De valkuilen bij het maken van cashflow prognoses

Leestijd: 5 min.

Geld is de belangrijkste bron van elke onderneming. Het maakt niet uit welke onderneming je hebt, hoe hoog de waardering van je bedrijf is of hoe sterk je bedrijfsmodel is: een paar misstappen in de cashflow prognose en planning kunnen je zomaar ineens in de problemen brengen. Daarom is het zo belangrijk voor elk bedrijf in iedere fase van het bestaan om een zo nauwkeurig mogelijke cashflowprognose op te stellen en een scherp beeld te krijgen van de impact van groeiplannen op de cashflow.

Wat is een cashflow prognose?

Een cashflow prognose geeft inzicht in hoeveel geld je op de bank hebt na verrekening van inkomsten en uitgaven over een bepaalde periode. Jouw cashflow prognose geeft een schatting van je toekomstige banksaldi op basis van het geld dat in en uit je bedrijf gaat.

Naast schulden en vorderingen bevat een cashflow prognose ook posten zoals inkomsten, lonen, afschrijvingen en andere uitgaven die op je resultatenrekening staan. Al deze informatie maakt je cashflow prognose een cruciaal instrument om te begrijpen hoe veranderingen in je strategische plannen van invloed zullen zijn op het draaiende houden van je onderneming.

Als je het platslaat, is het doel van een cashflow prognose om ervoor te zorgen dat je begrijpt of je al dan niet over de nodige hoeveelheid liquide middelen, ofwel liquiditeit, beschikt om te kunnen ondernemen. Maar een goede prognose is meer dan alleen een bevestiging dat je over voldoende werkkapitaal beschikt om je rekeningen en je medewerkers te kunnen betalen. Het moet ook een hulpmiddel zijn om strategische uitdagingen aan te gaan, zoals het vinden van manieren om je bedrijf in de volgende fase te brengen, of te beslissen wanneer je een eventuele volgende financieringsronde moet doen.

Valkuilen voor cashflow prognoses

Bij het maken van cashflow prognoses komt veel kijken. Daar horen helaas ook valkuilen bij. Dit zijn de 3 grootste:

1. Maak niet alleen het ideale scenario

Cashflow prognoses zelf opstellen met behulp van bijvoorbeeld boekhoudsoftware brengt je vaak niet verder dan de ideale scenario’s schetsen voor debiteuren en crediteuren. In je cashflow prognose moet je rekening houden met meer nuances dan het ideale scenario. Wat bijvoorbeeld als een van je klanten in de problemen komt door slecht beheer van de cashflow en zijn factuur niet kan betalen? Of wat als je denkt dat je een betaling over een jaar kan uitspreiden, maar de praktijk anders uitwijst? Dat zou een grote impact hebben op je cashflow op korte termijn en je strategische plannen kunnen laten ontsporen.

Het is moeilijk om een cashflowprognose op te stellen die rekening houdt met alle nuances en variabelen die een impact kunnen hebben op je banksaldo's op dagelijkse, wekelijkse en maandelijkse basis. Maar diepgaand inzicht in een breed scala aan potentiële scenario's is belangrijk.

Tip: neem de tijd om vooruit te kijken en rekening te houden met eventuele situaties die impact kunnen hebben op je cashflow. De beslissingen die je vandaag neemt, zijn belangrijk voor morgen.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

2. Je cashflow prognose staat los van je financiële modellen

Je cashflow prognoses blijken niet op één lijn te liggen met personeelsplannen, kostenprognoses, plannen voor de verkoopquota en andere financiële modellen die helpen bij het runnen van je onderneming. Dit gebeurt wanneer de financiële veronderstellingen die je in het model maakt, niet overeenstemmen met de realiteit van de veranderingen op je bankrekening.

Je zou een financieel model kunnen bouwen op de veronderstelling dat al je klanten je maandelijks zullen betalen. Maar in werkelijkheid kan het zijn dat je verschillende voorwaarden moet opstellen, afhankelijk van de klant. De een betaalt misschien wel maandelijks, maar de ander op jaarlijkse basis en weer een ander 10 procent vooraf. Als je jouw cashflow prognose aanpast zonder ook het financiële model te actualiseren, ontstaan er mogelijk blinde vlekken in je strategische plannen.

De beste cashflow prognoses zijn volledig afgestemd op de financiële modellen die je gebruikt om de algemene bedrijfsprestaties te voorspellen en groeistrategieën uit te stippelen. Om deze afstemming te bereiken, heb je toegang nodig tot realtime financiële gegevens uit al je bedrijfssystemen, zodat je jouw cash altijd monitort aan de hand van realtime data.

3. Je bent niet zelf bij cashflow prognoses betrokken

De gemakkelijkste manier voor bedrijfseigenaren om met cashflowprognoses om te gaan is om iemand in te huren, maar dat betekent niet dat je je volledig afzijdig moet houden. Als je zelf volledig zicht houdt op cashflow prognoses en -voorspellingen kun je effectievere strategische beslissingen nemen.

Zelfs als je de cashflow prognose niet zelf opstelt, moet je in staat zijn onderweg wijzigingen aan te brengen als dat nodig is. De flexibiliteit hebben om ‘wat als’-analyses uit te voeren, is van cruciaal belang.

Want, wat als al je klanten 12 maanden vooruit zouden gaan betalen? Wat als de helft van je klanten te laat is met de betaling van de facturen? Wat als nieuwe leveranciers driemaandelijkse betalingen verwachten? Als iemand anders je cashflowplannen beheert en jij de prognoses niet volledig begrijpt, kun je de verkeerde beslissingen nemen.

Zorg dus dat je deel uitmaakt van het proces als je controle over je cashflow wilt behouden.

Cashflow prognoses voor betere beslissingen

In feite helpen prognoses om je inzicht te geven in je cashflow. Hoewel prognoses niet altijd in lijn hoeven te staan met de realiteit moet je wel overal op voorbereid zijn. Zo kun je als ondernemer in de horeca bijvoorbeeld te maken krijgen met lockdowns, die je wellicht niet had voorzien. En zo zijn er meer situaties.

Hoe beter je begrijpt welke haken en ogen er zijn bij het opstellen van prognoses, des te beter jij je cashflow kunt managen. Agicap kan je daarbij helpen. Wil je weten hoe? Boek je demo bij één van onze specialisten en ontdek het zelf!

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief