begrip in de omgeving. Daardoor wil de winkel bepaalde productlijnen uitbreiden. De eigenaar wil nu berekenen wat de DIO voor zijn winkel vinden, evenals bepaalde productlijnen. De winkel heeft gemiddeld 2.500 euro aan voorraad en 25.000 aan verkochte goederen.

De berekening van de DIO is als volgt: DIO = (2.500 / 25.000) * 365 = 37 dagen

Daarmee houdt de winkel gelijke tred met de nationale supermarkten, maar een kleine verbetering is wel nodig. De eigenaar overweegt opties zoals kortingen voor artikelen in de opruiming, of coupons voor artikelen die hij sneller wil verkopen. Deze promoties, inclusief lagere prijzen, kunnen de voorraadomzet opleveren waarnaar de eigenaar op zoek is. Hierdoor vermindert hij het aantal uitstaande voorraaddagen. Een lagere DIO dus.

Lagere DIO

Het is belangrijk om een goede flow te hebben in je werkprocessen om uiteindelijk een goed werkkapitaal en daar aan gekoppeld een goede cashflow te hebben.

Je hebt voorraad om een tekort te voorkomen als er meer vraag blijkt voor een product. De DIO bekijk je in het kader van de verkoopstrategie van jouw onderneming en de DIO bereken je dan ook vooral vanuit verkoopoverwegingen. Je houdt de voorraad, levertijden en voorwaarden van eigen leveranciers in de gaten en focust je op de verwachte vraag.

Hoe lager de DIO, hoe hoger omloopsnelheid en hoe efficiënter het voorraadgebruik van de onderneming. Het betekent ook een betere facturatie en minder problemen met late- of uitblijvende betalingen.

Bij dit alles draait het om een goede forecasting van de verkoop. Door een verbetering van de forecasts kan de voorraad omlaag. Bekijk de mogelijkheden om je voorspellingen te verbeteren. Beoordeel of je het voorraadbeheer beter af kunt stemmen tussen je afdelingen in- en verkoop.

Een vergelijkende analyse van de voorraadomzet van jouw bedrijf en DIO ten opzichte van je branchegenoten biedt ook nuttige inzichten in hoe goed je de voorraad beheert.

Voor ondernemers in de retail of horeca zal een ‘voorraadforecast’ zeker in deze tijd met onverwachte wendingen en lockdowns overigens niet altijd even makkelijk zijn. Veel ondernemers blijven momenteel met voorraden zitten, of hebben te veel ingekocht.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Verbetering van het werkkapitaal

Het is belangrijk om een goede flow te hebben in je werkprocessen. Je zorgt daarmee voor een goed werkkapitaal en daar aan gekoppeld een goede cashflow. Want met een daling van de Days Inventory Outstanding verbeter je je werkkapitaal.

Je werkkapitaal is een boekhoudkundige term voor wat je als ondernemer nodig hebt om aan je betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Deze indicator geeft concreet de middelen weer die een bedrijf ter beschikking heeft om de lopende kosten (leveranciers, werknemers, bedrijfskosten) te betalen voordat je inkomsten ontvangt. Werkkapitaal en cashflow zijn nauw met elkaar verbonden. Je bedrijf kan alleen goed functioneren met een minimum aan beschikbare middelen om je bedrijfsactiviteit te financieren.

Als je je afvraagt hoe je je werkkapitaal kunt beoordelen, dan kijk je altijd eerst naar de componenten ervan. Een hogere DIO is één van die componenten. Een stijging van de werkkapitaalbehoefte betekent meestal dat je een groot deel van jouw financiële middelen besteedt aan het runnen van jouw bedrijf. Daardoor is er minder geld beschikbaar om andere doelstellingen na te streven, zoals investeringen, expansie, acquisities, modernisering of schuldvermindering.

Cashflow forecasts voor inzicht in je voorraad

We spraken net al over forecasting van je voorraden en daarmee het beter laten stromen van werkprocessen en het werkkapitaal. Het is raadzaam om daarnaast een cashflowprognose op te stellen. Zo kun je reageren op mogelijke problemen in de keten en heb je minder onvoorziene situaties.

Agicap kan je helpen om op een makkelijke, snelle en intuïtieve manier cash forecasting en scenario’s te creëren om schommelingen en tegenvallers op te vangen.

Daarbij kun je je vragen stellen rond: het huidige prijsniveau, verandert dat of blijft het zo? Hoe lang kan ik verder met mijn bestaande buffers? En moet ik elders kosten besparen om mijn werkkapitaal op niveau te houden?

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief