Cashflow berekenen? Zo doe je dat!

Leestijd: 4 min.
Blog image - calculating

Het beheren van de cashflow van je onderneming kan soms ingewikkeld zijn. Het hele traject van salarissen, leveranciers, betalingstermijnen, openstaande facturen en investeringen vergt nauwkeurigheid. Het berekenen van je cashflow hoeft daarentegen niet ingewikkeld te zijn: er zijn verschillende manieren en methodes om deze te berekenen die je daarbij zullen helpen.

In deze blog:

Verschillende soorten cashflow

Concreet gaat het om de inkomsten van je onderneming versus de kosten die je maakt voor bijvoorbeeld de betaalde facturen, kosten als huur, belasting en salarissen. De inkomende geldstroom min de uitgaande geldstroom is je cashflow. Daarmee weet je meteen hoe gezond je onderneming is. Cashflow is echt het bloed van je onderneming. Hiermee kun je van dag tot dag ondernemen. Het is daarom goed om altijd te weten hoe het gesteld is met je cashflow.

Zo meteen beschrijven we hoe je cashflow kunt berekenen. Eerst moet je weten dat er verschillende soorten cashflow zijn.

  • Operationele cashflow:

Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de dagelijkse bedrijfsactiviteiten. Denk hierbij aan de salarissen, inkoop van voorraad, de (dagelijkse) omzet die je behaalt uit de producten die je koopt en diensten die je levert, etc.

  • Investeringscashflow:

Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met de (des)investeringen van het bedrijf. Hierbij kan je denken aan investeringen in gebouwen en machines.

  • Vrije cashflow:

De vrije cashflow is het kapitaal dat je uit een onderneming kan halen zonder de voortgang van de bedrijfsactiviteiten te beïnvloeden Deze cashflow laat de reële winst van je onderneming zien. Deze cashflow kun je benutten om bijvoorbeeld uitbreidingen of verdere investeringen te financieren. Ook kun je denken aan het uitkeren van een bedrag aan aandeelhouders.

  • Financieringscashflow:

Dit zijn alle inkomsten en uitgaven die te maken hebben met langlopende leningen en kredieten, uitgaven aan dividenden, of het kopen en verkopen van aandelen.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

Cashflow berekenen

Voor elke cashflow vorm, is er een aparte manier van berekenen.

Operationele cashflow berekenen

Als de operationele cashflow positief is, kun je het kapitaal van de onderneming laten groeien. Als de operationele cashflow negatief is, dan is er vaak een externe financiering nodig, zoals een lening of krediet.

Een goede manier om de operationele cashflow te berekenen is naar je nettowinst (je brutowinst min bedrijfskosten) kijken. Daarnaast neem je de afschrijvingen (zoals op gebouwen en machines) en de verandering in werkkapitaal. Je afschrijvingen zijn geen uitgaven in contanten. Daarom tel je ze op bij je nettowinst.

Het werkkapitaal is een boekhoudkundige term voor wat je als ondernemer nodig hebt om aan je betalingsverplichtingen op korte termijn te voldoen. Deze indicator geeft concreet de middelen weer die een onderneming ter beschikking heeft om de lopende kosten (leveranciers, werknemers, bedrijfskosten) te betalen voordat je inkomsten ontvangt. De lopende kosten kunnen uiteraard stijgen of dalen. Het werkkapitaal is vlottende activa plus kortlopende schulden.

De formule om operationele cashflow te berekenen: Operationele cashflow = Nettowinst + afschrijvingen + of - verandering in werkkapitaal

Investeringscashflow berekenen

Voor de groei van een onderneming, zijn vaak investeringen nodig, zoals apparatuur of machines. Deze investeringen kunnen een grote invloed hebben op de cashflow. Voor het berekenen van deze investeringscashflow kijk je naar investeringen en desinvesteringen. Je verkoopt bijvoorbeeld een verouderde bedrijfsauto of machine.

De formule is dan inkomsten van desinvesteringen – uitgaven aan investeringen.

Vrije cashflow berekenen

De vrije cashflow is het saldo van de operationele cashflow en de investeringscashflow. Het bedrag dat overblijft, kun je herinvesteren of aan aandeelhouders uitkeren.

Je berekent het als volgt: Vrije cashflow = operationele cashflow + investeringscashflow

Financieringscashflow berekenen

De financieringscashflow gaat over het lang vreemd vermogen - langlopende kredieten en leningen - en het eigen vermogen. Het lang vreemd vermogen wordt groter als je bijvoorbeeld een nieuwe lening voor langere tijd neemt. Los je een dergelijke schuld af, dan neemt het lang vreemd vermogen af.

Het eigen vermogen groeit door bijvoorbeeld aandelenuitgifte of als je als eigenaar eigen geld in je ondernemer steekt. En andersom neemt je eigen vermogen af door dividendbetaling aan aandeelhouders of als je zelf als eigenaar geld uit de onderneming onttrekt.

De financieringscashflow berekenen doe je zo: Financieringscashflow = Toename of afname eigen vermogen – toename of afname lang vreemd vermogen.

Breng je cashflow in kaart en maak een forecast

Al die verschillende cashflowstromen kunnen soms onoverzichtelijk zijn. Er zijn hulpmiddelen om alles goed in kaart te brengen en realtime te monitoren hoe het met je cashflow gesteld is. Neem cashflow management, dat inzicht geeft in het vermogen van een onderneming om op korte en lange termijn voldoende liquiditeit te hebben.

Een goede methode om naar de langere termijn te kijken, is een cashflow forecast maken. Dat is een schatting of prognose die het mogelijk maakt om de kaspositie van een bedrijf in de nabije toekomst te beoordelen. Met dit cashflowplan maak je een lijst en berekening van alle inkomsten en uitgaven uit het verleden, om zo toekomstige inschattingen te kunnen maken.

Maak ook een cashflow overzicht: een schema waarmee je tot in detail alle transacties (ontvangsten en uitgaven) die hebben plaatsgevonden en nog zullen plaatsvinden, kunt visualiseren. Zo kun je anticiperen op wat je saldo de komende maanden zal zijn.

Hoe meer je kan vertrouwen op je cashflow overzicht en inschattingen kan maken over je toekomstige stappen, hoe meer zekerheid je hebt in je dagelijkse besluitvorming.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief