« AGICAP » fortrolighedspolitik

Sidst opdateret den 25/02/2021

Behandling af personoplysninger og respekt for privatlivet står i centrum for vores opmærksomhed.

AGICAP forpligter sig også til at overholde gældende lovgivning om beskyttelse af privatlivet og personoplysninger og især den europæiske forordning om beskyttelse af personoplysninger (GDPR) af 27. april 2016.

Formålet med denne privatlivspolitik (i det følgende benævnt "privatlivspolitik") er derfor at :

 • give dig mulighed for at videregive dine personlige oplysninger fortroligt og med fuld fortrolighed, når du indgår et forhold til AGICAP, uanset hvordan og især når du bruger websiden www.agicap.com/da/ og appen app.agicap.com (websiden og appen omtales herefter sammen eller hver for sig som "Internet websiden"),
 • oplyse om de formål, hvortil AGICAP behandler de indsamlede data,
 • oplyse om de foranstaltninger, der træffes for at sikre fortrolighed og sikkerhed for personoplysninger,
 • og generelt for at oplyse dig om dine rettigheder i forbindelse med personoplysninger.

1. Hvem er vi?

Dine personoplysninger behandles af AGICAP og dets datterselskaber, som er et forenklet aktieselskab med en kapital på 22.374 euro, hvis hjemsted er beliggende på adressen 13 Quai du Commerce - 69009 Lyon (Frankrig) registreret under N° 823 248 703 RCS LYON (i det følgende benævnt "AGICAP").

2. Hvornår indsamler vi personoplysninger?

Når du kontakter AGICAP, på en hvilken som helst måde, især når du besøger hjemmesiden og bruger den, kan du blive bedt om at videregive en vis mængde personoplysninger om dig, dvs. oplysninger, der direkte eller indirekte tillader din identifikation.

Du vil blive bedt om at videregive personoplysninger for:

 • At oprette din personlige konto eller oprette forbindelse til den,

surfe på websiden,

 • enhver blanket som du udfylder på websiden,
 • abonnere på vores nyhedsbrev,
 • abonnere på et AGICAP-tilbud/en eller flere tjenesteydelser,

offentliggøre en anmeldelse,

 • enhver udveksling med os via telefon, e-mail, sociale medier, forum eller andre midler,
 • rapportere et problem eller anmode om hjælp, kontakte kundeservice,

ansøge omkring vores jobtilbud.

Du vil være i stand til at modtage information og kommercielle tilbud fra AGICAP via elektronisk kommunikation (nyhedsbreve, e-mail, sms...). Disse e-mails giver dig mulighed for at holde dig ajour med AGICAP-nyheder og de mulige fordele, du kan drage fordel af. Vi måler åbnings satsen af vores elektroniske forsendelser for bedst muligt at tilpasse dem til dine behov.

Nogle personlige data, der kan blive anmodet om dig, er obligatoriske. Den obligatoriske karakter af de indsamlede data er angivet med en stjerne, de andre data er valgfrie. Manglende levering af obligatoriske personoplysninger gør det umuligt at få adgang til alle de tjenester, AGICAP tilbyder.

De varer og ydelsestjenester, der tilbydes af AGICAP og mere specifikt hjemmesiden, er ikke beregnet til mindreårige.

3. Hvilke personoplysninger indsamler vi?

AGICAP kan indsamle følgende personoplysninger fra dig på hjemmesiden:

Identifikationsdata Titel, efternavn, fornavn, e-mailadresse, telefonnummer, login og adgangskode tilknyttet din brugerkonto, faktureringsadresse
Login/brugsdata IP-adresse, browserhistorik, ordrehistorik, besøgsvej, operativsystem, oplysninger om de enheder, hvorfra du besøger webstedet, præferencer og interesser osv.
Finansielle data Data om din virksomhed, fakturaer og finansiel status; Data om din virksomheds finansielle konti; Bankoplysninger såsom banktransaktioner, kontosaldi, bankkontonavne og -typer; Data fra finansiel software fra tredjepart (regnskabssoftware, faktureringssoftware, CRM, ERP)
Betalingsdata RIB-BANKDATA, bank oplysninger, fakturaer, bank transaktioner
Données de localisation Oplysninger om placering
Arbejdsliv CV, ferhvervsuddannelse, følgebrev; Stilling, virksomhed/selskab

For alle andre data, der indsamles andetsteds, vil dataindsamlingsformularen beskrive de regler, der gælder for de således indsamlede data, hvis de adskiller sig fra reglerne i nærværende fortroligheds politik.

4. Til hvilke formål indsamles de?

Under det forhold, du har til AGICAP, uanset arten af dette forhold, kan AGICAP indsamle personoplysninger fra dig af flere grunde:

 • Kundestyring: udstedelse af tilbud, afsendelse af generelle salgsbetingelser, opdatering af kundeoplysninger, udarbejdelse og indgåelse af kontrakter, fornyelse af kontrakter;
 • Forvaltning af onlinesalg: modtagelse af online betalingsbekræftelser, oprettelse af onlinekonti, administration af onlineabonnementer;
 • Forvaltning af Hjemmeside : navigationsstatistik (cookies), opdatering og hosting af hjemmesiden, online chat, svar på kontaktformularer,
 • Forvaltning og offentliggørelse af meddelelser, forvaltning af adgang til visse tjenester på hjemmesiden;
 • Kommerciel efterforskning: afsendelse af nyhedsbreve og e-mail, håndtering af webinarer
 • Penge forvaltning: fakturering, betalinger, opkrævninger;

Forvaltning af GDPR-relaterede anmodninger : forvaltning af dine anmodninger vedrørende dine rettigheder som beskrevet i § 8;

 • Forvaltning af kommunikationsværktøjer : Forvaltning og vedligeholdelse af mobil- og fasttelefonflåden;

Reklame: Oprettelse af annoncer på forskellige medier, deling af publikum med tredjeparter; App udformningen 

 • Forvaltning af fremkommende tvister og tvister : fremkommende tvister (inddrivelse og krav) med kunder.;
 • Overholdelse af vores juridiske og lovgivningsmæssige forpligtelser.

Vi kan bruge data til bedre at forstå vores kunder eller til statistiske formål for at analysere webside aktivitet og forbedre de tjenesteydelser vi tilbyder.

Det retsgrundlag, som vi sætter vores lid til at behandle personoplysninger på, omfatter behandling, der:

 • er nødvendige for opfyldelsen af den kontrakt , der er indgået mellem dig og AGICAP, i overensstemmelse med § 6.b i GDPR, såsom: kundeadministration, onlinesalg, administrativ ledelse af personale
 • er nødvendige for at overholde de retlige og lovgivningsmæssige forpligtelser , der pålægges AGICAP i overensstemmelse med § 6, stk. 6, i GDPR, såsom sociale og skattemæssige angivelser og regnskabsmæssige forpligtelser
 • er nødvendige for at respektere vores legitime interesser, i overensstemmelse med § 6.f i GDPR, såsom udvikling af AGICAP's aktiviteter, forbedring af tjenesteydelser, søgning efter nye tjenester, administration, vedligeholdelse og forbedring af hjemmesiden,

5. Hvor længe opbevares de?

Under det forhold, du har til AGICAP, uanset arten af dette forhold, kan AGICAP indsamle personoplysninger fra dig i henhold til følgende forholdsregler:

Formål med behandlingen Retsgrundlag for behandling Behandlet Personoplysninger Opbevaringens tidsrum
Kunde forvaltningen kontrakt Identitet, privatliv, erhvervsliv, økonomisk information 5 år at regne fra kontraktforholdets ophør
Prospekterings forvaltning Berettiget interesse Identitet, privatliv, erhvervsliv 3 år at regne fra sidste kontaktforhold
Online salgsforvaltning Berettiget interesse og kontrakt Identitet, privatliv, erhvervsliv, økonomisk information 5 år at regne fra kontraktforholdets ophør inden for rammerne af kontrakt indgåelse 10 år at regne fra regnskabsårets afslutning, hvis der er tale om betalinger
Forvaltning af websted Berettiget interesse Identitet, privatliv, arbejdsliv, internet, login-data 5 år at regne fra kontraktforholdets ophør inden for rammerne af kontrakt indgåelse 10 år at regne fra regnskabsårets afslutning, hvis der er tale om betalinger. For cookies er opbevaringen på 13 måneder
Kommerciel prospektering hos fagfolk Berettiget interesse Identitet, privatliv, erhvervsliv 3 år at regne fra sidste kontaktforhold
Generelt intern regnskab Lovgyldige og retmæssige forpligtelse Identitet, privatliv, økonomisk information, følsomme data (kollektive procedurer) 10 år at regne fra regnskabsårets afslutning
Økonomi forvaltning Lovgyldige og retmæssige forpligtelse Identifikationsdata, privatliv, økonomiske oplysninger 10 år at regne fra regnskabsårets afslutning
Forvaltning af GDPR-relaterede anmodninger Lovgyldige og retmæssige forpligtelser Identitet, erhvervsliv 2 år at regne fra sidste kontaktforhold
Reklame Berettiget interesse Identitet, privatliv, erhvervsliv, internet, login-data 5 år at regne fra kontraktforholdets ophør Udnyttelse af personoplysninger Berettiget interesse Identitet, privatliv, erhvervsliv, login-data, internetdata, økonomisk information, følsomme data (kollektive procedurer for juridiske personer og ledere) 5 år at regne fra kontraktforholdets ophør omkring kunde data 3 år at regne fra den sidste kontakt for prospektdata App udformningen Berettiget interesse Identitet, erhvervsliv, økonomiske oplysninger, login-data 5 år at regne fra kontraktforholdets ophør omkring kunde data 3 år at regne fra den sidste kontakt for prospektdata

For alle andre data, der indsamles andetsteds, vil dataindsamlingsformularen beskrive de regler, der gælder for de således indsamlede data, hvis de adskiller sig fra reglerne i nærværende fortroligheds politik.

6. Hvem sendes mine personlige data til?

De personlige oplysninger, der indsamles af AGICAP, sælges ikke til tredjeparter. Vi kan dog dele personoplysninger, der er indsamlet, med andre enheder, nemlig:

 • bemyndigede medlemmer af AGICAP's personale i forbindelse med udførelsen af de opgaver, som følger af ovennævnte formål

 • Vores tjenesteudbydere, især dem, der udfører visse funktioner på vores vegne, nemlig:

 • Vores betalingstjeneste leverandør: STRIPE

 • Vores leverandører af analyse- og præstationssoftware: Google Analytics, Hotjar;

 • Vores hosting leverandør: NETLIFY og Microsoft AZUR

 • Vores leverandører af kommunikationsværktøjer: INTERCOM, GMAIL E-MAIL, LUFTOPKALD, SLAP, GOOGLE MEET

 • Vores CRM-software leverandør: HUBSPOT

 • Vores leverandører af værktøjer til forvaltning af kundeanmeldelser: SURVICATE, CAPTERRA

 • Vores leverandører af dataopbevaring værktøjer: Dropbox, Google Drive, Cloud GCP, One Drive fra Microsoft

 • Vores leverandører af intern forvaltning værktøjer: NOTION, SPENDESK

 • Vores leverandører af værktøjer til data- lagring, indhentning, henvisninger, transmission, distribution og analyse: BIGQUERY, Captaine DATA, AIRTABLE, SHAREFILE, SEGMENT, LOOKER, TECH DATA

 • Vores leverandører af app udviklings værktøjer: PRODUKTBRÆT, BUNKE

 • Vores leverandør af elektroniske signatur løsninger: DOCUSIGN

 • Google-suite

 • Vores forretningspartnere: kunder og leverandører

 • Vores advokatfirmaer, konsulentfirmaer, revisorer

 • Juridisk personale og ministerielle embedsmænd som en del af deres opgave med at forvalte tvister og inkasso: I tilfælde af en tvist kan vi dele dine personoplysninger til forsvar af vores rettigheder, især med domstolene og de tiltalte

 • Sociale netværk (Linkedin, Facebook, Google Suites, Criteo, Afillae, Appviser, Twitter)

 • Tredjeparter til deling af publikum

Vi kan også videregive dine personoplysninger til enhver potentiel køber i tilfælde af salg af en AGICAP-enhed eller dennes aktiver.

Vi forbeholder os retten til at videregive dine personoplysninger til andre parter i tilfælde, hvor det kræves eller tillades af lov, gældende lovbestemmelser, retskendelse eller regulativer, eller hvis en sådan videregivelse er nødvendig i forbindelse med en undersøgelse eller procedure, hjemme eller i udlandet.

Ud over de antagelser, der er anført ovenfor, kan vi videregive ikke-personlige oplysninger til tredjeparter, såsom aggregerede statistiske data.

7. Hvordan bliver mine personlige data beskyttet?

AGICAP er forpligtet til at sikre sikkerheden af de data, du videregiver. For at forhindre uautoriseret adgang, brug, ændring, destruktion, tab, skade eller videregivelse er der truffet passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at beskytte de indsamlede data. Især sikres sikkerheden af dine data:

 • takket være fysiske sikkerhedsforanstaltninger: samtaleanlæg, låste rum, alarmer, brandalarmer osv...
 • takket være brugernavn og adgangskodebeskyttelse
 • Igennem adgang til data, der er begrænset til de pågældende tjenester
 • Igennem brug af branchestandarden TLS for at sikre sikker handelsudveksling

For at hjælpe i denne proces med at beskytte dine data anbefales det at undgå at bruge et login eller en adgangskode, der er for indlysende, samt regelmæssigt at ændre dit kodeord og sikre, at du ikke kommunikerer dit kodeord til nogen.

Desværre er overførslen af information, især via internettet, ikke helt sikker. Selvom AGICAP er forpligtet til at gøre sit yderste for at beskytte dine personlige data, kan AGICAP ikke fuldt ud garantere sikkerheden af de data, som vedrører dig, som du videregiver.

I tilfælde af brud på dine personoplysninger, der udgør en risiko for de registreredes rettigheder og frihedsrettigheder, skal du være opmærksom på, at AGICAP og/eller dets potentielle underleverandører har pligt til at underrette den kompetente tilsynsmyndighed og hurtigst muligt underrette dig om ethvert brud på personoplysninger, som kan medføre en høj risiko for dine rettigheder og friheder, så du kan træffe de nødvendige foranstaltninger.

8. Hvad er mine rettigheder?

Du har ret til at få adgang til dine personoplysninger, at ændre dem, slette dem, at blive glemt af AGICAP, at begrænse behandlingen af dine data, at modtage personoplysninger om dig, der leveres til AGICAP, i et struktureret, hyppigt anvendt og maskinlæsbart format, og af en legitim grund at gøre indsigelse mod behandling af personoplysninger. Hvis behandlingen er baseret på dit samtykke, har du også ret til at fortryde og trække det tilbage. Du har også ret til at indgive en klage til CNIL eller en databeskyttelsesmyndighed i en EU-medlemsstat og til at definere postmortem-direktiver.

Denne ret kan til enhver tid udøves:

 • Enten via kontaktformularen, der findes på hjemmesiden
 • Eller via mail til AGICAP — dpo — 13 Quai du Commerce 69009 Lyon (Frankrig)

For at give AGICAP mulighed for at reagere hurtigt, takker vi dig for at angive dit efternavn, fornavn, e-mail, adresse og om muligt din kundereference. Nogle anmodninger om udøvelse af dine rettigheder (ret til aktindsigt) skal ledsages af en fotokopi af et identitetsdokument, der bærer din underskrift, for at bekræfte din identitet og angive den adresse, hvortil svaret skal sendes til dig. Et svar vil derefter blive sendt til dig, undtagen i særlige tilfælde, inden for en (1) måned efter modtagelsen af anmodningen.

9. Blev mine data overført til lande uden for EU?

Principielt er det ikke meningen, at de indsamlede personoplysninger skal overføres uden for EU. Disse personoplysninger er hostet på en server i EU. Imidlertid kan softwaren muligvis overføre data uden for EU, især til USA. Inden overførslen uden for Den Europæiske Union træffer AGICAP alle nødvendige foranstaltninger og garantier for at sikre sådanne overførsler og forpligter sig til at sikre, at denne overførsel dækkes af:

 • En tilstrækkelig afgørelse fra Europa -Kommissionen i overensstemmelse med § 45 i den europæiske databeskyttelsesforordning
 • Standardkontraktbestemmelser udstedt af Europa-Kommissionen eller en tilsynsmyndighed i overensstemmelse med § 46 i den europæiske databeskyttelsesforordning
 • Bindende virksomhedsregler, der er godkendt af en kompetent tilsynsmyndighed i henhold til § 47 i den europæiske databeskyttelsesforordning. Hvis en overførsel af data til lande, der ikke er anerkendt af Europa -Kommissionen som et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau, bør overvejes, vil AGICAP informere dig derom

10. Hvad med cookies i alt dette?

Under dine besøg på hjemmesiden kan der placeres en „cookie“ på din computer, tablet eller smartphone. Cookies registrerer oplysninger om din browsing på hjemmesiden (viste sider, dato og tidspunkt for konsultation osv.) og giver os dermed mulighed for at kende dine præferencer og bedre opfylde dine forventninger og behov.

Når du besøger hjemmesiden første gang, informerer et banner dig om tilstedeværelsen af disse cookies og deres formål. Hvis du gør indsigelse mod brugen af disse cookies og andre cookies, kan du indstille dem ved at følge instruktionerne i linket i banneret „Indstillinger“.

Derudover kan du til enhver tid få klare og eksplicitte oplysninger om de formål, som cookies bruges til, oplysninger om, hvordan du modsætter dig brugen af cookies og administrerer brugen af disse cookies, ved at klikke på linket i det pågældende banner.

Vi vil gerne påpege, at nægtelse af cookies kan forhindre dig i at få adgang til visse funktioner på hjemmesiden. Hvis den systematiske deaktivering af cookies i din browser forhindrer dig i at bruge visse tjenester eller funktioner, der leveres af AGICAP, kan denne fejl under ingen omstændigheder udgøre skader, der giver anledning til kompensation af denne grund.

Som på de fleste hjemmesider bruger hjemmesiden cookies, der kan klassificeres i fire kategorier:

Cookie type Formål Opbevaringens tidsrum
Strengt nødvendigt Disse cookies er vigtige for at give dig mulighed for at navigere på vores websted og bruge dens funktioner. De oplysninger, der indsamles af disse cookies, er relateret til driften af vores websted, for eksempel scriptsproget på hjemmesiden og sikkerhedstokens, der sikrer sikkerheden i områder af vores hjemmeside. 8t
Ydeevne/analyse Disse cookies indsamler anonyme oplysninger om din brug af vores hjemmeside, for eksempel hvilke sider du besøger oftest, hvis du modtager fejlmeddelelser, og hvordan du er ankommmet på vores hjemmeside. De oplysninger, der indsamles af disse cookies, bruges kun til at forbedre din brug af vores hjemmeside og aldrig med det formål at identificere dig. Nogle gange placeres disse cookies af tredjepartsleverandører af webtrafikanalysetjenester, f.eks. Google Analytics. 13 måneder.
Funktioner Disse cookies husker de valg, du foretager, for eksempel det land, hvorfra du besøger vores hjemmeside, dit sprog og eventuelle ændringer, du foretager i tekststørrelse eller andre dele af websider, som du kan tilpasse, for at forbedre din oplevelse på vores hjemmeside og for at gøre dit besøg mere personligt og venligt. De oplysninger, som disse cookies indsamler, kan blive anonymiseret og kan ikke bruges til at spore dine browsingaktiviteter på andre websteder. 13 måneder.
Tilpasnings Cookie Disse cookies gør det muligt for brugeren at få adgang til tjenesten med generelle karakteristika, der er foruddefineret på sin terminal eller defineret af brugeren. For eksempel sproget, typen af browser, hvorigennem de får adgang til tjenesten, indkøbskurven, den valgte valuta eller tilstanden til visning af valgt indhold. 13 måneder.

Du kan til enhver tid deaktivere cookies ved hjælp af vores cookies forvaltningsværktøj eller slette dem ved at ændre dine browserindstillinger.

Vi vil dog gerne påpege, at indstilling eller sletning af cookies kan ændre dine betingelser for adgang til vores tjenester.

11. Sociale netværk

Hjemmesiden bruger „plug-ins“ eller sociale moduler. Disse omfatter små knapper, der giver adgang til tredjeparts sociale netværk som Facebook, Snapchat, Instagram, YouTube, som du kan finde på hjemmesiden. Når du besøger en side på hjemmesiden, der indeholder plug-ins eller sociale moduler, etableres der en forbindelse til serverne i de pågældende sociale netværk, som derefter informeres om, at du har adgang til den tilsvarende side på webstedet, der er blevet konsulteret, selvom du ikke har en brugerkonto.

12. Ændring af fortrolighedspolitikken

AGICAP forbeholder sig ret til at ændre eller mere generelt opdatere denne fortrolighedspolitik til enhver tid og uden forudgående varsel. Eventuelle væsentlige ændringer vil blive rapporteret på hjemmesiden og/eller, hvis det er nødvendigt, via e-mail. Vi inviterer dig til at tjekke denne side regelmæssigt for at holde dig orienteret om ændringer i fortrolighedspolitikken.

13. Kontakt AGICAP

Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger eller andre bemærkninger, anmodninger eller klager vedrørende fortrolige oplysninger, kan du kontakte vores databeskyttelsesrådgiver via e-mail på følgende adresse: dpo@agicap.fr