Generelle betingelser for brug af "AGICAP"-applikationen

Sidst opdateret den 19/04/2021

DET ER VIGTIGT, AT DU LÆSER DISSE ALMINDELIGE BETINGELSER OMHYGGELIGT, FØR DU BRUGER DENNE APP.

HVIS DU IKKE ACCEPTERER VILKÅRENE I DISSE ALMINDELIGE BETINGELSER, MÅ DU IKKE KLIKKE PÅ "JEG ACCEPTERER". Selskabet „AGICAP“ inviterer dig til at udskrive NÆRVÆRENDE før du giver din accept, for at sikre, at du accepterer dem uden forbehold.

HVIS DU BRUGER DENNE APP PÅ NOGEN MÅDE, ACCEPTERER DU AT OVERHOLDE VILKÅRENE I DISSE ALMINDELIGE BETINGELSER, SOM UDGØR EN KONTRAKT MELLEM VIRKSOMHEDEN „AGICAP“ OG DIG.

1 - Definitioner

Det som er angivet i denne paragraf, og som anvendes under disse almindelige betingelser , har følgende betydning:

« AGICAP » : henviser til den virksomhed, der udviklede Appen og leverer tjenesterne: AGICAP, et forenklet aktieselskab med en kapital på 22.374€, hvis vedtægtsmæssige hovedsæde er beliggende på 13 Quai du Commerce 69009 Lyon (Frankrig), registreret ved RCS i LYON under nummer 823 248 703.

« Appen » : henviser til „AGICAP“ -platformen, som AGICAP stiller til rådighed for brugere, og som er tilgængelig på computeren.

« GCU » : henviser til disse generelle brugsbetingelser.

« Kunden » : henviser til enhver professionel, der er registreret ved RCS eller Handels- og selskabsregistret, og som har abonneret på en abonnementsaftale med AGICAP, hvilket giver mulighed for levering af Appen til brugere.

« Kontrakt » : henviser til denne kontrakt, indgået mellem AGICAP og brugeren.

« Selskabs Interface » : henviser til det område, hvorfra kunden og/eller brugeren får adgang til tjenesterne, idet det angives, at kunden kan have lige så mange forretningsgrænseflader som selskaber denne er ejer af, og for hvilket han ønsker at tegne et abonnement. Ved institut forstås en juridisk uafhængig enhed inden for Kunden med eget SIRET selskabs-nummer og bankkonto.

« Licens » : henviser til retten til at bruge Appen, der giver brugeren mulighed for at få adgang til og bruge det i den periode den er blevet tildelt.

« Part » eller « Parter » : henviser til AGICAP og brugeren, individuelt eller kollektivt.

« Fortrolighedspolitik » : refererer til AGICAPs fortrolighedspolitik, tilgængelig på følgende adresse: https://agicap.com/da/fortrolighedspolitik/.

« Tjenesteydelser » : henviser til de tjenester, der tilbydes af Applikationen som beskrevet heri.

« Bruger » : henviser til enhver fysisk person, der nyder godt af adgang til Appen i henhold til vilkårene i denne GTU (almindelige betingelser ).

2 - Anvendelsesområde

« 2.1 »  Disse almindelige betingelser definerer de vilkår og betingelser, hvorunder brugeren får adgang til og drager fordel af tjenesterne. « 2.2 »  Brugers brug af Appen indebærer fuld og uforbeholden accept af disse GB. Brugeren er enig i disse almindelige betingelser , anerkender at have perfekt kendskab til dem og giver derfor afkald på at benytte sig af ethvert modstridende dokument. « 2.3 »  De GB kan til enhver tid ændres af AGICAP. Forholdet mellem parterne vil altid være underlagt de sidste betingelser, der gælder på den dag, hvor brugeren anvender Appen. I tilfælde af ændring af disse GB vil brugeren blive opfordret til at acceptere de nye betingelser, som gælder for ham på dagen for accept.

3 - App beskrivelse

Formålet med Appen er at tilbyde kunden og brugerne, som fagfolk, en løsning, der har til formål at støtte dem i ledelsen af deres beholdnings bogholderi.

Det gør det især muligt at overvåge likviditeten, beholdnings prognoser og rapportering.

4 - Adgang til Appen

« 4.1 » Appen er udelukkende beregnet til fagfolk. For at kunne bruge Appen anerkender brugeren at være en regelmæssigt erklæret og registreret professionel fagmand og/eller en medarbejder hos en professionel klient regulært erklæret og registreret.

« 4.2 » Appen er tilgængelig online via hjemmesiden https://app.agicap.com/da/. Da Appen ikke kan downloades, men kun er tilgængelig online, kræves adgang til Appen, og dette hver gang den bruges, at brugeren har en internetforbindelse og en browser.

« 4.3 » Registrering på Appen er påkrævet for at kunne bruge den og få adgang til din konto.

For at registrere er brugeren inviteret til at udfylde en tilmeldingsformular, hvor han giver AGICAP oplysninger til at identificere sit selskab og især selskabets navn, et telefonnummer, en e-mail og et kodeord.

Brugeren opfordres til at oprette sin egen adgangskode for at få adgang til sin konto på en sikker måde.

Registrering er gyldig, når disse Vilkår udtrykkeligt er blevet accepteret, og de obligatoriske registreringsoplysninger er gennemført.

Når tilmeldingsformularen er udfyldt, og registreringen er blevet bekræftet af AGICAP, modtager brugeren en bekræftelse via e-mail.

« 4.4 » Brugeren har ikke tilladelse til at oprette mere end én brugerkonto på Appen. På den anden side kan han oprette så mange selskabssgrænseflader, som han ønsker, i overensstemmelse med kundens tilsvarende abonnement.

5 - Tjenester, der tilbydes via Appen

« 5.1 » Når adgang til Appen er blevet bekræftet, kan brugeren få adgang til tjenesterne.

De tjenester, som brugeren kan få adgang til i Appen, afhænger af, om Kunden tegner et abonnement eller ej.

Bortset fra ethvert abonnement er de tjenester, som brugeren har adgang til i Appen, som følger:
Adgang til de forskellige abonnementstilbud, der tilbydes af AGICAP;
Adgang til virksomhedens Enterprise Interface (er) og mere generelt til Tjenesterne i en prøveperiode af Appen på 24 timer fra registreringen, hvorefter Kunden skal tegne abonnementet for at give brugeren mulighed for at fortsætte dets brug.

Den dag, hvor kunden tegner et abonnement, vil brugeren få adgang til alle de tjenester, der tilbydes af appen og svarende til det abonnement, som kunden har tegnet, især:
Værktøjer til overvågning af kontant beholdninger,
Værktøjer til likviditets beholdnings prognoser,
Værktøjer til rapportering og samarbejde,
Avancerede og skræddersyede funktioner.

« 5.2 » Brugeren har mulighed for at vælge at bruge bankkonto oplysningstjenesterne til automatisk at importere sine transaktioner og andre bank-oplysninger („bankoplysninger“) til sin Selskabs Interface som et alternativ til manuel dataindtastning.

Bankkonto oplysningstjenester gør det muligt for brugeren at knytte visse bankkonti eller andre betalingskonti, som kunden har („Konto“), til hans Selskabs Interface for automatisk at importere bank-oplysninger fra denne konto. Brugeren kan vælge at oprette forbindelse til en bankkonto via online indtastning. Han vil blive bedt om online banksikkerhed identifikationsdata. Når synkroniseringen med kundens bank er fuldført, downloader AGICAP automatisk bankoplysningerne. Brugeren skal muligvis angive yderligere legitimations oplysninger, f.eks. Multifaktor godkendelsesoplysninger. AGICAP behandler de bankoplysninger, der er indhentet fra kundens bank, og præsenterer dem på selskabets virksomhedsgrænseflade.

Bankkonto oplysningerstjenesterne beskrevet i denne § leveres som underleverandør af AGICAP -tjenesteleverandører, som er nævnt i fortrolighedspolitikken.

« 5.3 » Brugeren anerkender, at Appen sandsynligvis vil udvikle sig, og at tjenesterne som sådan kan komme til at skulle tilpasses i overensstemmelse hermed.

Enhver sletning og enhver væsentlig ændring af de tjenester, der tilbydes på Appen, vil blive meddelt brugeren via e-mail.

« 5.4 » Brugen af Appen kan resultere i forbrug af en del af dataoverførsels faste beløb , som brugeren abonnerer på hos sin mobil- og/eller internetoperatør. Enhver brug af Appen fra udlandet vil sandsynligvis medføre betydeligt højere omkostninger end dem, der er forbundet med at bruge den fra Frankrig. Indhentning af de tilsvarende oplysninger og betaling af eventuelle gebyrer, især roaming, faktureret af brugerens operatør, er udelukkende brugerens ansvar.

6 - Bruger Forpligtelser

« 6.1 » Forpligtelser vedrørende brug af Appen Som en del af brugen af Appen forpligter brugeren sig til at:\erklære fulde og nøjagtige oplysninger, når denne bruger programmet, og opdatere dem i tilfælde af ændringer
ikke at bruge Appen til svigagtige formål eller som ikke er fastsat i disse GB
ikke udgive sig for at være eller forsøge at logge ind på en anden konto end dets egen
ikke at foretage en analyse af systemet, der kan sammenlignes med reverse engineering
ikke at downloade en virus eller filer, der potentielt er skadelige for Appens integritet
ikke at oprette flere konti med det formål at få adgang til Appen og bruge tjenesterne ved kunstigt at forny prøveperioden, der tilbydes af AGICAP, jf. § 5.1.

« 6.2 » Forpligtelser vedrørende indholdet, der formidles af brugeren i Appen Brugeren og/eller Kunden er eneansvarlig for det indhold, han udgiver på Appen, især indholdet (data, databaser, tekster, fotos, videoer osv.), som denne sandsynligvis vil offentliggøre på Appen som en del af brugen af Tjenesterne.

Vedkommende garanterer, at dens indhold respekterer den offentlige orden og god moral, ikke krænker tredjeparters rettigheder, navnlig med hensyn til intellektuel ejendomsret, privatlivets fred, omdømme og image af tredjeparter, ikke indeholder nogen nedsættende ord over for AGICAP, ikke indeholder nogen ærekrænkende eller diskriminerende udtalelser over for AGICAP, og at vedkommende er i overensstemmelse med gældende love og bestemmelser.

Brugeren afholder sig også fra at offentliggøre indhold på Appen til reklame- og/eller salgsfremmende formål uden relation til emnet for Appen.

« 6.3 » Enhver Brugers misligholdelse af nogen af de forpligtelser, der er defineret i §§ 6.1 og 6.2, vil sandsynligvis medføre, at AGICAP lukker sin konto ned. Hvis AGICAP skal lukke en brugers konto for manglende overholdelse af sine forpligtelser i henhold til ærende GB vedkommende være berettiget til at opsige licensen i overensstemmelse med § 13.2, uden at dette berører eventuelle lidte skader som vedkommende kan have ret til at kræve, samt eventuelle straffesager, når den påståede adfærd er sandsynligvis vil blive klassificeret som en strafbar handling.

7 - Konto og sikkerhed

Brugeren tilbydes forbeholds ret og sikker adgang til sin konto via sit brugernavn og adgangskode. Brugeren er ansvarlig for den adgangskode, han vælger på registreringstidspunktet, og forpligter sig til at være eneindehaver af den.

AGICAP kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for konsekvenserne af en tredjeparts svigagtig brug af adgangskoden.

8 - Intellektuel ejendom

« 8.1 » Brugeren, der udgiver indhold eller andre oplysninger, der er beskyttet af immaterielle rettigheder, på Appen, garanterer, at denne har ret til at formidle dem. Brugeren garanterer således at have de intellektuelle ejendomsrettigheder, der er nødvendige for brugen af indholdet, og mere generelt eventuelle kreationer, som han udsender på Appen. Brugeren garanterer AGICAP mod enhver brug af en tredjepart, der måtte blive bragt i forbindelse med det indhold, han eller hun har formidlet.

Brugeren informerer straks AGICAP med ethvert skriftligt middel (mail, e-mail osv.) om enhver reklamation, klage eller handling, der i enhver henhold vedrører indholdet. I tilfælde af, at brugeren ikke overholder ovenstående garantier, forbeholder AGICAP sig ret til at suspendere brugerens adgang til Appen og til at opsige denne Aftale i overensstemmelse med § 13.2, uden at brugeren har ret til at kræve nogen form for kompensation i denne henseende.

« 8.2 »  Alle immaterielle rettigheder i forbindelse med Appen samt alle de dele som udgør det (software, ophavsrettigheder, „AGICAP“ varemærke, logoer osv.) er AGICAP’s og/eller dets lederes fulde ejendom.

Brugeren forpligter sig til ikke at krænke disse rettigheder. Brugeren forpligter sig til ikke at stille tilgængelig for uautoriserede tredjeparter den dokumentation, der er knyttet til appen, direkte eller indirekte, af en eller anden grund, i nogen form og uanset årsag.

« 8.3 »  Ved at acceptere disse GB (GTU) giver AGICAP brugeren, for sine egne behov, en personlig, ikke-overførbar og ikke-eksklusiv ret til at bruge appen under hele kontraktens varighed.

Især har brugeren forbud for at:
lave kopier af Appen eller ethvert del i Appen,
distribuere kopier af Appen eller dens indhold til tredjeparter,
at bruge specifikationerne i programmet til at oprette eller tillade oprettelse af et program med samme destination,
ændre, ødelægge, revidere eller nedbryde Appen til ethvert formål,
anvende vedkommendes adgangskoder og/eller ID til andre formål end deres strenge identificerings formål,
at overdrage, udleje, fremleje eller overføre sin brugerlicens til en tredjepart uden forudgående skriftligt samtykke fra AGICAP,
ikke at respektere Appens funktion.

Denne brugslicens er eksklusiv for tildeling af enhver anden ret og indebærer ikke på nogen måde ret til at udføre en handling, der ikke udtrykkeligt er tilladt, især retten til at oversætte, tilpasse, arrangere eller enhver anden ændring af Appen og/eller dets komponenter, herunder i forbindelse med dennes kontraktmæssige formål.

AGICAP har tilladelse til at foretage, når som helst og uden varsel, en kontrol af brugen foretaget af Appens Bruger for at kontrollere overholdelsen af den licens, der er tildelt vedkommende.

9 — Beskyttelse af personlige oplysninger — bankhemmelighed

« 9.1 » Parterne forpligter sig til at hemmeligholde alle oplysninger af enhver art, som de måtte have indsamlet under brugen og/eller udnyttelsen af Appen. AGICAP forpligter sig især til at opretholde fortroligheden af de oplysninger, der indsamles under brug af Appen af brugeren og som er relateret til det.

Ved afslutning af brugerens registrering af en hvilken som helst årsag forbliver denne forpligtelse gældende i en periode på fem (5) år. Denne forpligtelse gælder ikke for oplysninger, der:
allerede er i besiddelse af den part, som de er blevet kommunikeret til, eller som indhentede disse forud for brugerens registrering på Appen,
hørende til det offentlige domæne,
udtrykkeligt er blevet udpeget som ikke-fortrolig af den offentliggørende part,
er indhentet af en af parterne hos en tredjepart, der ikke er omfattet af en fortrolighedsaftalen, med den part, der oprindeligt opbevarer oplysningerne, og som ikke er relateret til forvaltningen og/eller brugen af Appen,
er indhentet eller udviklet af den ene part uden bistand fra oplysninger fra den anden part,
skal blive lovligt offentliggjort.

« 9.2 » Brugeren og/eller Kunden erklærer og garanterer, at han udtrykkeligt har givet den bank, der er ansvarlig for indsamling af Kundens bankdata, tilladelse til at meddele AGICAP de oplysninger, der er nødvendige for levering af de tjenester, der er omfattet af tavshedspligt, i overensstemmelse med § L. 522-19 i den monetære og finansielle kodeks. AGICAP kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af overtrædelse af tavshedspligt forbundet med Kundens bankdata i forbindelse med brugerens brug af tjenesterne.

10 — Personlige data

Når kontoen er blevet oprettet, og enhver opdatering af brugerens personlige oplysninger om anvendelse, og mere generelt i forbindelse med brug af Appen, vil AGICAP indsamle brugerens personlige data i henhold til lov af 6. januar 1978 om Databeskyttelse ændret ved Lov nr. 2018-493 af 20. juni 2018 om beskyttelse af personoplysninger som følge af den europæiske generelle forordning om beskyttelse af personoplysninger. For mere information om, hvordan AGICAP behandler personoplysninger, opfordres brugeren til at læse fortrolighedspolitikken.

11 — Garantier — ansvar

« 11.1 » AGICAP kan på ingen måde holdes ansvarlig for indholdet offentliggjort af Brugeren på Appen, som vedkommende kun er vært for, hvor Kunden og/eller Brugeren alene har status som udgiver (er) af dette indhold. AGICAP kan søge brugerens ansvar for enhver skade, denne måtte lide som følge af dens indhold. Brugeren garanterer AGICAP mod alle direkte og indirekte, materielle og immaterielle skadelige konsekvenser, der kan opstå som følge af dens indhold.

AGICAP er ikke ansvarlig for rigtigheden af de data, som brugerne integrerer i Appen, hvilket alene er deres ansvar. AGICAP kan under ingen omstændigheder være ansvarlig for eventuelle økonomiske vanskeligheder, som kunden måtte støde på, og/eller for dårlig forvaltning af dens beholdninger.

« 11.2 » AGICAP sikrer tilgængeligheden og kontinuiteten i Appen, idet det under ingen omstændigheder kan holdes ansvarlig for afbrydelser af Appen på grund af vedligeholdelse, tekniske problemer, overbelastning af internetnet eller svigt i andre teletransmissionssystemer, som kunne forhindre driften af Appen.

« 11.3 » AGICAP garanterer ikke kontinuiteten og kvaliteten af kommunikationsforbindelserne med brugeren. Kommunikationen med AGICAP-personale kan således afbrydes uden varsel i et rimeligt tidsrum, navnlig af hensyn til vedligeholdelse eller af andre forhold end AGICAP's fejl.

« 11.4 » AGICAP kan ikke holdes ansvarlig i tilfælde af dårlig ydelse af tjenesterne forårsaget af forkert informerede oplysninger, eller som ikke er blevet opdateret af brugeren.

« 11.5 » AGICAP kan ikke holdes ansvarlig for afbrydelser af tjenester eller skader i forbindelse med svigagtig indtrængen eller vedligeholdelse af en tredjepart i systemet, eller ulovlig indhentning af data, på trods af implementeringen af sikkerhedsmidler i overensstemmelse med aktuelle tekniske data, hvor AGICAP udelukkende har en forpligtelse omkring midler med hensyn til kendte sikkerhedsteknikker.

« 11.6 » I tilfælde af, at AGICAP's ansvar bliver bragt på spil, især på grund af en fejl i Appen, kan AGICAP efter eget skøn forhindre en sådan handling ved at korrigere anomalien eller ved at opdatere Appen.

12 - Vedligeholdelse

I tilfælde af vedligeholdelse kan driften af Appen suspenderes med 72 timers varsel.

Desuden kan ethvert tilfælde af force majeure, som normalt anerkendes af domstolene, resultere i suspension af Appen uden varsel af vedligeholdelsesmæssige årsager.

13 - Varighed - Opsigelse

« 13.1 » Registrering på ansøgningen træder i kraft ved brugerens modtagelse af e-mailen, der bekræfter oprettelsen af hans konto, på ubestemt tid. Adgang til Tjenesterne har en varighed, der svarer til den, der er angivet i det abonnement, som kunden har tegnet. Brugeren har til enhver tid ret til at opsige sin konto og denne aftale fra den dedikerede sektion på Appen.

« 13.2 » Som en undtagelse fra ovenstående kan hver part automatisk opsige denne aftale i tilfælde af, at den anden part ikke har opfyldt en af sine forpligtelser, efter at en formel meddelelse om at regulere situationen som er forblevet uden efterfølgelse og mislykket i en periode på 15 dage, og hvori den tilskadekomne har anført, at den skadelidte part har til hensigt at benytte sig af denne klausul. Denne opsigelse vil finde sted med øjeblikkelig virkning, hvis overtrædelsen ikke kan reguleres. I tilfælde af opsigelse, der kan tilskrives brugeren, vil sidstnævnte blive informeret om opsigelsen af hans registrering via e-mail. Især vil forpligtelserne i forbindelse med brugen af Appen og det indhold, der offentliggøres på denne, forpligtelsen til at respektere intellektuelle ejendomsrettigheder og tavshedspligt, blive betragtet som forpligtelser hvis manglende opfyldelse kan resultere i opsigelse af kontrakten.

« 13.3 » Som en undtagelse fra §13.1 kan AGICAP i tilfælde af opsigelse af abonnementsaftalen mellem AGICAP og Kunden af en hvilken som helst årsag opsige denne aftale via e-mail med kvittering for modtagelse med femten (15) dages varsel.

« 13.4 » I tilfælde af opsigelse af denne Aftale vil brugeren af en hvilken som helst grund ikke længere kunne få adgang til Appen.

14 - Lovvalg og kompetencefordeling

« 14.1 » Disse almindelige betingelser og mere generelt forholdet mellem AGICAP og brugeren er underlagt fransk ret.

« 14.2 » Enhver tvist, der opstår i forbindelse med de heri omhandlede transaktioner, er underlagt de almindelige domstoles kompetence.

15 - Tolerance

Fravær af en af parternes tolerance over for den anden kan ikke fortolkes som et afkald på at benytte sig af alle de rettigheder, som disse almindelige betingelser giver.

16 - Bevis

I tilfælde af en tvist er parterne enige om at betragte e-mail, udvekslinger via Appen og udvekslinger via chat som et perfekt bevis og give afkald på at bestride dette bevismiddel, bortset fra at diskutere dens ægthed.