Cashflow prognoses: definitie, modellen en gebruik

Leestijd: 9 min.
Cashflow prognose: definitie, modellen en gebruik

Als we een glazen bol zouden hebben, dan konden we de financiële gezondheid van de onderneming eenvoudig bekijken. Nu we dat niet hebben, is het belangrijk om op een andere manier naar de (nabije) toekomst te kijken. Cashflow prognoses kunnen daarbij helpen: op deze manier kan je betere anticiperen op de toekomst. Wat een cashflow prognose is en hoe je er een opstelt, leggen we je hier uit.

Dit vind je in de blog:

Cashflow prognose: definitie

"Cash is King" wordt vaak gezegd als het gaat om het beheer van cash binnen het mkb. Inderdaad, de cashflow is de ruggengraat voor ondernemingen, want dit stelt je in staat om je business te kunnen runnen. Het is dan ook van essentieel belang een prognose op te stellen om te kunnen anticiperen op de verliezen en winsten die je zal boeken en om je beslissingen te nemen op basis van je KPI’s. Het voorspellen van de cashflow speelt dus een rol in het beheer van een onderneming.

Tabel voor je cashflow prognose

Cashflow prognoses bestaan uit het opstellen van een document dat vaak een plan of prognosetabel wordt genoemd. Hiermee kan je de financiële activiteiten binnen de onderneming monitoren de beschikbare middelen, ofwel de liquiditeit van de onderneming, zichtbaar maken. Deze tabel bevat twee belangrijke gegevens die in categorieën zijn onderverdeeld: __verwachte uitgaven en verwachte inkomsten. __

Wie krijgt er te maken met de cashflow prognose?

Cashflow prognoses worden vaak uitgevoerd door de CFO’s van de onderneming of door de manager zelf. Bij het maken van deze prognoses kunnen echter ook andere belanghebbenden bij betrokken zijn:

 • de salesteams wanneer ze hun verkoopprognoses bekendmaken,
 • de bank die informatie geeft over leningen en investeringen,
 • je boekhouder die je voorziet van informatie over de evolutie van je fiscale verplichtingen,
 • tot slot kan je ook steun krijgen van deskundigen op het gebied van bedrijfsbeheer.

Meerdere mensen binnen de organisatie dragen dus bij aan de cashflowprognoses. Om de betrouwbaarheid van je gegevens niet te verliezen, is het dus sterk aan te raden ze regelmatig bij te werken (we spreken vaak van maandelijkse cashflow prognoses).

De tabel met cashflow prognoses: een essentieel onderdeel van de financiële prognoses

In de eerste plaats is belangerijk een tabel op te stellen met de cashflowprognoses, aangezien deze de gegevens bevat die je nodig hebt om je financiële prognoses op te stellen. Deze verschillende gegevens vullen elkaar namelijk aan en het is belangrijk ze te kunnen onderscheiden om ze goed te kunnen interpreteren.

Dit zijn de drie financiële onderdelen die een rol spelen bij de prognose van je onderneming:

 • je resultatenrekening, ook wel de winst-en-verliesrekening genoemd.
 • je geschatte balans, waarin de activa van je onderneming aan het eind van elk jaar zijn opgenomen.
 • je cashflowprognose, die laat zien hoeveel geld je aan het eind van elke maand zal hebben.

Download hier de praktische gids en ontdek wat de 12 musthaves zijn, om zo een ijzersterke cashflow prognose te kunnen maken.

De 12 musthaves voor een succesvolle cashflow prognose

Waarom een cashflowprognose opstellen?

Het opstellen van een cashflow prognose brengt je de volgende voordelen:

Voorspelling van de cashflow om beter te anticiperen op de toekomst

Door je cashflow te voorspellen, kan je beter reageren op onvoorziene omstandigheden en beter anticiperen op je beschikbare liquide middelen. Hoe vaker je de status van je cashflow bekijkt, hoe beter je jouw marge kent om in een beperkte tijd te reageren op een onvoorziene gebeurtenis (economische crisis, herbeperking, nieuwe overheidsreglementering...). Op deze manier kun je cashflowproblemen voorzien, voor je ook daadwerkelijk in de problemen raakt.

Cashflow prognose om je investeringscapaciteit te evalueren

Om nieuwe projecten uit te voeren en geen nieuwe kansen te missen die zich kunnen voordoen, is het belangrijk je toekomstige cashflow te kunnen visualiseren, met name in relatie tot de verschillende scenario's die je voorziet.

Je cashflowprognose is dus nuttig voor het opstellen van je overzicht en het specificeren van de investeringen die je kan doen.

De twee benaderingen van cashflow prognoses

Er zijn twee methoden om de cashflow te voorspellen: de directe benadering en de indirecte benadering. Laten we deze twee methoden eens nader bekijken om te zien welke voor jou het beste is.

De directe benadering van cashflow prognoses

De directe benadering wordt vaak gebruikt om je prognoses voor de korte termijn en soms voor de middellange termijn (tussen 1 en 6 maanden) vast te stellen. Daartoe moet het overzicht de vastgelegde kasontvangsten en -uitgaven bevatten, zodat je financieringsbehoeften zichtbaar worden gemaakt. De cashflowprognose zal je helpen investerings- en financieringsbeslissingen te nemen.

De indirecte benadering van cashflow prognoses

De indirecte benadering is, zoals je zal hebben begrepen, gewijd aan langetermijnprognoses (jaarlijkse prognoses gespreid over maanden of kwartalen, en driejaarlijkse prognoses gespreid over jaren). Deze prognose wordt opgesteld aan de hand van balans variaties en de opstelling van een kasstroomoverzicht. Met deze aanpak kan je variaties in belangrijke indicatoren zoals werkkapitaal en voorraadrotaties beter visualiseren.

Welke methode je ook hanteert voor het voorspellen van je cashflow, je moet je transacties in detail analyseren. Hoe doe je dit? Daar gaan we nu naar kijken.

Hoe stel je de cashflow prognose op?

Om een cashflow prognose op te stellen, moet je de categorieën van je transacties bepalen.

Maak een lijst van je ontvangsten

Onder je ontvangsten vind je, afhankelijk van je activiteitensector, de volgende stromen:

 • Facturen van klanten
 • Leningen en andere financieringen (bankleningen, eigen bijdrage, fondsenwerving, enz.)
 • Subsidies en andere bijstand (Subsidies enz.)
 • Eventueel btw-aftrek (als de af te trekken btw hoger is dan de geïnde btw).

Dit kan variëren van sector tot sector en van bedrijf tot bedrijf, maar als algemene regel geldt dat dit de belangrijkste categorieën zijn die je in je tabel met cashflowprognoses zal vinden.

Maak een lijst van je uitgaande cash

De betalingen bestaan hoofdzakelijk uit :

 • Aankopen en leveranciersschulden
 • Bezoldiging (betaling van salarissen, vergoeding van manager(s), enz.)
 • Sociale zekerheid en werkgeversbijdragen (Zorgpremies, maaltijdcheques, enz.)
 • Rentebetalingen (aflossing van leningen, financiële lasten, interventieprovisie in geval van niet-toegestane overschrijding van de limiet, enz.)
 • Vaste uitgaven (huur, elektriciteit, water, enz.)
 • Abonnementen (internet, mobiel, software, enz.)
 • Belastingen (omzetbelasting, vennootschapsbelasting, onroerendgoedbelasting voor ondernemingen, leerlingenbelasting, btw, enz.)
 • Marketing- en communicatiekosten (advertenties, campagnekosten, handelsbeurzen, flyers, enz.)
 • Dienstverleners (accountants, advocaten, onderaannemers, accountants, bedrijfsadviseurs)
 • Diversen (vergoeding aan cliënten, geschenken en benodigdheden voor cliënten, reiskosten).

Cashflow prognose excel template

Om je te helpen bij het opstellen van je cashflowprognose, raden wij je aan om ons gratis template te downloaden. Dit kan worden gebruikt als basis om je verschillende stromen te categoriseren en zo je behoeften beter te identificeren.

Een voorbeeld van een cashflowprognose nodig? Download je gratis Excel-sjabloon!

NL - CTA banner - Excel template

Cashflowprognoses: waar moet je op letten?

Bij het voorspellen van je cashflow is het belangrijk administratieve fouten te vermijden om betrouwbare gegevens te verkrijgen. Hier volgen de belangrijke elementen waarmee je rekening moet houden bij het opstellen van je cashflowprognoses:

 • Cashflowprognoses zijn altijd __inclusief alle belastingen __
 • Bij het schatten van je uitgaven en inkomsten is het raadzaam de gemiddelde betalingstermijn te gebruiken
 • Houd rekening met de terugbetaling van btw-tegoeden.

Voorbeelden van cashflow prognoses: problemen binnen het vastgoed en de industrie

Cashflow prognoses in de vastgoedsector

Wij hebben professionals uit de vastgoedsector gevraagd naar hun grootste cashflow uitdagingen. Dit zijn de vier grootste problemen die naar voren kwamen:

 • De stroom van eigen vermogen, vergoedingen en marges volgen(anticiperen op de timing van de stroom van eigen vermogen, beheersvergoedingen, marketingvergoedingen en marges is uiterst complex zonder een actueel zicht op de cashflow van elk project)
 • het beheer van de kasstroom van de groep op mondiale basis(met verschillende juridische entiteiten, verspreide bronnen van financiële informatie en soms gediversifieerde activiteiten, is het vaak moeilijk om toegang te hebben tot bijgewerkte gegevens voor de hele groep)
 • Anticiperen op risico's en de gevolgen ervan bepalen (met tientallen projecten die over verschillende maanden of zelfs jaren moeten worden beheerd, en risicovolle uitgaven waarop moet worden geanticipeerd, wordt de prognose snel achterhaald)
 • De werkelijkheid is vaak nog wel anders dan de prognoses(het bijwerken van de kasstroombewakingstabellen in Excel kan enige tijd in beslag nemen, zodat het moeilijk is de verschillen zeer regelmatig te analyseren en dus reactief te zijn).

Voorspelling van de cashflow in de industriesector

Aangezien elke sector uniek is in zijn managementuitdagingen, hebben wij ook gekeken naar de specifieke kenmerken van de industriesector.

Hier zijn 4 problemen die we hebben geïdentificeerd:

 • Beheren van het werkkapitaal (het beheren van een hoog werkkapitaal is in deze sector een echte uitdaging)
 • Beheren van internationale geldstromen (het vereenvoudigen van het beheer van internationale transacties en het inschatten van valutarisico's kan al snel een bottleneck worden)
 • Opstellen van prognoses (bij cashflowprognoses in deze sector spelen meerdere factoren een rol. Daarom is het belangrijk om de prognoses zo gedetailleerd mogelijk te maken.)
 • Opzetten van overzichtelijk financiële reports (het bewaken van de cashflow is een essentieel punt bij het aangaan van deze uitdaging)

Conclusie

Je bent nu klaar om prognoses te maken. Ga er rustig voor zitten, bekijk je transacties en begin met het maken van inzichten die je zullen helpen bij het maken van betere strategische beslissingen!


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief