Help, bezoek van een deurwaarder. Wat nu?

Leestijd: 4 min.
NL - blog image - doorbell

Een deurwaarder op de stoep. Dat is slecht nieuws, want het betekent dat je al heel lang een rekening nog moet betalen. Een klant heeft dan de hulp van een deurwaarder ingeschakeld om het bedrag alsnog bij je te innen. Het is een situatie die je natuurlijk beter kunt voorkomen. Maar lukt dat niet, dan moet je dit weten over het werk van de deurwaarder.

Wat is een deurwaarder?

Een deurwaarder – ook wel een gerechtsdeurwaarder - is een openbaar ambtenaar die wettelijke bevoegdheden heeft om betaling af te dwingen. Hij zorgt ervoor dat schuldeisers het geld krijgen waar zij volgens de rechter recht op hebben. Een deurwaarder wordt beëdigd door een rechtbank en benoemd door de koning. Hij is de enige bevoegde persoon in Nederland die daadwerkelijk schulden mag en kan innen.

Daarmee heeft de deurwaarder meer bevoegdheden dan een incassobureau en moet je deze twee niet door elkaar halen. Een incassobureau is een bedrijf dat schulden int in opdracht van een schuldeiser, maar zonder wettelijke bevoegdheid. In feite kan iedereen een incassobureau opzetten. Let dus altijd op of je te maken hebt met een incassobureau of deurwaarder.

Lees ook: Wat is een incassobureau en wat doet het precies?

Een deurwaarder heeft namelijk meer pressiemiddelen. Hij kan beslagleggen op bezittingen, een bankrekening of onroerend goed. Als er in een brief van een incassobureau staat dat ze bij het uitblijven van betaling beslag gaan leggen, dan dien je aan de bel te trekken. Een incassobureau mág dit niet doen. Incassobureaus mogen alleen verzoeken of sommeren om te betalen, verder kunnen ze zonder deurwaarder niets uitrichten.

De deurwaarder mag ‘bevel’ doen tot betaling. Bij wet heeft de deurwaarder veel bevoegdheden gekregen, waarmee hij betaling kan afdwingen.

De deurwaarder komt vaak letterlijk aan de deur om jou het betalingsbevel af te geven. Ben je er niet, dan kan hij het ook in de brievenbus doen. Maar vaak moet je zelf tekenen voor ontvangst. De wet noemt deze overhandiging door de deurwaarder het ‘betekenen’ van het vonnis. In het vonnis kan bijvoorbeeld staan dat je tot betaling moet overgaan, maar ook dat er beslag kan worden gelegd.

NL - CTA Blog - grip op je cashflow

De bevoegdheden van een deurwaarder

De deurwaarder heeft dus wettelijke bevoegdheden gekregen om betaling af te dwingen. Deze bevoegdheden maken het mogelijk om met een vonnis van de rechter of een beschikking beslag te leggen op inkomsten, loon of salaris, op banktegoeden en op roerende en onroerende zaken. Een deurwaarder mag zelfs tot ontruiming van een woning overgaan. Beslaglegging gebeurt eigenlijk alleen bij schulden bij overheidsinstanties, zoals de Belastingdienst, de gemeente, het CJIB en DUO.

Minnelijk traject

In sommige gevallen wordt gerechtsdeurwaarders gevraagd om incassowerkzaamheden voor de schuldeiser uit te voeren, zoals het versturen van een incassobrief. Dit is het zogenaamde ‘minnelijke traject’. Het betekent dat er nog geen sprake is van een gerechtelijke procedure, maar dat er eerst op een andere manieren wordt geprobeerd om tot betaling of een regeling te komen.

Kosten deurwaarder

De deurwaarder maakt kosten om de schuld bij jou te kunnen incasseren. Dat kunnen incassokosten, proceskosten, informatiekosten en beslagkosten zijn. Incassokosten zijn de kosten die gemaakt zijn om de rekening te laten betalen voordat de rechter om een uitspraak werd gevraagd. De kosten van de deurwaarder zijn bij wet geregeld. Hier kun je zelf de hoogte van de incassokosten uitrekenen.

Bezwaar maken

Een bepaalde (overheids)instantie, bijvoorbeeld de Belastingdienst, wil een schuld bij je innen. Heb je na aanmaningen nog niet betaald, dan krijg je al snel te maken met de gerechtsdeurwaarder. Eigenlijk ben je dan al te laat om nog iets te regelen, al valt er al kun je wel bezwaar maken. Als je het er niet eens bent dat je moet betalen, ontstaat er een executiegeschil. Hiervoor kun je het beste juridisch advies vragen, zoals bij het Juridisch Loket.

Mocht je vinden dat een deurwaarder niet goed te werk is gegaan, dan kun je daar ook bezwaar tegen maken, of een klacht indienen. Dat kan bij de Nationale Ombudsman en de Kamer voor Gerechtsdeurwaarders.

Proberen een bezoek van de deurwaarder te voorkomen

Eenmaal in een incassoproces kunnen de kosten behoorlijk oplopen, nog boven op de al uitstaande rekening. Je kunt dus beter zorgen dat een deurwaarder jou niet bezoekt.

Zorgen voor tijdige betaling is natuurlijk de makkelijkste weg. Maar lukt dat niet, neem dan op tijd contact op met de schuldeiser. Je kunt misschien onderhandelen en een nieuwe betalingsafspraak kunnen maken. Mogelijk kun je afspreken in termijnen te betalen.

Soms kom jij zelf in de problemen omdat een van jouw klanten jou niet, of niet op tijd betaalt. Weet dus wie je klant is, check voordat je met hem in zee gaat zijn kredietwaardigheid. Zorg dat je betalingsvoorwaarden helder zijn en leg deze vast. Stel een betalingstermijn op waaraan de klant zich dient te houden.

Voor financiële situaties geldt dat je vooral transparant moet blijven en voortdurend contact moet houden met partijen waarmee je zaken doet. Dus zowel met je klant als met je leverancier.

Een sterk debiteurenmanagement kan je eveneens veel opleveren om je geldstromen te bewaken.

NL - Blog CTA banner V2


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief