Aandelenkapitaal, alles wat je erover wilt weten

Leestijd: 5 min.
Blog image - aandelenkapitaal

Heb je een BV of NV dan geef je aandelen uit. Het aandelenkapitaal van een onderneming is het bedrag waartegen je onderneming die aandelen heeft uitgegeven of kan uitgeven. Alles over aandelenkapitaal en wat het betekent voor je onderneming.

Dit vind je in de blog:

Wat is aandelenkapitaal?

Het aandelenkapitaal valt onder het eigen vermogen. Een onderneming heeft dit vermogen verkregen door aandelen uit te geven. Op de balans staan de aandelen genoteerd tegen de nominale waarde, ofwel het bedrag waarvoor de onderneming de aandelen oorspronkelijk heeft uitgegeven.

Het aandelenkapitaal is een deel van de passiva van een onderneming. De passiva zijn de schulden en lasten.

BV’s en NV’s

Alleen besloten vennootschappen (BV) en naamloze vennootschappen (NV) geven aandelen uit. Eenmanszaken en vennootschap onder firma (VOF) kunnen dat niet. Bij de NV zijn de aandelen vrij overdraagbaar, bijvoorbeeld op de beurs.

Bij de BV staan de aandelen ingeschreven onder de naam van de aandeelhouder. Er zit een blokkeringsregeling op. Dat betekent dat de aandeelhouder die er vanaf wil ze eerst moet aanbieden aan de andere aandeelhouders . De overdracht van de aandelen van een BV gaat altijd via de notaris. Wil je aandeelhouder worden van een onderneming, dan kun je terecht bij banken of brokers.

Waarom geef je aandelen uit?

Als je een onderneming start, kun je zelf bepalen hoeveel aandelen je uitgeeft en wat deze waard zijn. Vaak kiezen ondernemers voor een wat groter aantal, zodat je ze in de toekomst eventueel kunt verkopen.

In het verleden gold er een minimumbedrag voor de waarde van een aandeel, maar die regel is inmiddels afgeschaft. Het is wel verstandig om er voldoende waarde aan te geven, omdat andere ondernemingen graag willen zien hoe kredietwaardig je bent.

Aandelen zijn een instrument waarmee je je onderneming kunt financieren. Op deze manier trek je geld aan dat je nodig hebt voor je activiteiten en verdere groei van je bedrijf. Het geld dat je met uitgifte van aandelen ophaalt, heb je voor onbepaalde tijd tot je beschikking en heet het eigen vermogen.

Als je een aandeel hebt in een onderneming, dan is dat ook een eigendomsbewijs van een deel van die onderneming. Het geeft je als aandeelhouder ook het recht op een evenredig deel van de winst.

Voor een onderneming is het gunstig dat dit aandelenkapitaal in de onderneming zit, zodat je er gebruik van kunt maken voor de lopende zaken en investeringen. Pas als er winst wordt gemaakt kunnen aandeelhouders een uitkering - het dividend – vragen.

Maakt een onderneming winst, dan is het nog niet altijd zeker of je als aandeelhouder een uitkering van dividend krijgt. Tijdens de jaarlijkse aandeelhoudersvergadering bepalen de aandeelhouders wat er met de winst gebeurt: geheel, gedeeltelijk of niet uitkeren.

Goed om te weten: Stel dat je je onderneming wilt verkopen, dan kun je op dat moment opnieuw de waarde van je aandelen bepalen.

Overzicht in het aantal aandelen - en de waarde ervan - is belangrijk. Zo weet je hoeveel cash je hebt, oftewel: je weet wat je eigen vermogen is. Dit is belangrijk om te weten, want mocht je grote investeringen gepland hebbens staan, dan weet je hoe je er financieel aan toe bent.

NL - CTA banner - Whitepaper anticipate on cashflow

Aandelenwaarde

Ieder aandeel in een BV of NV heeft een nominale waarde, ofwel de waarde van het aandeel volgens de statuten. Het geplaatste aandelenkapitaal van een BV of NV is het totaalbedrag van de nominale waarde van de door die vennootschap uitgegeven aandelen. Dit zijn zowel de aandelen van de onderneming zelf als van aandeelhouders buiten de onderneming.

Tenzij in de statuten staat vermeld, kan de vennootschap door uitgifte van aandelen het geplaatst kapitaal onbeperkt vergroten.

Drie onderdelen van het aandelenkapitaal

Het aandelenkapitaal bestaat uit drie onderdelen. Dat zijn het maatschappelijk aandelenvermogen, aandelen in portefeuille en het geplaatst aandelenvermogen.

  • Het maatschappelijk aandelenvermogen

Dat is het totale vermogen dat een onderneming kan verkrijgen door aandelen te plaatsen. Het maatschappelijk aandelenvermogen is verdeeld in aandelen in portefeuille en het geplaatst aandelenkapitaal. Tussen de twee kan bedrijf wel mee schuiven en veranderingen aanbrengen.

  • Aandelen in portefeuille

Dat zijn de aandelen die je als onderneming nog uit kan geven. Stel dat je je bedrijf verder wil financieren of investeringen wil doen, dan kan je besluiten aandelen uit te geven. Daarmee geef je aandeelhouders de mogelijkheid deze te kopen en daalt het aantal aandelen in portefeuille. Als een onderneming andersom eigen aandelen terugkoopt van aandeelhouders dan stijgen de aandelen in portefeuille.

  • Geplaatst aandelenkapitaal

Dat zijn de aandelen die een onderneming aan de aandeelhouders uit heeft gegeven. Bij het uitgeven van nieuwe aandelen of stockdividend stijgt het geplaatst aandelenkapitaal. Stockdividend draait om nieuwe aandelen aan de aandeelhouders als beloning voor hun bijdrage aan de onderneming.

Aandelen plaatsen kun je op drie manieren, namelijk a pari (tegen de waarde die op het aandeel staat vermeld), boven pari (dan is het bedrag hoger dan de waarde op het aandeel) en beneden pari (lager dan de waarde van het aandeel).

Beurswaarde

Ondernemingen kunnen ook besluiten de aandelen aan het grote publiek te verkopen. Dat kunnen ze doen door de beurs op te gaan. Op een aandelenbeurs bepalen vraag en aanbod wat de waarde is van elk aandeel. Een onderneming krijgt dan een bepaalde beurswaarde. Overigens kunnen alleen NV’s dit doen, want bij een besloten vennootschap staan de aandelen immers op naam.

Eigen vermogen

Het aandelenkapitaal valt dus onder het eigen vermogen. Dat is een boekhoudkundige term die de waarde van alle bezittingen van het bedrijf min het vreemd vermogen weergeeft. Het eigen vermogen is een belangrijke indicator hoe je er als onderneming voorstaat, maar het is iets anders dan de marktwaarde van je onderneming. Het eigen vermogen vertegenwoordigt in feite de financiële waarde die aandeelhouders zouden ontvangen in het geval van een bedrijfsliquidatie. Het eigen vermogen is belangrijk, omdat het vaak gezien wordt als buffer om financiële tegenvallers op te vangen.

Houd financieel overzicht

Bij het bepalen van het eigen vermogen komt veel kijken. Het is zaak voor jouw onderneming een goed financieel overzicht te maken, zodat je altijd meteen weet of je bij moet sturen of niet en hoe je eventuele klappen kunt opvangen. Met een financieel overzicht kun je het vermogen van je bedrijf analyseren en beslissingen nemen. Agicap kan je daarbij helpen.

Blog CTA banner - liquiditeitsbegroting


Schrijf je in voor onze nieuwsbrief